Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe fietspaden voor Geelsebaan, Stenehei en Retiebaan

Nieuwe fietspaden voor Geelsebaan, Stenehei en Retiebaan

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

N118

Wat en waarom?

Vernieuwen waterleiding en fietspaden

Het Agentschap Wegen en Verkeer en waterbedrijf Pidpa gaan vanaf 18 augustus werken uitvoeren langs de N118 in Retie. De projectzone strekt zich uit over een afstand van zo’n 6 kilometer, vanaf het kruispunt met de ring van Retie tot aan het Kempisch Kanaal, en dit in beide richtingen. 

In deze zone zijn de fietspaden aan vernieuwing toe. AWV zal over het volledige traject de oude betonnen fietsverharding opbreken en vervangen door nieuwe fietspaden in asfalt. Daarbij zorgen we bovendien dat het nieuwe fietspad overal minstens 1,75 m breed is. Dit zal het rijcomfort en de veiligheid voor de fietsers aanzienlijk verhogen.

Omdat er naast het fietspad ook nog een verouderde vezelcement waterleiding ligt, maakt Pidpa van de gelegenheid gebruik om die ook meteen mee te vernieuwen.

Inritten langs een gewestweg

AWV zal deze werken ook aangrijpen om de toegangen van aangelanden tot het gewestdomein veilig en conform met onze regelgeving te maken. Door het aantal conflictpunten met de gewestweg te beperken, zorgen we voor een vlottere doorstroming en een betere verkeersveiligheid.

Bij de beoordeling van de toegangen van aangelanden, baseert AWV zich op dienstorder MOW/AWV/2012/16 (betreffende de reglementering van de toegangen tot gewestdomein), waarvan de volgende bepalingen de belangrijkste zijn:

  • Indien er ontsloten kan worden via een weg van lagere categorie, dient er via die weg ontsloten te worden;
  • Er kan slechts één toegang van maximaal 4,5 meter breed toegestaan worden voor private woningen en gebouwen met beperkt verkeersgenererende activiteiten
  • Er kan slechts één toegang van maximaal 7 meter breed toegestaan worden voor bedrijven en gebouwen met sterk verkeersgenererende activiteiten

Meer informatie over deze regels kan u terugvinden op www.wegenenverkeer.be/inritten. Verdere individuele info krijgt u nog in een volgend schrijven.

Goed om te weten
In 2022 zal AWV ook op grondgebied van Geel aan de fietspaden van de N118 werken. Meer informatie over die werken volgt later via deze website.

Timing en impact?

Start aanleg fietspad op 26 oktober 2021

Op woensdag 18 augustus zijn de voorbereidende werken gestart. Pidpa werkt aan de nieuwe waterleiding tussen de ring van Retie en Brasel. 

Nu de nutswerken ver genoeg gevorderd zijn, start AWV op 26 oktober met de aanleg van het nieuwe fietspad. We beginnen met het fietspad richting Geel, tussen de ring van Retie (R18) en Brasel. We streven ernaar om dit fietspad nog voor de kerstvakantie af te werken. In het voorjaar van 2022 volgt dan de aanleg van het fietspad aan de oostzijde en de fietspaden tussen Brasel en het Kempisch Kanaal (beide zijden van de weg), naar verwachting vanaf eind maart 2022. ​​

Eenrichtingsverkeer op N118 naar Retie, omleiding richting Geel

Om de werken aan het fietspad veilig en vlot te kunnen uitvoeren, neemt de aannemer één rijstrook in als werfzone. De andere rijstrook blijft beschikbaar voor het verkeer van Geel naar Retie. Langs de werfzone geldt een snelheidsbeperking van 50km/u en een parkeerverbod in de berm.
Het verkeer in de andere richting, naar Geel, volgt een omleiding via de ring van Retie (R18), de Molsebaan/Turnhoutsebaan (N18) en Brasel of Kastelsedijk. Voor de nutswerken, wordt er ter hoogte van de werfzone een deel van de rijweg ingenomen en plaatsen we tijdelijke werfverkeerslichten. Autoverkeer kan zo in beide richtingen beurtelings langs de werken passeren.

Fietsers kunnen wel steeds in beide richtingen langs de N118 blijven rijden, over het fietspad aan de zijde waar niet wordt gewerkt (tussen Retie en Brasel). Tussen Brasel en het Kempisch Kanaal rijden fietsers aan de juiste kant van de weg. Zij moeten ter hoogte van de werfzone van de nutsmaatschappijen wel even afstappen en met de fiets aan de hand voorbij de werken.

Bereikbaarheid van woningen tijdens de werken

Tijdens de werken blijven woningen langs de N118 maximaal toegankelijk. Wel moeten bewoners er rekening mee houden dat hun oprit enkele keren kort ontoegankelijk zal zijn, op de momenten dat de aannemer de nutsleiding voor de woning aanlegt en wanneer we het nieuwe fietspad in asfalt plaatsen (telkens 1 à 2 werkdagen). Bewoners kunnen dan niet met de auto op de oprit parkeren. Te voet en met de fiets (eventueel aan de hand) zijn de woningen altijd toegankelijk.

Enkele dagen vooraf krijgt u nog een briefje van de aannemer in de bus om u te verwittigen.

Contacteer ons

Contact
Bereikbaarheidsadviseur Antwerpen
Telefoon
0468 03 53 84
E-mail