Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting van kruispunt Brugsesteenweg met Kuurnsesteenweg

Herinrichting van kruispunt Brugsesteenweg met Kuurnsesteenweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Plaats

Weg

N50

Wat en waarom?

Gevaarlijk kruispunt wordt aangepakt

Het kruispunt van de Brugsesteenweg (N50) met de Kuurnsesteenweg staat bekend als een gevaarlijk kruispunt. Voetgangers steken er kriskras de weg over, fietsers moeten er uitwijken voor verkeer vanuit de Kuurnsesteenweg en het verkeer rijdt te snel.

Daarom wordt het kruispunt aangepakt en meer ingericht op maat van voetgangers en fietsers:

 • Er komt een middengeleider op de Kuurnsesteenweg, samen met een oversteekplaats voor voetgangers. Zo steken voetgangers in twee keer de weg
  over, op een veilige manier.
 • Het voetpad aan de oversteekplaats, op de Brugsesteenweg, wordt aangepast. Het voetpad wordt breder en de rijweg smaller. Zo remt verkeer af en verhoogt de zichtbaarheid van overstekende voetgangers.
 • De fietspaden langs de Brugsesteenweg krijgen een rode verflaag.
 • Het pleintje aan de Godfried Devreeselaan wordt verhoogd aangelegd, met een aantal parkeerplaatsen. De inrit ligt aan de Brugsesteenweg, de uitrit van het pleintje ligt aan de Kuurnsesteenweg.
 • De bushaltes op de Kuurnsesteenweg worden toegankelijker aangelegd, met een verhoogd perron. Zo verloopt het op- en afstappen vlotter.

In 2022 werden in het kader van MIA (Mobiliteit Innovatief Aanpakken) camera's geplaatst op het kruispunt, om zo proactief de situatie in kaart te brengen. Op basis van de data van die camera's werd een uitvoerige analyse gemaakt van de conflicten, de gedragspatronen en de routes die weggebruikers nemen. Met behulp van deze data-analyse, werd het ontwerp voor het kruispunt uitgewerkt.

Timing en impact?

Werken vanaf 6 november

De aannemer startte op 6 november 2023 met de herinrichting van het kruispunt. Volgens de huidige planning zijn de werken eind februari 2024 achter de rug.

Bij slecht weer of door onvoorziene omstandigheden op de werf kan de planning van de werken nog opschuiven.

Brugsesteenweg blijft bereikbaar

Tijdens de werken zal er lichte hinder zijn voor het verkeer:

 • Fietsers kunnen tijdens de werken steeds op de Brugsesteenweg fietsen, in beide richtingen.
 • Openbaar vervoer: de bushalte op de Kuurnsesteenweg wordt niet bediend.
 • Autoverkeer op de Brugsesteenweg kan voorbij de werfzone rijden. Er worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst, zodat het verkeer beurtelings voorbij de werfzone rijdt. 
  • De toegang vanop de Brugsesteenweg naar de Kuurnsesteenweg en Godfried Devreeselaan is afgesloten. Lokaal verkeer rijdt om via Koning Leopold III-laan of de Roterijstraat.