Overslaan en naar de inhoud gaan

Veilige fiets- en voetgangersoversteek en aanpassing aantakking Minderbroedersstraat in Hoevenzavel

Veilige fiets- en voetgangersoversteek en aanpassing aantakking Minderbroedersstraat in Hoevenzavel

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N76

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal, in samenspraak met de stad Genk, het kruispunt van de Hoevenzavellaan (N76) met de Minderbroedersstraat aanpassen. Er wordt een veilige voetgangers- en fietsoversteek met verkeerslichten voorzien en de aansluiting van de Minderbroedersstraat wijzigt aan de gewestweg. Deze aanpassingen moeten de verkeersveiligheid verhogen.

Wat en waarom?

De plannen voor deze aanpassingen kwamen tot stand na overleg van het Agentschap Wegen en Verkeer, de Stad Genk en de politiezone CARMA tijdens de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid. Met relatief kleinschalige ingrepen wordt zo de verkeersveiligheid op gevaarlijke punten verhoogd.

 

Voetgangers en fietsers drukken op de knop om veilig over te steken

Ter hoogte van het huidige zebrapad komt een beveiligde oversteekplaats voor fietsers en voetgangers met verkeerslichten op afroep. Hierdoor kunnen zij veilig oversteken met een druk op de knop. Zo wordt de doorstroming op de Hoevenzavellaan enkel indien nodig onderbroken. 

 

Daarnaast wordt ook de middenberm permanent dichtgemaakt voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van het kruispunt. Je kan dus straks niet meer linksaf draaien vanop de N76 of vanuit de Minderbroedersstraat.

 

De Minderbroedersstraat blijft vanop de N76 enkel rechtsaf toegankelijk voor het verkeer komende van Genk centrum, richting Zwartberg. De Minderbroedersstraat zal rechtsaf uitrijdend (richting Zwartberg) niet meer rechtstreeks uitkomen op de N76. Wel komt er een aansluiting op de ventweg langs de Hoevenzavellaan, en kan men dus verderop de N76 oprijden. 

 

Om ruimte te creëren voor deze aanpassingen voor meer verkeersveiligheid, verdwijnt de zuil ‘Hoevenzavel’ aan de oostkant van de weg. Er wordt een boom gerooid, waarvoor er een nieuwe wordt aangeplant in de omgeving. In de middenberm worden enkele verlichtingspalen verplaatst.

 

Timing en impact?

Minderhinder-maatregelen: lokale fietsomleiding en tijdelijke doorsteek ventweg

De werkzaamheden starten op 5 januari 2021 en duren ongeveer een tweetal maanden.

Tegen eind februari zullen de verkeerslichten met drukknop aan de oversteek in gebruik zijn. Dit kan pas gebeuren na de ombouw van de verkeerslichten aan het kruispunt met de Onderwijslaan (N744), die ook vanaf het jaarbegin plaatsvindt. 

 

Op de Hoevenzavellaan (N76) zal buiten de spitsuren tijdelijk één rijstrook ingenomen worden. Dit geeft hinder voor het doorgaand verkeer. 

 

De middenberm van de Hoevenzavellaan aan de Minderbroedersstraat wordt permanent afgesloten. Tijdens de werken kan je vanop de Hoevenzavellaan vanuit Genk rechtsaf de Minderbroedersstraat blijven inrijden. Vanuit de Minderbroedersstraat is de aansluiting naar de N76 of de ventweg echter afgesloten

 

Voor fietsers zal er een lokale omleiding worden aangegeven ter hoogte van de werfzone.  Deze o.a. verlopen via de fietstunnels ter hoogte van het kruispunt met de Onderwijslaan.

 

Bereikbaarheid ventweg via tijdelijke doorsteek 

De ventweg Hoevenzavellaan aan de oostzijde (richting Zwartberg) blijft tijdens de werken vanop de N76 bereikbaar via een tijdelijke doorsteek, iets voorbij de werfzone. Mogelijk worden er plaatselijk enkele parkeerplaatsen ingenomen.

 

Op de ventweg aan de westzijde (richting Genk) blijft de lokale hinder tijdens de werken beperkt. Mogelijk worden daar wel tijdelijk enkele parkeerplaatsen ingenomen. De toegang van en naar de Kruidenlaan blijft bereikbaar, met mogelijk kortstondig plaatselijke hinder. 

 

Opgelet: wegenwerken zijn steeds erg weersgevoelig. Bij regenweer kan de huidige planning nog gewijzigd worden.

Contact

Contact
Wegen en Verkeer Limburg
Telefoon
011 74 23 00

Contactformulier