Overslaan en naar de inhoud gaan

Studie naar oplossing voor sluipverkeer ten oosten van Leuven

Doelstellingen

Doelstellingen

Status

In Studie

Weg

E314
N2
N25
E40

Waar gaat het over?

Met deze studie wil Wegen en Verkeer de verkeersstromen in het projectgebied in beeld brengen en de mogelijke oplossingen onderzoeken voor het probleem van sluipverkeer tussen de Tiensesteenweg en de Diestsesteenweg en tot de E314. Hierbij worden uiteenlopende scenario’s onder de loep genomen.

Oplossingen met bijkomende weginfrastructuur

Maatschap Leuven-Oost gaat na welke nieuwe tracé-alternatieven mogelijk zijn om het doorgaand verkeer te verwerken en uit de lokale straten te halen. Het betreft in eerste instantie tracés tussen de Tiensesteenweg (N3) en de Diestsesteenweg (N2), maar ook verder door tot de E314. Hierbij kunnen ook tracés afgewogen worden met lange of kortere tunnels. 

Oplossingen zonder bijkomende weginfrastructuur

De Maatschap Leuven-Oost onderzoekt ook of alternatieven zonder aanleg van bijkomende weginfrastructuur kunnen bijdragen aan de vermindering van het sluipverkeer in het projectgebied. We denken hierbij onder meer aan circulatiemaatregelen of aan maatregelen ter bevordering van de modal shift door de uitbreiding van infrastructuur voor duurzame modi zoals het openbaar vervoer en het fietsen. Het Regionaal Mobiliteitsplan voor de vervoerregio Leuven vormt hiervoor het kader. 

Bestaande oplossingen

In de komende jaren worden enkele besliste beleidsmaatregelen uitgevoerd, zoals de herinrichting van de Diestse- en Tiensesteenweg en het Vuntcomplex, de spitsstrook op de E314 richting Leuven, het circulatieplan Kessel-Lo, de basisbereikbaarheid van De Lijn en de fietssnelwegen F24 en F25. Deze maatregelen zullen zeker een impact hebben op de manier waarop het verkeer zich in het studiegebied verplaatst en worden mee opgenomen in het onderzoek.