Overslaan en naar de inhoud gaan

Veilig fietsen aan brug over snelweg E19 door aangepaste verkeerslichtenregeling

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

,

Weg

A19
R8

Wat en waarom?

Conflictvrije regeling tussen auto’s en fietsers

De nieuwe verkeerslichtenregeling ter hoogte van het op- en afrittencomplex aan de E19 op de Robert Schumanlaan (N267) is eind december 2023 in gebruik genomen. Aan de snelwegbrug over de E19 zijn op alle bypasses verkeerslichten geplaatst. Fietsers kunnen beide kruispunten in één beweging oversteken en komen niet meer in conflict met het autoverkeer dat de snelweg E19 richting Antwerpen of Brussel oprijdt of verlaat. Detectielussen in het fietspad melden aankomende fietsers aan de lichtenregeling. Autoverkeer wordt gedetecteerd via camera’s en detectielussen in de weg. 

Vaste lichtenregeling tijdens de ochtend- en avondspits

In de ochtend- en avondspits loopt de verkeerslichtenregeling aan beide kanten van het op- en afrittencomplex E19 volgens een vast en gecoördineerd schema.  De verkeerslichten liggen maar een 100-tal meter van elkaar en zijn op elkaar afgestemd. Een aparte lichtenregeling aan elke op- en afrit zou voor een moeilijke verkeersafwikkeling zorgen. Fietsers en auto’s zijn tijdens de spitsuren in dezelfde lichtenregeling opgenomen. De cyclusduur van de verkeerslichten is dan voor elke weggebruiker langer en de wachttijd hoger.

Tijdens de spitsuren krijgen fietsers automatisch groen licht aan de bypasses van de op- en afritten naar de E19. Fietsers komen hier vier oversteekplaatsen op korte afstand van elkaar tegen. Door hen automatisch groen licht te geven, kunnen ze zowel de oprit en de afrit in één beweging oversteken zonder te stoppen. De veiligheid van alle weggebruikers wordt verhoogd door het aantal stops op drukke momenten te beperken. 

In de daluren enkel oversteken op aanvraag 

Buiten de spitsmomenten werken de verkeerslichten op aanvraag via de drukknoppen of de detectielussen die automatisch groen licht geven. In de daluren is de lichtenregeling van beide kruispunten minder op elkaar afgestemd. De fietsers krijgen via de drukknoppen en detectielussen groen licht. Autoverkeer wordt gedetecteerd via camera’s en detectielussen in de weg. 

Fietsen in de daluren - een concreet voorbeeld:

Fietsen vanuit Hofstade richting Weerde

Een fietser die vanuit Bloso (Hofstade) richting Weerde fietst, doet aan het eerste kruispunt van de op- en afritten een aanvraag. Dit gebeurt door de detectielus in het fietspad, of door een druk op de knop aan het fietslicht. Aan het tweede kruispunt krijgt de fietser automatisch groen licht, gelijktijdig met verkeer dat richting Weerde rijdt.

Fietsen vanuit Weerde richting Hofstade

In de richting van Weerde naar Hofstade vragen fietsers aan de oprit naar Brussel groen licht via de drukknop. Auto’s richting Brussel krijgen dan rood licht, waardoor er geen conflict is met de fietsers. Verkeer uit Brussel dat de snelweg E19 afrijdt en de bypass richting Hofstade neemt, krijgt enkel rood licht als een overstekende fietser wordt gedetecteerd.  Op dat moment krijgt het verkeer richting Weerde enkel groen licht als het rechtdoor rijdend verkeer op de gewestweg voor rood licht staat.

Verdere monitoring in 2024

We begrijpen dat in deze winterperiode er vaak 'nodeloos' rood wordt gegeven aan het gemotoriseerd verkeer terwijl er geen enkele fietser te zien is. We verwachten bij beter weer aanzienlijk meer fietsers, waardoor deze situatie zich minder voordoet. Het doel van de nieuwe lichtenregeling blijft dat fietsers de vier oversteekplaatsen van de snelwegbrug conflictvrij oversteken. De verkeerssituatie aan het op- en afrittencomplex wordt verder opgevolgd in 2024. Indien na verdere evaluatie een optimalisatie van de verkeerslichtenregeling mogelijk is, melden we dit nog via deze pagina.

Overzicht werken 2022 en 2023

Aanpassingen aan de Robert Schumanlaan (N267), de op- en afritten (E19) en het kruispunt met de Tervuursesteenweg (N227)

 • 2022 - Breder fietspad en vernieuwde rijweg op de Robert Schumanlaan
  Tussen het op- en afrittencomplex van Zemst aan de E19 (nr. 11) en het kruispunt met de Tervuursesteenweg (N227) zijn de parkeerstroken op de Robert Schumanlaan omgevormd naar vrijliggende fietspaden van 1,75 meter breed. Waar mogelijk afgeschermd met een vangrail. In de richting van Hofstade is de rechterrijstrook voor verkeer richting Elewijt een flink stuk ingekort voor meer ruimte voor het fietspad. De volledige rijweg heeft een nieuwe laag asfalt.
   
 • 2023 - Verkeerslichten voor fietsers aan bypasses op- en afritten E19
  Het Agentschap Wegen en Verkeer voert aanpassingen uit aan de verkeerslichtenregeling op Robert Schumanlaan (N267) in Zemst. Aan de brug over de E19 krijgen alle bypasses verkeerslichten zodat fietsers veilig kunnen oversteken aan de op- en afritten naar de snelweg richting Antwerpen of Brussel.
   
 • 2023 - Vlot verkeer op kruispunt met Tervuursesteenweg
  De verkeerslichtenregeling op het kruispunt van de Robert Schumanlaan (N267) met de Tervuursesteenweg (N227) wordt mee aangepast. Op het kruispunt liggen nieuwe detectielussen in het wegdek.

Vragen? Contacteer ons:

Contact
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Contactformulier