Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe fietspaden voor Geelsebaan, Stenehei en Retiebaan

Nieuwe fietspaden voor Geelsebaan, Stenehei en Retiebaan

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N118

Wat en waarom?

Vernieuwen waterleiding en fietspaden

Het Agentschap Wegen en Verkeer en waterbedrijf Pidpa gaan vanaf 18 augustus werken uitvoeren langs de N118 in Retie. De projectzone strekt zich uit over een afstand van zo’n 6 kilometer, vanaf het kruispunt met de ring van Retie tot aan het Kempisch Kanaal, en dit in beide richtingen. 

In deze zone zijn de fietspaden aan vernieuwing toe. AWV zal over het volledige traject de oude betonnen fietsverharding opbreken en vervangen door nieuwe fietspaden in asfalt. Daarbij zorgen we bovendien dat het nieuwe fietspad overal minstens 1,75 m breed is. Dit zal het rijcomfort en de veiligheid voor de fietsers aanzienlijk verhogen.

Omdat er naast het fietspad ook nog een verouderde vezelcement waterleiding ligt, maakt Pidpa van de gelegenheid gebruik om die ook meteen mee te vernieuwen.

Inritten langs een gewestweg

AWV zal deze werken ook aangrijpen om de toegangen van aangelanden tot het gewestdomein veilig en conform met onze regelgeving te maken. Door het aantal conflictpunten met de gewestweg te beperken, zorgen we voor een vlottere doorstroming en een betere verkeersveiligheid.

Bij de beoordeling van de toegangen van aangelanden, baseert AWV zich op dienstorder MOW/AWV/2012/16 (betreffende de reglementering van de toegangen tot gewestdomein), waarvan de volgende bepalingen de belangrijkste zijn:

  • Indien er ontsloten kan worden via een weg van lagere categorie, dient er via die weg ontsloten te worden;
  • Er kan slechts één toegang van maximaal 4,5 meter breed toegestaan worden voor private woningen en gebouwen met beperkt verkeersgenererende activiteiten
  • Er kan slechts één toegang van maximaal 7 meter breed toegestaan worden voor bedrijven en gebouwen met sterk verkeersgenererende activiteiten

Meer informatie over deze regels kan u terugvinden op www.wegenenverkeer.be/inritten. Verdere individuele info krijgt u later via brief.

Goed om te weten
AWV werkt ook op grondgebied van Geel aan de fietspaden van de N118. Meer informatie over die werken vindt u via deze pagina.

Timing en impact?

Gefaseerde aanleg van fietspaden op Geelsebaan, Stenehei en Retiebaan

In augustus 2021 startten de voorbereidende werken. Pidpa werkte aan de nieuwe waterleiding. In oktober 2021 startte ook AWV met de aanleg van het nieuwe fietspad. Eerst wordt het nieuwe fietspad richting Geel aangelegd, tussen de ring van Retie (R18) en Brasel. Het fietspad aan deze zijde en de nutswerken waren klaar vlak voor de kerstvakantie.

De nieuwe fietspaden langs de Stenenhei tussen Brasel en Kastelsedijk zijn midden april afgewerkt. Tot slot vernieuwen we de fietspaden tussen Kastelsedijk en het Kempische Kanaal (beide zijden van de weg). Naar verwachting zijn deze klaar voor het zomers bouwverlof.

Eenrichtingsverkeer op N118 naar Retie, omleiding richting Geel

Om de werken aan het fietspad veilig en vlot te kunnen uitvoeren, neemt de aannemer één rijstrook in als werfzone. De andere rijstrook blijft beschikbaar voor het verkeer van Geel naar Retie. Langs de werfzone geldt een snelheidsbeperking van 50km/u en een parkeerverbod in de berm.

  • Het verkeer in de andere richting, naar Geel, volgt een omleiding vanaf de ring van Retie langs Kasterlee via de N123 en N19g of vanuit Dessel langs Mol via de N18.
  • Fietsers kunnen wel steeds in beide richtingen langs de N118 blijven rijden, over het fietspad aan de zijde waar niet wordt gewerkt.

Bereikbaarheid van woningen tijdens de werken

Tijdens de werken blijven woningen langs de N118 maximaal toegankelijk. Wel moeten bewoners er rekening mee houden dat hun oprit enkele keren kort niet bereikbaar zal zijn met de wagen. Dit is het geval op de momenten dat de aannemer de nutsleiding voor de woning aanlegt en wanneer we het nieuwe fietspad in asfalt plaatsen (telkens 1 à 2 werkdagen). Bewoners kunnen dan niet met de auto op de oprit parkeren. Te voet en met de fiets (eventueel aan de hand) zijn de woningen altijd toegankelijk.

Enkele dagen vooraf krijgt u nog een briefje van de aannemer in de bus om u te verwittigen.

Contacteer ons

Contact
Bereikbaarheidsadviseur Antwerpen
Telefoon
0468 03 53 84
E-mail