Overslaan en naar de inhoud gaan

Herstellingswerken op de Mechelsesteenweg richting Mechelen: vervanging betonplaat door asfalt

Herstellingswerken op de Mechelsesteenweg richting Mechelen: vervanging betonplaat door asfalt

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Plaats

Weg

N26

Wat en waarom?

Vervangen versleten betonplaat

De aannemer vervangt tussen de huisnummers 741 en 745 de versleten betonplaat door asfalt.  Deze 3 woningen zullen tijdens de werken hinder ondervinden met beperkte of op bepaalde tijdstippen geen toegang tot hun inrit. 

Deze bewoners ontvangen nog de onderstaande informatiebrief. Op de Mechelsesteenweg zelf kan het verkeer via tijdelijke lichten beurtelings doorrijden. Dat kan lokaal voor vertraging zorgen voor woon-werk en busverkeer.

Bewonersbrief

Versmalde rijstroken voor doorgaand verkeer

Deze werken zorgen voor beperkte lokale hinder: zie onderstaande bewonersbrief