Overslaan en naar de inhoud gaan

Proefproject afsluiten oprit Plantentuin Meise

Proefproject afsluiten oprit Plantentuin Meise

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

A12

UPDATE 22/06/21: Volgens de huidige planning sluit Wegen en Verkeer de oprit af vanaf begin november 2021. Zodra er een concrete timing is, leest u dat op deze webpagina.

Wegen en Verkeer zal, in samenspraak met het gemeentebestuur van Meise, in het najaar van 2021 de oprit aan de Plantentuin van de A12 afsluiten. De automobilisten uit de omgeving die de A12 willen nemen, kunnen gebruik blijven maken van de oprit Meise (oprit nr. 3, lokaal bekend als het kruispunt “Manke Vos”) en oprit Strombeek-Bever, beide zowat twee kilometer verderop, of van de dichtstbijzijnde opritten van de Brusselse ring (de oprit Grimbergen of de oprit Romeinse Steenweg). De oprit zal pas afgesloten worden als de regeling van de verkeerslichten aan het kruispunt Manke Vos aangepast is aan de verhoogde verkeersintensiteiten, die we verwachten als gevolg van het afsluiten van de oprit aan de Plantentuin.

Wat en waarom?

Vier groene cirkels: alternatieve opritten; rood kruis: weldra afgesloten oprit Plantentuin. Klik op de afbeelding om te vergroten.

Proefopstelling 

De afsluiting van de oprit aan de Plantentuin is een proefopstelling die ten minste tot drie maanden na de afloop van de huidige gezondheidscrisis in voege zal blijven. Op die manier zullen Wegen en Verkeer en het gemeentebestuur van Meise ook de impact op de verkeerssituatie in normale omstandigheden kunnen beoordelen - want door de coronacrisis liggen de verkeersintensiteiten momenteel lager. Als uit de tellingen van Wegen en Verkeer en de vaststellingen op het terrein blijkt dat door de afzetting de circulatie van het verkeer in de omgeving van de Plantentuin en van Wolvertem-centrum niet significant verslechtert, zal het agentschap de oprit definitief afsluiten. 

Veiliger 

De oprit wordt afgesloten met het oog op de verkeersveiligheid. In de huidige situatie doen er zich door de aanwezigheid van de oprit conflicten voor tussen automobilisten en fietsers, en tussen automobilisten onderling (bijv. tussen bestuurders die vanuit Brussel komen en tegenliggers die vanuit Meise komen en de A12 richting Brussel willen nemen). Door de oprit af te sluiten vermijden we al die potentiële conflicten. 

Betere regeling verkeerslichten Manke Vos 

Wegen en Verkeer zal, voor we de oprit van de Plantentuin afsluiten, ervoor zorgen dat de werking van de verkeerslichten aan Manke Vos aangepast is aan de verwachte verschuiving in de verkeersdruk. We zullen de “groentijden” van bepaalde assen van het kruispunt aanpassen. We zullen ook bijkomende “detectielussen” in het wegdek plaatsen. Dat zijn kabels, die in het wegdek geslepen worden, waarmee de regelaar (een computer) van de verkeerslichten de verkeersdrukte “live” monitort. Dankzij deze informatie wordt de regeling van de verkeerslichten telkens weer aangepast aan de actuele verkeersdrukte. 

 

Timing en impact?

Oprit afgesloten november 2021

Door werken op de gewestweg N290 in Wemmel zal de verkeersdruk in Meise toenemen tussen mei en oktober 2021. Daarom heeft Wegen en Verkeer op vraag van  de gemeente Meise beslist om voorlopig de oprit Plantentuin nog niet af te sluiten. Normaal gezien zullen de werken in Wemmel eind oktober beëindigd worden. Aansluitend zal Wegen en Verkeer de oprit afsluiten.