Overslaan en naar de inhoud gaan

Ombouw N49 tot snelweg (van Leopoldkanaal tot Passiedreef)

Ombouw N49 tot snelweg (van Leopoldkanaal tot Passiedreef)

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

N49

Wat en waarom?

Vlotter en veiliger verkeer op N49

De N49, de expresweg tussen Antwerpen en de kust, dateert van de jaren 1970. Om deze weg veiliger en vlotter te maken, besliste de Vlaamse overheid om hem om te bouwen tot een autosnelweg. Dit gebeurt in verschillende deelprojecten. Dit deelproject loopt van het Leopold- en Schipdonkkanaal tot aan de Passiedreef. Op dit stuk staan verschillende ingrepen gepland:

  • Ombouw tot autosnelweg: de N49 wordt helemaal omgebouwd tot een snelweg, zodat de weg geschikt is voor een snelheid van 120 km/u.
  • Drie nieuwe bruggen: Op de grens van Maldegem en Damme loopt de N49 over het Leopold- en Schipdonkkanaal. Deze bruggen (de Leestjesbruggen) zijn momenteel niet geschikt voor uitzonderlijke transporten. Uitzonderlijk transport tussen Antwerpen en Zeebrugge moet nu omrijden via de Brugse Steenweg (N9) naar Brugge en doorkruist hierbij verschillende woonkernen. Om dit probleem op te lossen, komen er drie nieuwe bruggen over het Leopold- en Schipdonkkanaal: een brug voor de ventweg en een per rijrichting van de N49. 
    In de nieuwe situatie zullen landbouwvoertuigen en onderhoudsvoertuigen (kranen, ...) onder de bruggen moeten rijden om de N49 conflictvrij te kruisen. In de huidige omstandigheden steken zij de N49 gewoon over. Ook fietsers zullen in de toekomst niet meer langs een metalen passerelle over het water worden geleid (huidige situatie). Het jaagpad langs het kanaal aan Oost-Vlaamse zijde zal immers doorgetrokken worden onder de bruggen waardoor fietsers een volwaardig, aan alle wettelijke normen aangepast fietspad onder de bruggen door zullen nemen. Om al dit verkeer onder de bruggen door te laten, zullen de nieuwe bruggen circa 3 meter hoger zijn dan de huidige bruggen. 
  • Aanleg parallelweg: er komt een parallelweg voor lokaal verkeer naast de N49.
  • Ecopassage: aan de Donkse Beek komt een ecopassage onder de N49.

De ombouw van de N49 tot een snelweg wordt medegefinancierd door de Europese Unie.

 

Op termijn vinden er nog andere projecten plaats op en langs de N49. Op deze webpagina vindt u een overzicht van alle geplande projecten.

Wat verandert er?

Klik op de groene knop om de aanklikbare kaart te bekijken. 

Waar staan we nu?

Eerste ontwerp gemaakt

Wegen en Verkeer en het studiebureau werken aan de voorbereiding van dit project. De eerste plannen zijn opgemaakt en momenteel wordt de onteigeningsprocedure voorbereid. Een concrete startdatum is er nog niet, maar volgens de huidige planning starten de werken sowieso na 2024.