Leuven: Aanpassingen op Aarschotsesteenweg ter hoogte van Compostweg

Regio
Gemeente
Weg
Datum Eind februari - eind maart

UPDATE 18/03/20: Deze werf is stopgezet/uitgesteld tot nader order. Zodra er een nieuwe startdatum is, zal deze gecommuniceerd worden.

Om de verkeersveiligheid op de Aarschotsesteenweg (N19) ter hoogte van Compostweg (de toegangsweg naar Ecowerf) te verbeteren, voert Wegen en Verkeer er aanpassingen door. Volgens de huidige planning starten de werken eind februari. Ze duren tot eind maart. 

Aanleg oversteek voor voetgangers en aanpassing fietspaden

Op dit moment ligt er geen oversteekplaats voor voetgangers over de Aarschotsesteenweg ter hoogte van de Compostweg. Wegen en Verkeer legt er een middeneiland aan zodat voetgangers in twee bewegingen de rijweg kunnen oversteken. Ook worden de fietspaden ter hoogte van het kruispunt aangepast. Na de werken komen ze dichter bij het kruispunt te liggen. 

Timing en hinder

Volgens de huidige planning starten de werken eind februari. De werken duren tot eind maart. Ze worden gefaseerd uitgevoerd, zodat het verkeer langs de werfzone steeds in beide richtingen over de Aarschotsesteenweg kan rijden.

Fase 1

  • Rechterrijstrook ingenomen
  • Verkeer moet plaatselijk over de middelste rijstrook

Fase 2

  • Rechterrijstrook ingenomen (andere rijrichting)
  • Verkeer moet plaatselijk over de middelste rijstrook

Fase 3

  • Aanleg verkeerseiland in middelste rijstrook
  • Middelste rijstrook en 1 rijstrook ingenomen
  • Verkeer wordt beurtelings langs de werfzone geleid

Vanaf begin maart 2020 werkt Wegen en Verkeer enkele honderden meters verderop ook aan de vernieuwing van fietspaden langs de Aarschotsesteenweg. Omwille van deze werken wordt de Aarschotsesteenweg afgesloten in de richting van Leuven. 

Situatie na de werken

Op dit ontwerpplan ziet u de ligging van het middeneiland (1) en de aanpassingen aan de fietspaden (2)