Overslaan en naar de inhoud gaan

Slimme verkeerslichten met bypasses vervangen rotonde bedrijventerrein Kristalpark

Slimme verkeerslichten met bypasses vervangen rotonde bedrijventerrein Kristalpark

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

N71

AWV en de stad Lommel gaan de rotonde van de Ringlaan (N71) met de Gerard Mercatorstraat omvormen tot een kruispunt met slimme verkeerslichten. Met de vernieuwing willen beide partijen de verkeersveiligheid verhogen. De werken starten 8 januari 2024 en duren tot in mei 2024, onder voorbehoud van gunstige weer- en werfomstandigheden. Het Kristalpark en de Ringlaan blijven bereikbaar tijdens de werken. 

Wat en waarom?

Rotonde maakt plaats voor verkeerslichten met bypasses

De rotonde op de Ringlaan (N71) ter hoogte van de Gerard Mercatorstraat maakt plaats voor slimme verkeerslichten met bypasses voor niet-kruisende verkeersbewegingen. Door het uniforme beeld van de lichtengeregelde kruispunten langs de N71 door te trekken, wil AWV de verkeersveiligheid bevorderen.

Het kruispunt krijgt een lichtenregeling voor alle kruisende verkeersstromen. Er zijn 3 bypasses voorzien buiten de lichtenregeling:

  • Voor doorgaand verkeer van Lommel richting Mol 
  • De rechtsaf beweging, komende van Mol richting het Kristalpark 
  • De rechtsaf beweging uit de Gerard Mercatorstraat richting Lommel. 

De andere verkeersstromen worden geregeld via de slimme verkeerslichten. De aanpassingen op het kruispunt garanderen de doorstroming van het doorgaand en industrieverkeer in de omgeving van het Kristalpark. Daarbij werd ook rekening gehouden met de groeimarge van het bedrijventerrein.

Vlotte verkeersafwikkeling door slimme verkeerslichten 

Slimme verkeerslichten spelen in op de diverse weggebruikers op het kruispunt. Dit gebeurt via detectoren. Zo kunnen langere groenfases gelden als detectoren regelmatig een voertuig ‘zien’ naderen. Andere groenfases gaan niet in werking als er geen weggebruiker nood aan heeft. De meeste kruispunten in Vlaanderen zijn al uitgerust met dergelijke ‘slimme’ verkeerslichten.

Toegangspoort tot Kristalpark

Het nieuwe kruispunt ter hoogte van de Gerard Mercatorstraat zal functioneren als volwaardige toegangspoort voor het Kristalpark. Voor een veilige en vlotte uitstroom richting Lommel komt er een invoegstrook op de Ringlaan. Hiervoor wordt de Edward Anseelestraat deels afgesloten. Uitgaand verkeer vanuit de E. Anseelestraat richting Lommel blijft wel mogelijk. Op termijn zullen er nog aanpassingen aan Balendijk volgen. Die kaderen binnen de ruimere mobiliteitsvisie van de stad Lommel.

Timing en impact?

Gefaseerde uitvoering van de werken

De werken starten op 8 januari 2024 en worden in verschillende fases uitgevoerd.

  • Zo blijft het Kristalpark zo veel mogelijk toegankelijk via de Gerard Mercatorstraat.
  • Doorgaand verkeer op de Ringlaan blijft mogelijk.
  • De Edward Anseelestraat dient tijdens de werken als tijdelijke toegang van het Kristalpark.
    • Daarvoor wordt de middenberm tijdelijk verwijderd.

Bij 'Werken in fases' lees je meer over de verschillende fases. 

Overleg start werken aan Ecoduct 

De werken worden afgestemd met die van het nieuwe Ecoduct over de Ringlaan. AWV en De Werkvennootschap gaan in dialoog om de hinder op de Ringlaan zo veel mogelijk te beperken. De Werkvennootschap zal zelf nog tijdig communiceren over deze werken.