Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe riolering en vernieuwd wegdek voor Nieuwpoortkeiweg en Statiestraat

Nieuwe riolering en vernieuwd wegdek voor Nieuwpoortkeiweg en Statiestraat

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N35
N39

Wat en waarom?

Nieuwe riolering en nieuw wegdek

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin, rioolbeheerder Aquaduin en de stad Veurne werken op de Statiestraat (N35) en de Nieuwpoortkeiweg (N39). Ook in de Rodestraat, Zuidburgweg en Statieplaats wordt er gewerkt.

Er worden verschillende aanpassingen uitgevoerd:

  • Gescheiden riolering: onder de grond komt er gescheiden riolering in de Statiestraat en Nieuwpoortkeiweg.
  • Vernieuwde waterleidingen: de waterleidingen in de Rodestraat, Zuidburgweg en Statieplaats worden vernieuwd.
  • Nieuw pompstation: Aquafin verzamelt het afvalwater in een nieuw pompstation. Dat pompstation komt er op de hoek van de Rodestraat met de Zuidburgweg. Vanuit dit pompstation komt er een nieuwe persleiding, die afvalwater verder afvoert naar het waterzuiveringsstation in Wulpen.
  • Vernieuwing van wegdek: het wegdek op de Statiestraat en Nieuwpoortkeiweg wordt vernieuwd.
  • Herinrichting van stationsomgeving: de Statieplaats wordt opnieuw ingericht. In de toekomst krijgen alle mobiliteitsfuncties hun eigen plek.

Aquaduin is de bouwheer van de werken. Aquafin, de stad Veurne en het Agentschap Wegen en Verkeer financieren ook een deel van de werken op de Nieuwpoortkeiweg en de Statiestraat.

Timing en impact?

Werken vanaf augustus 2023

De werken op de Nieuwpoortkeiweg en Statiestraat startten in augustus 2023 op. Volgens de huidige planning duren de werken zo'n 3 jaar en zouden de werken midden 2026 afgerond zijn.

Werken op Nieuwpoortkeiweg in twee deelfases

Er wordt gewerkt op de Nieuwpoortkeiweg, tussen de Dode Mannenstraat en de spoorwegovergang, in de richting van centrum Veurne. Om de hinder voor de omgeving te beperken, worden de werken in twee deelfases uitgevoerd.

  • In fase 1A wordt er gewerkt tussen de Dode Mannenstraat en huisnummer 26.
  • In fase 1B werkt de aannemer tussen huisnummer 26 en de Statiestraat.

Volgens de huidige planning duren deze werken tot eind 2023. De bovenste laag asfalt op de weg wordt in maart 2024 aangelegd.

Hinder voor het verkeer

  • Er is geen doorgaand verkeer mogelijk vanaf de rotonde in Wulpen richting Veurne, in beide richtingen.
  • Het gemotoriseerd verkeer volgt een omleiding via de Toekomstlaan en de Brugse Steenweg of de E40.
  • Zowel de Voetbalstraat als de Dode Mannenstraat zijn afgesloten ter hoogte van de aansluitingen met de Nieuwpoortkeiweg. Dit betekent dat de bewoners van deze straten en de Wulpendammestraat, Paul De Graevelaan en Tuinierstraat een omleiding moeten volgen via de Brugse Steenweg.

Alle actuele info over de hinder, fasering en omleidingen vindt u op de website van de stad Veurne.