Overslaan en naar de inhoud gaan

Veilig fietsen langs de N403 in Stekene, Sint-Gillis-Waas en Stad Sint-Niklaas

Veilig fietsen langs de N403 in Stekene, Sint-Gillis-Waas en Stad Sint-Niklaas

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Weg

N403

Het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen wenst de N403 in de stad en gemeenten Sint-Niklaas, Stekene en Sint-Gillis-Waas te herinrichten. Het projectgebied loopt vanaf de Plezantstraat in Sint-Niklaas tot aan de Nederlandse grens, met uitzondering van het tracé tussen Sint-Pauwels en Kemzeke (dit gedeelte zit reeds vervat in een andere studie). De volledige openbare ruimte wordt heringericht, dit wil zeggen dat zowel de rijweg, fiets- en voetpaden vernieuwd worden. De focus ligt hierbij op verkeersveiligheid en het realiseren van fietspaden die conform de huidige regelgeving zijn.

Wat en waarom?

plan N403

Een van de uitgangspunten van de herinrichting betreft het realiseren van veilige en comfortabele fietspaden. De huidige fietspaden voldoen niet meer aan de normen van vandaag. In de toekomst zullen voor het volledige tracé brede enkelrichtingsfietspaden aan weerszijden voorzien worden, met voldoende veiligheidsafstand ten opzichte van de rijbaan. Ook wordt de inrichting van de rijbaan continu en leesbaar gemaakt, met duidelijke herkenningspolen wanneer men de bebouwde kom binnenrijdt, zodat er geen verwarring ontstaat over de geldende snelheidsregimes.

Het is wenselijk om de bestaande groenstructuur zoveel als mogelijk te behouden en te versterken waar mogelijk. Dit zorgt voor een aangename en leefbare omgeving, is goed voor de luchtkwaliteit en biodiversiteit én biedt ook voordelen voor waterinfiltratie in de bodem. Water dat ter plekke kan infiltreren in de bodem zorgt voor een positief effect op het grondwaterpeil, en ontlast ook de riolering en het zuiveringsstation.

Een aantal kruispunten werden eveneens geanalyseerd en er werden concepten uitgewerkt om de veiligheid te verhogen:

  • Kruispunt Bosstraat/Sint-Janssteenstraat (Stekene)
  • Kruispunt Voorthoek (Stekene)
  • Kruispunt Drieschouwen (Stekene)
  • Kruispunt Lamstraat (Stekene)
  • Kruispunt Vlasrootstraat/Heerbaan (Sint-Gillis-Waas)
  • Rotonde Vlyminckshoek (Sint-Niklaas)

Ook voor de kruising van de N403 met fietssnelweg F41 (Kemzeke) wordt gestreefd naar een veiligere oplossing.

Timing en impact?

Voor dit project werd in 2020 reeds een startnota opgemaakt en goedgekeurd. In de startnota werden een aantal algemene principes en concepten voor de N403 voorgesteld.