Overslaan en naar de inhoud gaan

Proefproject: verkeerslichten regelen verkeer aan sluis op kruispunt Lozerstraat en Hamonterweg

Proefproject: verkeerslichten regelen verkeer aan sluis op kruispunt Lozerstraat en Hamonterweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N76
N747

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft eind oktober verkeerslichten geïnstalleerd op het kruispunt van de Lozerstraat (N747), de Hamonterweg (N76) en de Kempenstraat, ter hoogte van sluis 17 Lozen, Bocholt. Die moeten zorgen voor een heldere verkeerssituatie en veiliger verkeer. De proefopstelling wordt na een half jaar grondig geëvalueerd. 

Wat en waarom?

Overzichtelijker verkeer door nieuwe verkeerslichten

Op het kruispunt en de brug over de sluis ontstaan regelmatig conflictsituaties tussen de verschillende weggebruikers. De brug is erg smal en verkeer verloopt er beurtelings over de ene beschikbare rijstrook. Autobestuurders en fietsers hebben niet altijd een goed overzicht op het verkeer aan de overzijde van de sluis. Zo komen zij regelmatig tegenover elkaar te staan op de brug.

Met de installatie van verkeerslichten aan beide zijden van brug over de Zuid-Willemsvaart willen AWV, de gemeente Bocholt en De Vlaamse Waterweg nv de situatie veiliger en duidelijker maken. 

Deze verkeerslichtenregeling zoekt een evenwicht tussen een veilige en overzichtelijke situatie met aanvaardbare wachttijden op vlak van doorstroming. 

  • Aan de noordkant (zijde Hamont) staan er verkeerslichten op beide takken van de Lozerstraat (N747). Ook fietsers steken via verkeerslichten de N76 over. Zij krijgen een aparte groenfase. De verkeersbewegingen verlopen hier volledig conflictvrij.
  • Aan de zuidkant (zijde Lozen) staan ook verkeerslichten op de Hamonterweg (N76), en op beide takken van de Kempenstraat. Deze regeling verloopt gedeeltelijk conflictvrij: de verkeerslichten knipperen op oranje wanneer het verkeer aan de andere kant van de sluis rood licht heeft. Verkeer op de Hamonterweg heeft hierbij voorrang op verkeer vanuit de Kempenstraat. Oranje knipperlicht = doorgang mogelijk. Fietsers mogen aan deze zuidzijde van de sluis ook rechtsaf door rood afdraaien vanuit en naar de Kempenstraat.

De aanpassingen moeten de verkeerssituatie verhelderen en conflicten vermijden. Bij verkeerslichten komt uiteraard steeds een beperkte wachttijd kijken. Naar verwachting verandert de doorstroming op het kruispunt niet noemenswaardig ten opzichte van de huidige situatie. De veiligheid zal er wel op vooruit gaan.

Proefperiode verkeerslichtenregeling vanaf november 2022

Na overleg tussen AWV en de gemeente Bocholt werd overeengekomen een proefopstelling met tijdelijke verkeerslichten te plaatsen. Het gaat om een complexe verkeerssituatie en dus ook een complexe verkeerslichtenregeling

Gedurende 6 maanden (november 2022 t.e.m. april 2023) wordt de situatie op verschillende manieren gemonitord, dit zowel kwantitatief (data) als kwalitatief (beelden, feedback):

  • De huidige situatie werd in kaart gebracht in een nulmeting.
  • Er zullen observaties ter plaatse worden gehouden.
  • Videobeelden worden gebruikt voor analyse van conflictsituatie.
  • Floating Car Data worden in kaart gebracht voor evaluatie van de doorstroming,
  • We analyseren feedback van weggebruikers.

Op het einde van de proefperiode evalueren de partners of deze nieuwe verkeerslichten een afdoende oplossing zijn voor een meer veilige en overzichtelijke verkeerssituatie, zonder de doorstroming uit het oog te verliezen. 

Tot die evaluatie volledig gemaakt is,  blijven de verkeerslichten in werking. 

Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Limburg
Telefoon
011 74 23 00

CONTACTFORMULIER