Overslaan en naar de inhoud gaan

Actuele hinder

Actuele hinder

16 juli 2021 - eind 2021: Brug Meersbloem-Melden en winterbed

Vanaf 16 juli zullen de werken met hinder voor het verkeer op de N8 afgerond zijn. Na enkele weken bouwverlof zullen er in augustus nog enkele afwerkingen gebeuren maar steeds met doorgang voor het verkeer. 

De rest van de werken situeren zich voornamelijk in de industriezone. Het gaat enerzijds om het vernieuwen van de brug in Meersbloem-Melden en anderzijds het verbreden van de beek (aanleggen van winterbed) langs Meersbloem-Leupegem. Voor die eerste werken zullen er na het bouwverlof sonderingen gebeuren. Als dit goede resultaten levert wordt kort hierna gestart met de bouw van een nieuwe brug. De werken in de industriezone moeten tegen het einde van het jaar afgerond zijn. 

Verkeerssituatie

Vanaf vrijdagavond 16 juli zal de Berchemweg (N8) normaal open gaan voor het verkeer in beide richtingen. Tijdens het bouwverlof zal er geen hinder zijn. Na het bouwverlof zal er plaatselijk hinder op de Berchemweg voor de laatste afwerkingen, maar verkeer op de N8 zal steeds in beide richtingen kunnen passeren. De grootste hinder zal zich situeren in de industriezone. De werken aan het winterbed starten meteen na het bouwverlof. Tijdens deze werken wordt één rijstrook van Meersbloem-Leupegem ingenomen. Van zodra de werken aan de brug starten wordt deze afgesloten voor alle verkeer tot het einde van de werken.

 

12 april tot (minstens) half juli 2021: aanleg duiker onder Berchemweg

Om de duiker onder de Berchemweg te kunnen vernieuwen, zal de Berchemweg volledig onderbroken zijn tussen Meersbloem-Leupegem en Onderwaarde. 

N8 Maarkebeek - werfzone

Werfzone aanleg duiker Berchemweg

Fietsers komende uit Oudenaarde volgen een omleiding via de Verenigde Natiënlaan, Puistraat, Onderbos en de Meldenstraat. Fietsers uit de richting Kluisbergen kunnen langs het jaagpad fietsen tot Ruiminge. Daar sluiten ze aan op de omleiding via de Meldenstraat.

Ook het jaagpad langs de Schelde wordt afgesloten voor fietsers. Dat is nodig om de veiligheid te garanderen. Een deel van het jaagpad zal tijdelijk voor transporten in bedrijventerrein Meersbloem dienen waardoor het niet meer veilig is om hier nog te fietsen. Fietser komende uit Oudenaarde moeten het jaagpad verlaten in de Matthijs Casteleinstraat om daar aan de andere kant van de Schelde verder te fietsen. Ter hoogte van de Brugstraat kunnen ze de Schelde terug oversteken. Fietsers komende uit Kluisbergen doen hetzelfde in omgekeerde richting.

Bus 66 van De Lijn volgt tijdens de werken een omleiding. Daardoor worden de volgende haltes niet bediend:

  • Leupegem: Westerring
  • Melden: Schapendries, Meldenstraat, Dorp, Berchemweg, Middenweg
  • Berchem: Heylbroekstraat, Kasteelstraat

Er komen vervanghaltes aan het Provinciaal Instituut Vlaamse Ardenen (Oudenaarde) en aan Berchem Pontstraat.

Bus 65 van De Lijn rijdt vanaf maandag 19 april tot en met zaterdag 26 juni 's ochtends vanuit Zulzeke richting Oudenaarde enkele minuten om. De bus maakt in Melden een lus om de haltes tussen het rondpunt in Kluisbergen en halte Meldenstraat te bedienen. Nadien volgt de bus de omleiding via de N453 tot aan halte Provinciaal Instituut Vlaamse Ardennen (Oudenaarde).

's Avonds organiseert De Lijn vanuit Oudenaarde op twee verschillende tijdstippen terugritten richting Zulzeke die hetzelfde traject doorlopen in de omgekeerde richting. Op woensdag geldt deze regeling 's ochtends en 's middags. Zowel 's ochtends als 's avonds (en 's middags op woensdag) rijden de bussen in functie van de schooluren. Deze tijdelijke dienstregeling is enkel op schooldagen van toepassing en dit op vaste uren. De regeling geldt dus niet op vakantiedagen en in de weekends. Voor andere verplaatsingen op deze route raden we het gebruik van de belbus aan.

Komende van de N60 kan het gemotoriseerd verkeer de Berchemweg nog inrijden tot het kruispunt Meersbloem-Leupegem. Doorgaand verkeer of verkeer dat een bestemming verder op de N8 heeft, volgt de omleiding via de Kortrijkstraat en Oudenaardsesteenweg (N453).

Gemotoriseerd verkeer komende uit Kluisbergen en Ronse kan de Berchemweg inrijden tot Onderwaarde. Doorgaand verkeer of verkeer met een bestemming verder op de Berchemweg rijdt om via de Oudenaardsesteenweg en de Kortrijkstraat en Minderbroedersstraat (N453).

We stellen de aansluiting van de Schapendries op de Berchemweg terug open voor het verkeer. Op die manier kunnen buurtbewoners makkelijk hun woning bereiken. Om sluipverkeer tegen te gaan komen er borden met de melding ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’. Er geldt een tonnagebeperking tot 3,5 ton. Omdat de omleiding voor fietsers deels langs de Schapendries loopt, komen er extra markeringen op de weg. Zo maken we automobilisten attent op de aanwezigheid van fietsers.

N8 Maarkebeek - omleiding aanleg duiker