Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe fietspaden en bushaltes op Mechelsesteenweg

Nieuwe fietspaden en bushaltes op Mechelsesteenweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N14

Wat en waarom?

Fietspaden in asfalt

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt vanaf maandag 28 maart de fietspaden langs de Mechelsesteenweg in Lier. Het gaat over een afstand van bijna 4 kilometer vanaf de grens met Duffel tot en met het kruispunt met de Rode-Kruislaan. Het huidige fietspad en de parkeerstrook in kasseien breken we op en vervangen we door een comfortabel dubbelrichtingsfietspad van 2,5 meter breed in asfalt. Tussen de rijweg en het fietspad voorzien we een groene berm.

Asfalt als ondergrond voor fietspaden

AWV kiest hier voor asfalt als beste ondergrond voor fietspaden. Een fietspad in asfalt zorgt voor meer fietscomfort. In 2021-2022 zal AWV verspreid over heel de provincie Antwerpen meerdere gelijkaardige projecten uitvoeren, om de staat van de fietspaden langs de gewestwegen te verbeteren.

Comfortabele bushaltes met verhoogd perron

Samen met het vernieuwen van de fietspaden, worden ook de bushaltes verbeterd en toegankelijker aangelegd volgens de meest recente normen van De Lijn voor comfort en bereikbaarheid. De bus blijft op de rijweg stoppen, maar krijgt een verhoogd busperron en schuilhuisje. Hierdoor kunnen reizigers in alle comfort in- en uitstappen en wordt de bushalte een stuk toegankelijker voor rolstoelgebruikers. Voor blinden en slechtzienden brengen we de nodige blindegeleidetegels aan.

Op het volledige traject van de werken zijn er zes bushaltes:

 • De haltes ‘Lier De Beunt*’, ‘Lier Lachenen’ en ‘Lier Maaikeneveld’ blijven behouden.
 • De haltes ‘Lier Jacobs’ en ‘Lier Het Ven’ verdwijnen, zodat er een betere spreiding is van de haltes.
 • De halte ‘Lier Mechelsesteenweg’ verplaatsen we meer richting ’t Sas en PIME.

*De bushaltes 'Lier De Beunt' kunnen niet integraal toegankelijk worden aangelegd omwille van de aanwezige inritten.

Typedwarsprofiel bushalte met verhoogd perron

Waarom geen uitwijkhaven voor de bus naast de rijweg?

 • Het is veiliger voor de bus om op de rijweg te stoppen. De bus moet haar voorrang dan niet opeisen bij het uitrijden.
 • De bus wint tijd doordat ze minder manoeuvres moet doen. Bovendien verhoogt het rijcomfort voor de staande reiziger in de bus.
 • Tot slot zijn eventuele wachttijden voor de achterliggende voertuigen niet langer dan bij een uitwijkhaven.

Timing en impact?

Uitvoering in fases vanaf 28 maart

De werken starten op maandag 28 maart 2022 en worden in fases uitgevoerd. De aannemer start een honderdtal meter voor de Aldi (t.h.v. huisnummer 439) en werkt zo richting Lier tot aan Hoog-Lachenen. De werken in de eerste werfzone worden in de tweede helft van mei afgerond. De zone tussen Duffel en de toerit van de Aldi werd eerder al terug vrijgegeven, begin mei.

Vanaf 20 mei start de heraanleg van het fietspad vanaf Rode-Kruislaan tot Hoog-Lachenen (fase 2B). De werken zouden eind juni beëindigd moeten zijn.

 • Om sluipverkeer tegen te gaan, is in de Bremstraat een knip voorzien voor autoverkeer. De knip verschuift richting Lier, tot net voor het kruispunt met Hoog Lachenen.
 • In Hoog-Lachenen wordt het tijdelijk eenrichtingsverkeer omgekeerd. Zo kan je vanaf vrijdagavond enkel nog inrijden vanaf de Mechelsesteenweg (N14) naar de Bremstraat. Plaatselijk verkeer kan dan via Hoog-Lachenen en de Hulststraat terug richting Lier rijden. 
 • Bewoners die in de wijk rond de Rode-Kruislaan wonen kunnen hun woning bereiken via de Rode-Kruislaan of via de Waterschransweg. Deze straten worden nooit tegelijkertijd afgesloten. 
 • De zone van fase 1 – de Mechelsesteenweg tussen de gemeentegrens met Duffel en Hoog Lachenen – is terug bereikbaar voor plaatselijk verkeer in twee richtingen. 

