Overslaan en naar de inhoud gaan

Rotonde N16 – Blaasveldstraat wordt lichtengeregeld kruispunt

Rotonde N16 – Blaasveldstraat wordt lichtengeregeld kruispunt

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N16

De rotonde op de N16 met de Blaasveldstraat en Schoondonkweg krijgt veel verkeer te verwerken. Om ervoor te zorgen dat het vrachtverkeer van en naar het bedrijvenpark MG Park De Hulst veiliger en vlotter kan verlopen, wordt de rotonde omgevormd tot een lichtengeregeld kruispunt.

Wat en waarom?

Aanleg kruispunt voor betere bereikbaarheid bedrijvenpark

De rotonde op de N16 verdwijnt en maakt plaats voor een kruispunt met verkeerslichten. Hierdoor verhoogt de capaciteit van de kruising aanzienlijk, waardoor het verkeer straks vlotter én veiliger de bedrijven op de industriezones rond de N16 kan bereiken.

 • Op de N16 krijgt het verkeer t.h.v. het kruispunt in beide richtingen een linksafstrook, een rechtdoorstrook en een rechtsaf-rechtdoorstrook.
 • Vanuit MG Park De Hulst (Schoondonkweg) voorzien we een rechtdoorstrook, links- en rechtsafstrook.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met MG Services NV. De aannemer die de werken zal uitvoeren is Deckx. Het ontwerpplan werd opgemaakt door studiebureau Sweco.

Aandacht voor fietsers

Bij de aanleg van het nieuwe kruispunt is ook aandacht voor de fietsers. Zij kunnen de N16 oversteken binnen de verkeerslichten. We voorzien hiervoor een dubbelrichtingsoversteek (zijde Mechelen). Het dubbelrichtingsfietspad trekken we aan de zuidzijde door tot aan de rotonde met Brielen.

Herstellen betonverharding N16

Wegen en Verkeer maakt van de herinrichting gebruik om ook de betonverharding op de N16 te herstellen tussen de rotonde en de brug over het kanaal. Aansluitend aan de werken aan de rotonde, in oktober-november 2021, wordt de betonverharding hersteld op het resterende stuk van de N16, vanaf het nieuwe kruispunt aan de Blaasveldstraat-Schoondonkweg tot aan de rotonde aan de Mechelsesteenweg. Meer informatie over deze laatste werken vindt u later op deze website.

Goed om te weten
De Vlaamse Waterweg gaat in juni of begin juli het wegdek van de brug over het kanaal opnieuw asfalteren. De werken zijn nog niet concreet ingepland, maar zullen 2 werkdagen duren, één werkdag per rijrichting. Het verkeer op de N16 kan steeds in beide richting passeren en wordt via doorsteken in de middenberm op één weghelft gezet. 

Timing en impact?

Werken in twee helften om de hinder te beperken

Voor de werken aan het kruispunt van start kunnen gaan, passen de nutsmaatschappijen de leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecommunicatie aan in de Blaasveldstraat (richting Tisselt). Dit gebeurt in de week van 17 tot en met 24 mei. De bouw van het nieuwe kruispunt zelf start op 25 mei 2021 en duurt een zestal maanden. 

Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, wordt er in 2 grote fases gewerkt.

 • 25-27 mei – 3 nachten, telkens van 20u tot 6u: opbraak van de beplanting en middeneiland in de rotonde om doorgaand verkeer op de N16 blijvend mogelijk te maken tijdens de werken.  
 • 28 mei – 23 augustus: Fase 1: werken zuidelijke kant van rotonde
 • 23 augustus – midden oktober: Fase 2: werken noordelijke kant van rotonde

Algemene verkeersprincipes tijdens de werken

 • Verkeer op de N16 kan steeds in beide richtingen passeren over één versmalde rijstrook in elke rijrichting. 
 • Aan de zijde waar we werken is de Blaasveldstraat afgesloten van de N16. Aan de zijde waar het verkeer rijdt, blijft de toegang naar het bedrijvenpark bereikbaar. Let wel: aan de open zijde van de Blaasveldstraat is er enkel rechts in- rechts uit verkeer mogelijk.
  • Het verkeer van en naar de omliggende bedrijven kan via de Schoondonkweg, brug onder de N16 en Brielen (of omgekeerd) steeds zijn bestemming bereiken.
  • Het verkeer op de N16 kan keren aan de rotonde in Mechelen (Mechelsesteenweg) of via A12 Willebroek Noord (Afrit Breendonk 7)

Onder Actuele hinder vindt u meer informatie over de specifieke verkeerssituatie en omleidingen per fase.

Lokale bereikbaarheid Blaasveldstraat

De Blaasveldstraat ten noorden (alsook Tisseltbaan en Krekelenberg) zullen tijdens de werken enkel bereikbaar zijn via de Mechelsesteenweg. Ter hoogte van de Schoondonkweg wordt deze baan afgesloten om geen sluipverkeer toe te laten. Enkel landbouwvoertuigen zullen hier nog doorgang vinden. Vrachtverkeer naar de landbouwbedrijven in deze zone zal bijgevolg ook dienen aan- en af te rijden via de Mechelsesteenweg.

Voor het deel van de Blaasveldstraat ten zuiden van de N16 kunnen de omleidingswegen gevolgd worden. Zie omleidingsplannen onder Actuele hinder.

 

Let op: de planning van de werken is afhankelijk van werf- en weersomstandigheden