Overslaan en naar de inhoud gaan

Proefproject afsluiten oprit Plantentuin Meise

Proefproject afsluiten oprit Plantentuin Meise

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Plaats

Weg

A12

UPDATE 15/9/2022: De afsluiting van de oprit is ondertussen positief geëvalueerd. In samenspraak met de gemeente Meise is beslist dat de oprit definitief wordt afgesloten.

Wat en waarom?

Afsluiten oprit van A12

Wegen en Verkeer zal, in samenspraak met het gemeentebestuur van Meise, in het najaar van 2021 de oprit aan de Plantentuin van de A12 afsluiten. De automobilisten uit de omgeving die de A12 willen nemen, kunnen gebruik blijven maken van de oprit Meise (oprit nr. 3, lokaal bekend als het kruispunt “Manke Vos”) en oprit Strombeek-Bever, beide zowat twee kilometer verderop, of van de dichtstbijzijnde opritten van de Brusselse ring (de oprit Grimbergen of de oprit Romeinse Steenweg). De oprit zal pas afgesloten worden als de regeling van de verkeerslichten aan het kruispunt Manke Vos aangepast is aan de verhoogde verkeersintensiteiten, die we verwachten als gevolg van het afsluiten van de oprit aan de Plantentuin.

Vier groene cirkels: alternatieve opritten; rood kruis: weldra afgesloten oprit Plantentuin. Klik op de afbeelding om te vergroten.

Proefopstelling 

De afsluiting van de oprit aan de Plantentuin is een proefopstelling die enkele maanden in voege zal blijven. Op die manier zullen Wegen en Verkeer en het gemeentebestuur van Meise ook de impact op de verkeerssituatie in normale omstandigheden kunnen beoordelen. Als uit de tellingen van Wegen en Verkeer en de vaststellingen op het terrein blijkt dat door de afzetting de circulatie van het verkeer in de omgeving van de Plantentuin en van Wolvertem-centrum niet significant verslechtert, zal het agentschap de oprit definitief afsluiten. Zodra er meer nieuws is over een - mogelijke - definitieve afsluiting, zullen we dat via deze pagina laten weten. 

Veiliger 

De oprit wordt afgesloten met het oog op de verkeersveiligheid. In de huidige situatie doen er zich door de aanwezigheid van de oprit conflicten voor tussen automobilisten en fietsers, en tussen automobilisten onderling (bijv. tussen bestuurders die vanuit Brussel komen en tegenliggers die vanuit Meise komen en de A12 richting Brussel willen nemen). Door de oprit af te sluiten vermijden we al die potentiële conflicten. 

Betere regeling verkeerslichten Manke Vos 

In juni 2021 werkte Wegen en Verkeer aan de verkeerslichten aan de oprit van “Manke Vos” (oprit nr. 3 van de A12). Er werden meer detectielussen geïnstalleerd, zodat de regeling meer rekening kan houden met de actuele verkeerssituatie. Daardoor verloopt het verkeer aan Manke Vos nu globaal iets vlotter. Het agentschap was vooraf met de gemeente overeengekomen dat het de oprit van de Plantentuin pas zou afsluiten, nadat deze verbeteringen doorgevoerd waren. Verwacht wordt immers dat het merendeel van de automobilisten die nu nog de oprit van de Plantentuin gebruiken, voortaan naar Manke Vos zullen rijden. Met deze bijkomende verkeersstroom werd rekening gehouden bij de opmaak van de lichtenregeling. Hoe dan ook zal de verkeerssituatie na verloop van tijd geëvalueerd worden. Als dat nodig blijkt, kunnen er bijkomende wijzigingen doorgevoerd worden aan de verkeerslichten van Manke Vos.

Timing en impact?

Oprit afgesloten december 2021

In december 2021 werd de oprit afgesloten. Na de zomer van 2022 zal in overleg met de gemeente een finale evaluatie gebeuren en zal er beslist worden of de oprit in Meise al dan niet gesloten blijft.

Vragen? Contacteer ons:

Contact
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Contactformulier