Overslaan en naar de inhoud gaan

Totale heraanleg Damstraat (N437) in Deinze

Totale heraanleg Damstraat (N437) in Deinze

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

N437

De Damstraat (N437) in Deinze krijgt een grondige facelift. De weg wordt tussen de Leernsesteenweg (N466) en de Lagestraat/Rysseveldestraat uitgerust met veiligere, deels vrijliggende fietspaden en een nieuw comfortabel wegdek in asfalt. In totaal worden ook 6 bushaltes vernieuwd. Er wordt bovendien een gescheiden rioleringsstelsel voorzien en de aanleg van grachten moet een betere infiltratie van het regenwater toelaten en wateroverlast tegen gaan.

Wat en waarom?

We streven naar een veiligere omgeving voor alle weggebruikers. Dat doen we door de weg duidelijk en overzichtelijk in te richten met:

  • verhoogde deels vrijliggende, deels aanliggende fietspaden, 
  • een weginrichting die de maximaal toegelaten snelheid van 70 km/u ondersteunt en in de bebouwde kom van Sint-Martens-Leerne 50 km/u,
  • 6 nieuwe bushavens,
  • een nieuw comfortabel wegdek in asfalt.

Veilige fietspaden en nieuw wegdek
De weg tussen het kruispunt met de Lagestraat/Rysseveldestraat tot aan de Moerstraat krijgt één rijstrook in elke richting met daarnaast verhoogde fietspaden van 1m75 breed. Tussen het fietspad en de rijweg komt een groenstrook met bomen. De bestaande bomen aan de kant met pare nummers blijven behouden, aan de andere kant van de rijweg wordt een nieuwe bomenrij aangeplant.

In het stuk vanaf de Moersstraat tot aan de Leernesteenweg (N446) komt er ook een nieuw wegdek in asfalt met vrijliggende, comfortabele fietspaden. Vanaf de bebouwde kom zijn deze aanliggend. 

Over gans het traject worden ook de 6 bushaltes vernieuwd.

 

dwarsprofiel

dwarsprofiel met vrijliggende fietspaden

Timing en impact?

 

De onteigeningen tussen de Leernsesteenweg en de Moerstraat zijn afgerond. De onteigeningen tussen de Moerstraat en de Lagestraat worden binnenkort opgestart. We plannen om de aanvraag tot omgevingsvergunning in 2023 in te dienen. In een volgende stap starten we met de eigenlijk weg- en rioleringswerken in 2024.