Steenokkerzeel: aanleg fietsbrug over de Haachtsesteenweg (N21)

Weg
Datum Lente 2020

Het Agentschap Wegen en Verkeer bouwt in 2020 een nieuwe fietsbrug over de Haachtsesteenweg in Steenokkerzeel, in samenwerking met Brussels Airport (dat grond afstaat en mee investeert) en met financiële steun (uit het “EFRO”-fonds, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) van de Europese Unie. Dankzij de fietsbrug zal Brucargo, de cargozone van de luchthaven, beter verbonden zijn met Vilvoorde. De brug zal ook verbonden worden met de andere fietsroutes ten noorden van de luchthaven.

Deel van fietssnelweg F214 Vilvoorde-Brucargo 

De nieuwe fietsbrug wordt veertig meter lang en maakt deel uit van de fietssnelweg “F214 Vilvoorde-Brucargo” die de cargozone van de luchthaven verbindt met de stadskern van Vilvoorde. De fietsbrug zal ook verbonden worden met de bestaande fietspaden langs de Haachtsesteenweg (N21): ook fietsers die vanuit Steenokkerzeel en Machelen komen, zullen er dus gebruik van kunnen maken. 

Op deze website van de Vlaamse provinciebesturen staat een overzicht van alle bestaande en geplande fietssnelwegen. Veel van deze fietssnelwegen zijn realisaties van de Vlaamse overheid (bijv. de fietssnelweg F214, aangelegd door Wegen en Verkeer en de brug over de Ring rond Brussel in Diegem van de fietssnelweg F201 Luchthaven-Brussel, die De Werkvennootschap in het kader van hun programma Werken Aan De Ring zal aanleggen).  

Met steun van Brussels Airport 

Wegen en Verkeer kan voor de bouw van de nieuwe fietsbrug gebruikmaken van gronden van Brussels Airport. Die terreinen zijn nodig om de taluds van de brug te kunnen aanleggen. De brug zal immers redelijk hoog boven de Haachtsesteenweg moeten liggen, want er moet voldoende ruimte zijn zodat vrachtwagens voor Uitzonderlijk Vervoer onder de brug door kunnen. 

Timing

De ingenieurs van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (Vlaamse overheid) werken momenteel aan het ontwerp van de brug. Zodra het ontwerp goedgekeurd is door alle partners (Wegen en Verkeer, het gemeentebestuur van Steenokkerzeel en Brussels Airport), zal Wegen en Verkeer een aanvraag voor de omgevingsvergunning (de vroegere “bouwvergunning”) indienen. Volgens de huidige planning zullen de werken dan in het voorjaar van 2020 kunnen starten. Zodra meer gekend is over de startdatum en hinder, zullen we hierover communiceren via deze webpagina en met brieven aan de omwonenden. 
 


Met de steun van: