Overslaan en naar de inhoud gaan

Herstellingswerken aan brug E313 in Westerlo

Herstellingswerken aan brug E313 in Westerlo

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

E313

Vanaf 8 maart 2021 zal een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer herstellingswerken uitvoeren aan de E313-brug over de Gemeentestraat in Westerlo (bij complex 23 Geel-West). Tijdens deze werken wordt er aanzienlijke hinder verwacht op de E313, aangezien er telkens 1 brughelft van de E313 zal worden afgesloten. Het verkeer kan in beide richtingen blijven rijden, maar het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor files en ernstige vertragingen, vooral in de richting van Antwerpen. Onder de brug zal er geen gemotoriseerd verkeer mogelijk zijn. De werken zullen in totaal ongeveer 12 weken duren.

Wat en waarom?

Grondige renovatie voor snelwegbrug

Bij een recente controle van de E313-brug over de Gemeentestraat in Westerlo werd schade vastgesteld aan de rolopleggingen van de brug, wat geluidshinder kan veroorzaken en op termijn nefast is voor de levensduur van de brug. Er werd dan ook beslist om alle rolopleggingen dit voorjaar nog te vernieuwen. Tegelijkertijd worden er ook betonherstellingen uitgevoerd en zullen de brugvoegen vernieuwd worden.

Timing en impact?

Werken in drie fasen

De werken worden opgestart tijdens de tweede week van maart en zijn opgedeeld in 3 fasen om de hinder zo veel mogelijk te beperken. De aannemer zal telkens 1 brughelft afsluiten om de werken uit te voeren. Hiervoor wordt het verkeer van de desbetreffende brughelft omgeleid naar de andere helft via een doorsteek in de middenberm. Verkeer in beide richtingen blijft dus steeds mogelijk, maar over drie versmalde rijstroken op de E313, waarvan 2 richting Hasselt en 1 richting Antwerpen.

Gemotoriseerd verkeer onder de brug zal tijdens de werken niet mogelijk zijn. Er wordt een lokale omleiding voorzien via de brug van Heieinde over de E313. Voor fietsers en voetgangers zal er onder de brug steeds een veilige doorgang beschikbaar zijn.

  • Fase 1  -  week van 8 maart 2021
    Dit zijn de voorbereidende werken. Tijdens deze werken worden de doorsteken in de middenberm gemaakt om het verkeer van brughelft te laten wisselen. Voor de uitvoering hiervan zal er enkele dagen één rijstrook ingenomen worden tijdens de avond en nacht (20u-5u) om de verkeershinder tot een minimum te beperken. 
     
  • Fase 2 en 3 - vanaf 15 maart tot begin juni 2021
     In fase 2 sluiten we de brughelft richting Hasselt af om de nodige herstellingen uit te voeren. Deze fase zal ongeveer acht weken duren. In fase 3 sluiten we de brughelft richting Antwerpen af. Deze fase zal ongeveer vier weken in beslag nemen.
E313 fase 2

Schema boven: de verkeerssituatie op de E313 tijdens fase 2.

E313 fase 3

Schema boven: de verkeerssituatie op de E313 tijdens fase 3.

Ernstige verkeershinder verwacht

Het Vlaams Verkeerscentrum wijst erop dat de beperkte doorgang tijdelijk veel verkeershinder zal opleveren op de drukke E313, niet alleen tijdens de spitsuren. Vooral het verkeer in de richting van Antwerpen, dat maar over één rijstrook beschikt, moet rekening houden met een lange file waarin de wachttijd hoog kan oplopen. Weggebruikers krijgen daarom de raad om de werfzone maximaal te vermijden, door bijvoorbeeld een alternatief vervoersmiddel te kiezen. Verkeer over lange afstand van Hasselt naar Antwerpen rijdt best om via Brussel (E314, E40, R0, E19). Voor het verkeer richting Hasselt zijn er steeds 2 rijstroken beschikbaar, maar ook in die richting zal er voelbare hinder zijn.

Ter hoogte van de werfzone geldt er een tijdelijke snelheidsbeperking van 70 km/u.