Overslaan en naar de inhoud gaan

Slimme verkeerslichten tussen Westerring en Hoevenzavellaan

Slimme verkeerslichten tussen Westerring en Hoevenzavellaan

Algemeen Overzicht

Datum

Provincie

Plaats

Weg

N76

Het Agentschap Wegen en Verkeer startte eind november met aanpassingen aan de verkeerslichten aan 6 kruispunten op de Westerring en Hoevenzavellaan (N76) in Genk. Daar komen slimme verkeerslichten die op elkaar afgestemd zijn en zo de doorstroming op deze primaire gewestweg moeten optimaliseren. De verschillende kruispunten worden tot het voorjaar van 2021 klaargestoomd, verspreid over verschillende tussenstappen.

Wat en waarom?

Slimme verkeerslichten detecteren de hoeveelheid verkeer en stemmen daarop de groentijden optimaal af op elk moment van de dag. Zij zorgen ook voor optimale conflictvrije bewegingen voor het gemotoriseerd verkeer. Er komen bijkomende detectoren om het verkeer te monitoren, zowel in het wegdek als op de palen. Allereerst worden de noodzakelijke kabels rond het kruispunt aangepast en uitgebreid.  De palen blijven grotendeels staan, m.u.v. van enkele nieuwe draaibare galgpalen, maar de seinlichten worden stuk voor stuk vervangen. Voor de fietser worden extra herhalingslichten op ooghoogte aangebracht.

Vijf kruispunten aan elkaar met glasvezelkabel

Er komen slimme verkeerslichten op de volgende zes kruispunten met de N76 in Genk:

  1. Op- en afritten E314 - zuidzijde
  2. Op- en afritten E314 - noordzijde
  3. Onderwijslaan (N744)
  4. Minderbroedersstraat: vernieuwde voetgangersoversteek, verkeerslichten met drukknop
  5. Risstraat
  6. Evence Coppéelaan (N779)

De eerste 5 van bovengenoemde locaties worden straks met elkaar verbonden door een glasvezelkabel. Zo wordt de regeling van deze verkeerslichten over een afstand van zo’n 1,7 km aan elkaar gehangen en zo op elkaar afgestemd. Dit voor een optimale doorstroming op de drukke gewestweg.

Timing en impact?

Verschillende fases tot het voorjaar, met lokale hinder

Het installeren van de slimme lichten gebeurt gefaseerd vanaf eind november 2020 tot het voorjaar 2021.  Nog voor de kerstvakantie worden de twee verkeerslichten aan de noord- en zuidkant van de autosnelweg aangepast. Na nieuwjaar wordt er verder gewerkt aan de overige 4 kruispunten.
Op het kruispunt van de Minderbroedersstraat in Hoevenzavel volgen in het jaarbegin gelijktijdig ook nog enkele infrastructurele aanpassingen voor het installeren van de beveiligde oversteek met drukknop. Verdere communicatie daarover volgt de komende weken. 

 

De werken aan de verkeerslichten worden voornamelijk in de wegbermen uitgevoerd. Er kan echter tijdelijk plaatselijke verkeershinder plaatsvinden, voornamelijk buiten de spitsuren of ‘s nachts. 

 

Wanneer de installaties volledig klaar staan voor indienstname, worden ze eerst uitvoerig getest. Er volgt nadien een observatieperiode, om een goede werking te garanderen. Eventueel wordt er bijgestuurd. 

 

Contact

Contact
Wegen Limburg, team Elektrische Weginstallaties
Telefoon
011 74 23 00

Contactformulier