Verkeer van Lier naar Duffel mogelijk. Omleiding richting Lier

Tijdens de volledige duur van de werken blijft gemotoriseerd verkeer van Lier richting Duffel steeds mogelijk via de Mechelsesteenweg (N14). Omgekeerd zal het verkeer van Duffel richting Lier via de Oude Liersebaan en Waversesteenweg (N108) moeten omrijden. Om sluipverkeer in de achterliggende straten tegen te gaan, wordt in een aantal zijstraten een knip voorzien voor autoverkeer.

Fietsers volgen in beide richtingen een omleiding via het jaagpad van de Nete.

Omleiding voor het verkeer vanaf 20 mei.

Flankerende maatregelen op kruispunten N108 x N10
en N10 x R16

Om het doorgaande verkeer op de omleiding tussen Duffel en Lier via de N108 zo vlot mogelijk te laten doorstromen, zijn er een aantal flankerende maatregelen genomen op de kruispunten van de Aarschotsesteenweg (N10) met de Hoogveldweg (N108) en met de Ring (R16). 

 • Het verkeer dat uit de Hoogveldweg komt, moet verplicht rechtsaf naar de N10 en rechtsaf naar de Ring richting Lint/Boechout.
 • Op de ring (net voorbij de brug over de Nete) is een terugkeerlus gemaakt voor het verkeer dat richting Kessel of Berlaar wilt.

Waarom een knip in de Bremstraat?

1) Wegen worden ingericht volgens de functie die ze toebedeeld krijgen. Daaruit volgen de intensiteiten (= het aantal voertuigen) die verwacht kunnen worden op die wegen. Op basis daarvan worden keuzes gemaakt omtrent de wegbreedte, toegelaten snelheid, al dan niet parkeerplaatsen, al dan niet voetpaden, al dan niet fietspaden, etc.

2) De straten van het binnengebied langs de N14 hebben geen verbindende of ontsluitende functie en zijn dus ook niet ingericht om die functie te vervullen. Concreet in dit geval wil dat zeggen dat fietsers gemengd worden met gemotoriseerd verkeer en dat ook voetgangers de rijweg moeten gebruiken. Bovendien is dit landelijk gebied en zijn de rijbaanbreedtes zeer beperkt. Kortom, de wegen van dit binnengebied zijn vanuit verkeersveiligheid totaal ongeschikt om een alternatief te zijn voor het gemotoriseerd verkeer van de N14 met zijn 900 voertuigen per uur per rijrichting op de drukste momenten. Bovendien kunnen op deze binnenwegen ook nog eens méér fietsers verwacht worden dan anders, want er is geen fietspad beschikbaar langs de N14. Wanneer een fietser of een voetganger aangereden wordt met een snelheidsverschil van 30km/u of meer, is dit meestal dodelijk. Gezien de menging van verkeer is dit dus echt wel een veiligheidskwestie.

3) De blokken zijn noodzakelijk om deze maatregel af te dwingen. Als we het niet verhinderden, zullen bestuurders toch via deze wegen proberen rijden.

Ook De Lijn moet haar dienstverlening aanpassen tijdens de werken. Check hiervoor de affiches aan de bushaltes of de website van De Lijn.

Toegankelijkheid van woningen en bedrijven in de werfzone

Tijdens de werken zijn de inritten en garages van woningen in de werfzone (aan de kant van het water) niet of zeer moeilijk bereikbaar met de wagen. Te voet kan u natuurlijk steeds uw woning bereiken.

Bedrijven en handelszaken die dagelijks veel klanten en leveranciers ontvangen, houden we maximaal bereikbaar. Zij krijgen zoveel als mogelijk een tijdelijke oprit in steenslag. Toch moeten ook zij rekening houden met enkele korte onderbrekingen, bv. wanneer we het oude fietspad voor de oprit uitbreken en op de dagen dat we de fundering, de boordsteen en het asfalt plaatsen.

Huisvuilophaling tijdens de werken

De huisvuilophaling blijft doorlopen tijdens de werken volgens de planning in de ophaalkalender. De ophaling gebeurt mogelijk wel vroeger op de dag dan gebruikelijk. Zet daarom uw afval best de avond voordien al buiten.

Vragen? Contacteer ons

Contact
Bereikbaarheidsadviseur Antwerpen
Telefoon
0468 03 53 84
E-mail