Overslaan en naar de inhoud gaan

Renovatie spoorwegbrug E314 in Lummen

Renovatie spoorwegbrug E314 in Lummen

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

E314

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat in Lummen de brug van de E314 over de Breedvenstraat/Donderbosstraat en het treinspoor Diest-Hasselt renoveren. Zowel de boven- als de onderzijde van de brug worden hierbij aangepakt. 

Wat en waarom?

Situering en context 

De brugconstructie op de E314 in Lummen, op de grens met Halen, is toe aan een gedeeltelijke renovatie. De waterdichting en de brugdekvoegen dienen hersteld te worden in de rijrichting van Leuven. In de richting van Lummen wordt enkel het dienstpad aan de brug vernieuwd. Onderaan de brug dienen er nog betonherstellingen te gebeuren nabij de spoorweg.

De brug wordt in de rijrichting van Leuven ontmanteld tot op het brugdek zelf en vervolgens zorgvuldig terug opgebouwd. Een belangrijk element daarbij is de vernieuwde waterdichting. Die moet waterinsijpeling voorkomen, om zo betonrot te vermijden. Dankzij nieuwe brugvoegen en betonherstellingen, zal de levensduur van de brug aanzienlijk verlengen. Uiteraard voorziet AWV ook een nieuwe asfaltlaag die het comfort voor alle weggebruikers zal verhogen. 

Het dienstpad aan de buitenzijde van de brug, wordt langs weerskanten vernieuwd en afgewerkt met een waterdichte laag. In beide rijrichtingen worden er nieuwe vangrails geïnstalleerd en in de middenberm komen er betonnen geleideconstructies.

Gefaseerde brugrenovatie

Fase 1: Werken aan onderzijde brug (6 weken vanaf 11 februari 2023)

In deze fase worden er betonherstellingen uitgevoerd aan de onderkant van de brug. Ook de waterafvoeren nabij het spoor worden opgebroken en vervangen.

Fase 2: Vernieuwing dienstpad op snelweg richting Lummen (vanaf eind februari 2023)

Tijdens deze werken wordt het dienstpad op de brug opgebroken en opnieuw opgebouwd met een nieuwe fundering, verankering, coating en asfaltering.

Fase 3: Brugrenovatie op snelweg rijrichting Leuven (3,5 maanden vanaf begin maart 2023)

Voor de effectieve brugrenovatie kan starten, worden er begin maart tijdelijke doorsteken in de middenberm van de autostrade aangelegd om het verkeer richting Leuven vlot te kunnen laten rijden. Vervolgens worden het dienstpad, de pechstrook en een deel van de rechterrijstrook gerenoveerd. Dan volgt de vernieuwing van de andere rijstroken en de middenberm. Tenslotte worden de tijdelijke doorsteken in de middenberm op het einde van de werken terug opgebroken.

Timing en impact?

Uitvoering vanaf februari 2023, onder voorbehoud van weersomstandigheden

De werken starten in het weekend van 11 februari 2023. Onder voorbehoud van weersomstandigheden zullen de werken voor het bouwverlof in juli ‘23 afgerond worden. Renovatiewerken aan bruggen zijn wel zeer weersgevoelig, de planning kan hierdoor nog schuiven.

Minderhinder-maatregelen: snelheidsbeperking in de werfzone

Tijdens de werkzaamheden gelden er tijdelijke minderhinder-maatregelen. Zo kan de aannemer veilig werken en beperken we de hinder voor de weggebruiker.

Fase 1 - vanaf 11 februari ‘23: geen hinder op de snelweg

Verkeer op de E314 ondervindt geen hinder van deze werken. De werkzaamheden in de nabijheid van het spoor gebeuren in periodes dat het spoor buitendienst is voor onderhoudswerken van Infrabel. Dit zijn de weekends van 11-13 februari en 18-20 februari 2023. Voor bewoners van de Breedvenstraat en Donderbosstraat kan er mogelijk wel beperkte geluids- en verkeershinder optreden, maar woningen blijven steeds bereikbaar.

Fase 2 - eind februari - maart ‘23:  snelheidsbeperking, verkeer over pechstrook richting Lummen

Het verkeer richting Lummen zal (gedeeltelijk) over de pechstrook geleid worden en er wordt een snelheidsbeperking in de werfzone ingevoerd. 

Fase 3 - maart - juli ‘23:  snelheidsbeperking, versmalde rijstroken

De aanleg van de tijdelijke doorsteken gebeurt ‘s nachts. Er wordt dan maximaal één rijstrook per rijrichting ingenomen.

Voor de werken aan de rijstroken van de snelweg blijft het doorgaand verkeer op de E314 mogelijk. Ter hoogte van de werfzone wordt verkeer richting Leuven via doorsteken in de middenberm over twee versmalde rijstroken aan verlaagde snelheid geleid.

Vragen? Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Limburg
Telefoon
011 74 23 00

Contactformulier