Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuw kruispunt Oostelijke ontsluitingsweg x Rijksweg

Nieuw kruispunt Oostelijke ontsluitingsweg x Rijksweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Weg

N78

Wat en waarom?

De gemeente Maasmechelen legt een nieuwe Oostelijke ontsluitingsweg aan die de Rijksweg (N78) verbindt met de rotonde aan de overzijde van het kanaal (Industrielaan), door gebruik te maken van de bestaande kanaalbrug (Langstraat). Deze verbindingsweg betekent een ontlasting van doorgaand verkeer door Eisden-Dorp. Ze is een belangrijke schakel voor noord-zuid verkeer van en naar de autosnelweg E314.

De Gemeente Maasmechelen is bouwheer van de nieuwe ontsluitingsweg. Alle info over dat project vind je op de gemeentelijke website.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zorgt voor de aansluiting met de Rijksweg (N78). We leggen een nieuw, conflictvrij kruispunt aan bij de aantakking van de nieuwe Oostelijke ontsluitingsweg. Er worden verkeerslichten voorzien en een bypass voor het zuid-noord verkeer (Eisden --> Lanklaar).
Ook komen er veilige fietspaden langsheen de gewestweg. 

N78 Rijksweg: ontwerpplan

Timing en impact?

Fasering en minderhinder-maatregelen

De werken voor de aanleg van het nieuwe kruispunt op de gewestweg startten op 17 januari 2020 en zouden ongeveer 6 maanden in beslag nemen(3 maanden nutswerken en 3 maanden infrastructuurwerken). COVID-19 zorgde voor enige vertraging.

De inritten ter hoogte van de werfzone blijven tijdens de werken toegankelijk voor voertuigen. De aannemer zal oplossingen zoeken om de bereikbaarheid zo vlot als mogelijk te garanderen. 

Fase 1:  voorbereidingen - eind januari 2020 

Vanaf 17 januari 2020 start de aannemer met het klaarmaken van de wegbermen, voornamelijk aan de oostzijde van de weg. Vervolgens zullen de nutsmaatschappijen hun leidingen verplaatsen aan de Oostzijde. Vanaf dan zal het verkeer richting Lanklaar (Dilsen-Stokkem) een drietal weken over één versmalde rijstrook voorbij de werfzone rijden.

Na deze eerste voorbereidingen wordt er enkele weken in de wegbermen gewerkt, met eerder beperkte hinder.

Fase 2: nutswerken - half april tot eind juli 2020 (vertraagd door COVID-19)

Nadien zullen de nutsmaatschappijen aan de slag zijn, vanaf eind april tot eind juni 202. Aan de kant van de nieuwe Oostelijke Ontsluitingsweg (westzijde), worden dan de nodige nutsleidingen aangelegd. De Watergroep gaat daarbij ook de bestaande belangrijke wateraanvoerleidingen vernieuwen. Deze liggen in de rijbaan van de N78 Rijksweg.

Het verkeer rijdt daarbij over één versmalde rijstrook in elke richting op de andere zijde van de weg. 

Fietsers op de Rijksweg volgen een omleiding rond de werfzone, via de Eisdenweg en Schabbertenstraat

Fase 3: infrastructuurwerken - vanaf augustus 2020 (± 10 weken)

Vanaf ten vroegste augustus  2020 vinden dan de grote infrastructuurwerken op het kruispunt plaats. Ook de nieuwe verkeerslichten worden daarbij geïnstalleerd. De infrastructuurwerken kunnen pas starten wanneer De Watergroep klaar is met het vernieuwen van de waterleiding.

Per weghelft nemen deze werken ongeveer een vijftal weken in beslag.

Het verkeer rijdt daarbij weer over één versmalde rijstrook in elke richting op de andere zijde van de weg. 

Fietsers blijven de omleiding volgen.

N78 Rijksweg: omleidingsplan

Contact

Contact
Wegen Limburg
Telefoon
011 74 23 00

Contactformulier