Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe vluchtdeuren voor Frans Tijsmanstunnel

Nieuwe vluchtdeuren voor Frans Tijsmanstunnel

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

R2

Wat en waarom?

Nieuwe vluchtdeuren

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal ten vroegste in het najaar van 2022 nieuwe vluchtdeuren installeren in de Frans Tijsmanstunnel (R2 - noordelijke helft van de Antwerpse Ring). De huidige deuren zijn dringend aan vervanging toe om de veiligheid te garanderen, om mensen bijvoorbeeld vlot en veilig te kunnen laten evacueren in geval van incidenten. 

In het voorjaar van 2022 werd alvast nieuwe wegmarkering aangebracht om de tunnelveiligheid te verhogen. Er zijn zogenaamde chevrontekens aangebracht op het wegdek in beide richtingen, net voor en deels in de tunnel. Dat zijn witte pijlvormige markeringen die de weggebruiker attent maken op het aanhouden van een veilige afstand tot de voorligger. De installatie van een gelijkaardig verkeersbord helpt hier ook bij. 

Timing en impact?

Werken tijdens de nacht: beperkte hinder

Het project om de vluchtdeuren te vervangen is aanbesteed en zit in studiefase. AWV streeft ernaar om de effectieve werken daarvoor in het najaar van 2022 op te starten. De planning wordt opgemaakt onder voorbehoud van gunstige weer- en werfomstandigheden en kan bijgevolg steeds wijzigen.

AWV zal de oude vluchtdeuren van de Frans Tijsmanstunnel verwijderen en de nieuwe deuren installeren tijdens een standaard tunnelsluiting. Alle tunnels op de Vlaamse hoofdwegen krijgen regelmatig een grondige onderhoudsbeurt. Om de hinder voor de weggebruikers zo klein mogelijk te houden, gebeurt dat 's nachts. Zo’n onderhoudsbeurt verloopt telkens volgens een standaardprocedure: de tunnelkoker wordt tijdelijk afgesloten en AWV leidt het verkeer om. De Frans Tijsmanstunnel wordt tijdens de werken telkens afgesloten in één richting tussen 20u00 en 5u00. We leiden het verkeer plaatselijk bovengronds om via de Scheldelaan (N101). In de tunnelkoker waarin niet gewerkt wordt, zijn alle rijstroken steeds beschikbaar.

Meer weten over de periodieke onderhoudswerken in de tunnels op de Vlaamse hoofdwegen en de geplande sluitingen? Check dan zeker deze webpagina van het Vlaams Verkeerscentrum.

Vragen? Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Antwerpen

Contactformulier