Overslaan en naar de inhoud gaan

Kruispunt Grote Ring x Universiteitslaan: aanleg tram- en bustunnel

Timing en fasering

Timing en fasering

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

R71
N702

Fasering

Fase 1: mei 2019 - juni 2019

De aannemer legt tijdelijke wegen rondom de projectzone aan. Voor de fietser geldt er vanaf 6 mei een omleiding. Gemotoriseerd verkeer rijdt voorlopig nog op de huidige wegenis en ondervindt geen hinder. De tijdelijke wegenis snijdt dwars door de Universiteitslaan. 

Fase 2: juli 2019 - september 2020 (onder voorbehoud)

Opbouw van de nieuwe infrastructuur: aanleg van de vier tunnelkokers en de nieuwe wegenis. Gemotoriseerd verkeer verhuist bij de start van deze fase naar de tijdelijke wegen.

Fase uitgebreid: kruispunt Via Media-Trichterheideweg (oorspronkelijk fase 5). Dit kruispunt is klaar op donderdagavond 20 augustus.

Fase 3: september 2020 (2-tal weken) (onder voorbehoud)

De tijdelijke wegenis dwars door de Universiteitslaan wordt vervangen door nieuwe weginfrastructuur. Autoverkeer van en naar Diepenbeek volgt een omleiding tijdens één weekend. Het verkeer verhuist naar de nieuw aangelegde wegen.

Fase 4: najaar 2020 (onder voorbehoud)

De definitieve bovengrondse wegenis voor autoverkeer is klaar en in gebruik. Nu is er
ruimte om de nieuwe voeten fietspaden en de tram- en busbedding aan te leggen.

Nieuwe groenaanplant na werken
Er werd gestreefd naar een maximaal behoud van het bestaande groen. Het ontwerpplan werd zo aangepast dat enkele waardevolle bomenrijen toch behouden kunnen blijven. Ook de optie om bomen te verplanten werd onderzocht. Als compensatie voor de verdwenen bomen plant het Agentschap Natuur en Bos elders nieuwe bomen aan. Na afloop van de werken wordt er nieuw groen voorzien rondom het kruispunt. Het merendeel van de meer dan 160 nieuwe bomen zal meteen in een groter formaat worden aangeplant dan standaard wordt voorzien.