Overslaan en naar de inhoud gaan

Intelligente verkeerslichten op Kuringersteenweg

Intelligente verkeerslichten op Kuringersteenweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

N2

Wat en waarom?

Aanpassing van vijf kruispunten

Op deze kruispunten in Hasselt worden de verkeersregelaars voorzien van een slim karakter:

  • Kuringersteenweg (N2) x Grote Baan (Oostzijde) vlak na de spoorwegbrug komende van Hasselt-centrum
  • Kuringersteenweg (N2) x Schampbergstraat nabij de winkelzone
  • Kuringersteenweg (N2) x Grote Baan (Westzijde) t.h.v. op- en afrittencomplex 27 Hasselt-West
  • Kuringersteenweg (N2) x Stevoorste Kiezel (N739)
  • Kuringersteenweg (N2) x Herkenrodedreef (N729)

Iedere iVRI is opgebouwd uit verschillende componenten die met elkaar interageren. De Traffic Light Controller stuurt de lampen op de verkeersregelinstallatie aan en zorgt er o.a. voor dat er nooit conflicterende groene lichten zijn. Een cruciaal onderdeel om de verkeersveiligheid aan een kruispunt te garanderen. Die hardware wordt ter voorbereiding op de omschakeling naar intelligente verkeersregelinstallaties nu vervangen. De koppeling met de software in de cloud gebeurt in de loop van dit najaar.

Bekijk video over iVRI

Binnen het project Mobilidata vormen het Agentschap Wegen en Verkeer en imec tegen eind 2024 zo’n 250 verkeerslichten in Vlaanderen om tot intelligente exemplaren. 70 Limburgse intelligente verkeerslichteninstallaties (iVRI) worden verbonden met software in de cloud. Op die manier worden de lichten constant gevoed met data en kunnen ze met de weggebruikers communiceren. De verkeerslichten laten zo de verkeersveiligheid en doorstroming voor alle weggebruikers beter met elkaar verzoenen. In vergelijking met slimme verkeerslichten, die enkel rekening houden met sensoren op de weg, kunnen we met real-time mobiliteitsdata en intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) mobiliteit in Vlaanderen nog slimmer, veiliger en vlotter maken.

Timing en impact?

Timing van de werken

De werken starten maandag 25 maart en duren tot eind september. Ze vinden grotendeels plaats buiten de spitsuren om de hinder te beperken. De aannemer start aan de lichten van de Kuringersteenweg x Grote Baan (Oostzijde) en schuift dan op naar het volgende kruispunt.

 

Hinder tijdens de werken

Door de systeemaanpassingen, zullen de verkeerslichten tijdelijk niet gecoördineerd functioneren.

  • Dat kan overdag en zeker tijdens de spitsuren heel wat verkeershinder met zich meebrengen.

Tijdens de avond- en nachturen worden er slijpwerken uitgevoerd om detectielussen aan te brengen in het wegdek.

  • Verkeer kan dan over aangepaste rijstroken de werfzone voorbij rijden.
  • Die werken kunnen enige geluidshinder veroorzaken voor de directe omgeving. 

Wanneer de installaties volledig klaar staan voor indienstname, worden ze meteen uitvoerig getest. Er volgt nadien een observatieperiode, om een goede werking te garanderen. Indien nodig wordt er bijgestuurd. 

Vragen? Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Limburg
Telefoon
011 74 23 00 (bereikbaar tussen 9 en 12 uur)

Contactformulier