Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuw wegdek en vrijliggende fietspaden voor Staatsbaan tussen Albertkanaal en kanaal Dessel-Kwaadmechelen

Nieuw wegdek en vrijliggende fietspaden voor Staatsbaan tussen Albertkanaal en kanaal Dessel-Kwaadmechelen

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Ham

Weg

N141

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal de Staatsbaan (N141) in Kwaadmechelen (Ham) vernieuwen tussen het Albertkanaal en het kanaal Dessel-Kwaadmechelen. Er komen vrijliggende, bredere fietspaden en een nieuw wegdek. Ook de brug zelf over het kanaal Dessel-Kwaadmechelen wordt gerenoveerd. AWV werkt zo een ontbrekende fietsschakel weg tussen de twee kanaalbruggen in Ham. De vernieuwing van de Staatsbaan en brugrenovatie zijn ten vroegste gepland in de loop van 2022.

Wat en waarom?

Situering en context 

De N141 is een gewestweg die de provincies Antwerpen en Limburg doorkruist, tussen Veerle (Laakdal) en Heppen (Leopoldsburg). De weg sluit rechtstreeks aan op de snelweg E313 ter hoogte van het complex 25 Ham. Lokaal zorgt het voor de ontsluiting van Kwaadmechelen, een deelgemeente van Ham. 

De projectzone op de N141 situeert zich op de Staatsbaan tussen de bruggen over het Albertkanaal en het kanaal Dessel-Kwaadmechelen. Aan de zijde van het Albertkanaal start de projectzone heel concreet iets voor het kruispunt met de Zwarthoekstraat. De brug over het kanaal Dessel-Kwaadmechelen wordt mee gerenoveerd.  

De brug over het Albertkanaal en de doortocht Kwaadmechelen zijn eerder al vernieuwd. Die zones vallen dus buiten dit project. 

N141 Staatsbaan Ham - situering

Bredere fietspaden in asfalt

AWV zal aan weerskanten van de Staatsbaan de enkelrichtingsfietspaden in asfalt vernieuwen en verbreden naar 1,75 meter. De fietspaden worden bovendien vrijliggend aangelegd, met een groenberm tussen fietspad en rijweg. Langs het fietspad komt een vangrail omwille van de hoge taluds. In de projectzone op de Staatsbaan komt er verlichting.

De ingreep is om meerdere redenen nodig. De fietspaden langs de N141 zijn onderdeel van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF). Ze zijn belangrijk voor functionele fietsverplaatsingen, bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer. Een stuk van de fietspaden tussen de twee kanaalbruggen voldoet echter niet langer aan de nieuwe richtlijnen. AWV wil die ontbrekende fietsschakel wegwerken. Zo kunnen fietsers er veiliger en comfortabeler fietsen. Ook met het oog op een vlotte uitwisseling met de fietssnelwegen langs het kanaal is de ingreep belangrijk. 

Brugrenovatie en nieuw wegdek

De brug zelf over het kanaal Dessel-Kwaadmechelen wordt ook gerenoveerd. Ze wordt ontmanteld tot op het brugdek en vervolgens zorgvuldig opgebouwd. Ook op de brug komen er bredere fietspaden in asfalt. Voor de veiligheid, maar ook omdat de ruimte beperkt is, voorziet AWV betonnen jerseys tussen het fietspad en de rijweg. De brug krijgt tot slot nieuwe leuningen.

De brugrenovatie biedt kansen om tegelijk het wegdek van de Staatsbaan in de projectzone te vernieuwen in asfalt. Tijdens de renovatiewerken aan de brug moet de Staatsbaan daardoor enkele maanden onderbroken worden, met een omleiding tot gevolg. 

Duidelijke aansluiting Zwartenhoekstraat

Het kruispunt van de Staatsbaan met de Zwartenhoekstraat wordt versmald. Er komt een middengeleider om de rijstroken te verduidelijken. Dat moet de situatie leesbaarder maken. Het nieuwe kruispuntontwerp houdt rekening met de draaibewegingen van vrachtverkeer. 

De twee fietsoversteekpunten op de Staatsbaan aan de Zwartenhoekstraat blijven behouden en worden opnieuw gemarkeerd

Timing en impact?

Aanvraag omgevingsvergunning in 2021 

Tegen de zomer 2021 wil AWV de omgevingsvergunning aanvragen bij het Departement Omgeving. Er zal dan aansluitend een openbaar onderzoek plaatsvinden waarbij iedereen de plannen kan inkijken. Dit jaar zal ook nog de aanbestedingsprocedure plaatsvinden om de werken aan een aannemer te gunnen.  

Start werken in de loop van 2022      

De omgevings- en aanbestedingsprocedure zullen de verdere timing grotendeels bepalen. De werkzaamheden zullen vermoedelijk in de loop van 2022 worden uitgevoerd.

De concrete uitvoeringstermijn en minderhinder-maatregelen zijn momenteel nog niet gekend. Wel staat vast dat voor de brugrenovatie de Staatsbaan ter hoogte van het kanaal voor een langere periode onderbroken wordt in beide richtingen. De exacte omleidingsroutes moeten nog bekeken worden met het gemeentebestuur.

Contacteer ons

Contact
Bereikbaarheidsadviseur Wegen Limburg
Telefoon
011 433 855
E-mail