Overslaan en naar de inhoud gaan

Studie naar tunnel ten oosten van Leuven

Studie naar tunnel ten oosten van Leuven

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Weg

E314
N2
N25
E40

Wat en waarom?

Sluipverkeer, een realiteit voor woonstraten ten oosten van Leuven 

Sluipverkeer is een realiteit voor de bewoners van veel lokale wegen en woonstraten in Leuven en de ruime omgeving van de stad. Vele bewoners van Leuven en de omliggende gemeenten Lubbeek, Holsbeek, Boutersem en Bierbeek zijn zich hiervan bewust. Straten die vroeger relatief rustig waren, worden nu door automobilisten gebruikt om de drukte op de hoofdwegen te vermijden. Dat gaat gepaard met verkeersonveiligheid, slechte luchtkwaliteit en geluidsoverlast.  

Waar gaat het over?

Ten oosten van Leuven rijdt er tijdens de spits veel verkeer door verschillende woonstraten.

Zo worden in Kessel-Lo (Leuven) voornamelijk straten genoemd, die de verbinding met de Tiensesteenweg maken: de Lange Lostraat, de Rozenweg en een hele resem andere straten in woonwijken. Ook de Panoramalaan en de Koning Albertlaan in Bierbeek, de Kerkomsesteenweg en de Smidstraat in Boutersem, … zijn andere straten die op werkdagen kreunen onder het verkeer. In deze studie wil Wegen en Verkeer deze verkeersstromen in beeld brengen en onderzoeken.

Tunneltracé: E40 - N3 - N2 - E314  

De  tunnel waarvan Wegen en Verkeer de haalbaarheid laat onderzoeken, zou vertrekken op de Tiensesteenweg in de omgeving van de Meerdaalboslaan of de ‘Expresweg’ N25 om verderop de verbinding te maken met de Diestsesteenweg (N2). Het studiebureau onderzoekt ook of de tunnel in het noorden verbonden kan worden met de E314. 

Herkomst-bestemmingsonderzoek, haalbaarheidsstudie, tracéstudie en kosten-batenanalyse 

De studie bestaat ruwweg uit vier onderdelen. Een herkomst-bestemmingsonderzoek maakt duidelijk waar de verkeersstromen vandaan komen en waar ze naartoe rijden. In een gedetailleerd verkeersmodel simuleren we vervolgens verschillende ingrepen. Daardoor wordt de impact van deze verschillende tracés en alternatieven op het verkeer in de ruime omgeving duidelijk. Het studiebureau maakt daarbij een onderscheid tussen doorgaand en lokaal verkeer. In een volgende fase van de studie wordt de haalbaarheid bestudeerd van een selectie van tracévarianten. Ten slotte wordt een maatschappelijke kosten-batenanalyse gemaakt. Daaruit zal blijken of de investeringskost van een of meerdere oplossingen opweegt tegen de voordelen van het project.

Bij iedere variant gaan we in de verkeerskundige analyses en doorrekeningen ook na voor welke weggebruikers het tracé geschikt is en wat de impact is op de wachttijden aan knelpunten, de afname van sluipverkeer per straat, enz. We onderzoeken daarbij ook andere oplossingsrichtingen, zoals bijvoorbeeld een aanpassing van de circulatie, knips, kruispuntoplossingen, ingrepen voor fiets en openbaar vervoer, enz. 

De studie zal met een brede blik naar mogelijke oplossingen kijken. Naast de tunnel worden ook andere kleinere ingrepen bekeken en mee in de weegschaal gelegd. Het gaat dan over aanpassingen aan de circulatie, het herinrichten van kruispunten, ingrepen voor fiets en openbaar vervoer, enz. 

Timing en impact?

Kwalitatief onderzoek

Deze studie is omvangrijk en vraagt de nodige tijd om alle mogelijkheden te onderzoeken. Wegen en Verkeer wil de opdracht grondig uitvoeren. De studie maakt duidelijk hoe de huidige verkeersstromen lopen. Daarnaast worden de ervaringen van de omwonenden uit de ruime regio meegenomen. Vandaag is nog niet duidelijk wanneer de eerste resultaten hiervan beschikbaar zijn.