Overslaan en naar de inhoud gaan

Ingrepen voor meer verkeersveiligheid op de Haachtsesteenweg en het kruispunt met de Tervuursesteenweg

Ingrepen voor meer verkeersveiligheid op de Haachtsesteenweg en het kruispunt met de Tervuursesteenweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Weg

N21
N227

In 2023 kwamen er heel wat meldingen binnen over onverantwoord rijgedrag aan het kruispunt van de Haachtsesteenweg en de Tervuursesteenweg. Ongeduldige bestuurders zouden o.a. over bloemperkjes rijden om de wachtrijen voorbij te steken. Wegen en Verkeer heeft, naar aanleiding van meldingen van o.a. de lokale politie, beslist om bijkomende maatregelen te nemen die de doorstroom van het autoverkeer op het kruispunt toch wat vlotter moet maken.

In overleg met de gemeente werd de lichtenregeling dit voorjaar licht geoptimaliseerd. Begin juli 2024 zijn er extra verkeerslichten geplaatst op galgpalen.
Andere aanpassingen worden niet meer voorzien. Wegen en Verkeer wil dit kruispunt namelijk maximaal conflictvrij houden door het groot aantal ongevallen waarbij vooral actieve weggebruikers betrokken waren. Afslaande automobilisten en fietsers op de Haachtsesteenweg krijgen apart groen licht. Dit heeft onvermijdelijk een weerslag op de wachttijden voor het verkeer op de Haachtsesteenweg.

Situatie voor de werken

Wie voor de aanpassing van de verkeerslichtenregeling met de fiets via de Haachtsesteenweg vanuit Diegem of Kampenhout kwam en de Tervuursesteenweg overstak, kreeg groen licht samen met de automobilisten op de Haachtsesteenweg. Dat betekende bijvoorbeeld dat een automobilist die uit Kampenhout kwam en richting Nossegem reed, groen licht kreeg om de Tervuursesteenweg links in te draaien, maar wel voorrang moest verlenen aan de fietsers. Door deze verkeerssituatie zijn er in het verleden ongevallen met actieve weggebruikers en wagens gebeurd, wat van dit kruispunt een officieel gevaarlijk punt maakte. 

'Conflictvrij' kruispunt sinds juni 2023

Bestuurders die in de twee rijrichtingen vanuit Diegem en Kampenhout op de Haachtsesteenweg rijden en de Tervuursesteenweg links indraaien, hebben nu hun eigen ‘groenfase’. Zij komen niet meer in conflict met voetgangers, fietsers of automobilisten die het kruispunt rechtdoor oversteken. Dat is dus veel veiliger, maar de groenfasen voor alle andere gebruikers van en bewegingen op het kruispunt worden daardoor onvermijdelijk korter. Bijvoorbeeld automobilisten die in de ochtend- en avondspits vanop de Tervuursesteenweg de Haachtsesteenweg willen inrijden, ondervinden nu langere wachttijden. 

Busbaan richting Brussel verlengd 

Om de bussen die vanuit Kampenhout / Haacht komen toch nog een zo vlot mogelijke doorgang te geven, verlengde Wegen en Verkeer de vrije busbaan die voordien net stopte voor het gemeentehuis van Steenokkerzeel. De busbaan is doorgetrokken tot honderd meter voor het kruispunt van de Haachtsesteenweg.

In een eerste versie van de plannen was voorzien om de busbaan richting  Diegem / Brussel door te trekken tot aan het kruispunt, maar er is beslist om de laatste honderd meter te benutten als voorsorteerstrook voor het verkeer dat de Tervuursesteenweg rechts wil indraaien om richting Mechelen te rijden.

Om dezelfde reden is ook beslist om het plan van een stuk busbaan richting Kampenhout (voor de bussen die uit Brussel / Diegem komen) niet uit te voeren. Dat is meteen ook de reden waarom volgens de prognoses van Wegen en Verkeer de wachttijden op de Haachtsesteenweg (in tegenstelling tot die op de Tervuursesteenweg, zie alinea hierboven) niet significant zullen toenemen t.o.v. de huidige situatie. 

Vlaams Actieplan Verkeerslichten 

Met het Vlaamse Actieplan Verkeerslichten worden elk jaar op minstens 125 kruispunten conflicten weggewerkt. Zo bouwt AWV stelselmatig situaties af waar weggebruikers elkaar kruisen, wat de verkeersveiligheid gevoelig verhoogt. Ook in 2023 werden 125 kruispunten aangepast, goed voor één kruispunt om de drie dagen. Lees hier meer over het actieplan.