Overslaan en naar de inhoud gaan

Plaatsing geluidsschermen A12 Ekeren

Plaatsing geluidsschermen A12 Ekeren

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Weg

A12

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Antwerpen gaan in Ekeren langs de A12 in de richting van Nederland bijkomende geluidswerende schermen plaatsen. De geluidsschermen komen over een afstand van 715 meter tussen de Transcontinentaalweg en afrit Leugenberg (nr. 15) om het geluid voor de achterliggende Dragondersstraat en Sprangweelstraat te verminderen. 

Wat en waarom?

Schermen verminderen geluidshinder Dragondersstraat

Uit een studie die het agentschap liet uitvoeren om de geluidshinder van de A12 op de achterliggende woonwijken in kaart te brengen, kwam naar voor dat de drempel voor geluidshinder ter hoogte van de Dragondersstraat wordt overschreden. Daarom zal AWV in het najaar de bestaande geluidswerende schermen langs de A12 aan de kant richting Nederland verlengen over een lengte van 715 meter. Een aannemer zal de schermen plaatsen tussen de Transcontinentaalweg en de bocht van de afrit Leugenberg (nr. 15). Hierdoor zal de leefbaarheid in de wijk Schoonbroek gevoelig verbeteren.

Geluidsschermen A12 Ekeren situering

Timing en impact?

Werken verlopen in twee stappen

In een eerste stap start de aannemer met het snoeien van de bomen en struiken langs de A12. Daarna kan hij in een tweede fase de geluidswerende schermen opbouwen. Eerst plaatst hij de prefab betonplinten die de schermen ondersteunen. Hierop plaatst hij vervolgens de geluidswerende schermen, om tot slot stalen vangrails aan te brengen. De werken zullen twee maanden duren.

Hinder

De werken bevinden zich hoofdzakelijk langs de A12 in de richting van Nederland. Het doorgaand verkeer zal geen hinder ondervinden van de werkzaamheden. Ter hoogte van de werfzone wordt enkel de pechstrook/weefstrook ingenomen. Op de oprit Ekeren (16) naar de A12 richting Nederland beschikt het verkeer voor de Transcontinentaalbrug tijdelijk over één rijstrook in plaats van twee. 

Wanneer? 

De werken zijn nog niet concreet ingepland. Uitvoering ten vroegste in 2020.