Overslaan en naar de inhoud gaan

Openleggen Woluwe / buurtparken

Openleggen Woluwe / buurtparken

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

R22

Het openleggen van de Woluwe en de aanleg van de buurtparken behoort niet tot de werken van Wegen en Verkeer. Deze worden uitgevoerd door de Vlaamse Milieumaatschappij en de gemeente Machelen. Voor meer info hierover kan u dan ook mailen naar info@vmm.be en info@machelen.be.

Leve(n)de Woluwe: een nieuwe aanpak voor de waterloop

Buurtbewoners die af en toe een kijkje nemen op de werf, hebben ongetwijfeld gezien dat er niet alleen op de Woluwelaan zelf, maar ook naast de weg gewerkt wordt. De gemeente en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) werken samen om de waterloop de Woluwe open te leggen en buurtparken aan te leggen.

Meer open waterlopen, meer ruimte voor water

De naam ‘Woluwe’ doet veel mensen spontaan denken aan de drukke weg, maar de Woluwe is in de eerste plaats de naam van een waterloop die al eeuwen door de Woluwevallei loopt. Net zoals de Zenne in Brussel, is de Woluwe samen met vele andere rivieren op het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw grotendeels overwelfd. Daardoor zijn de Woluwe en haar zijbekken hun natuurlijke functie in het valleisysteem grotendeels kwijtgeraakt.

Omdat de Woluwe geen water meer kan bufferen, worden de riolen overbelast en stromen ze over. Veel planten en dieren zijn verdwenen omdat ze geen toegang meer hebben tot water.

Om overstromingen van de Woluwe in de toekomst te voorkomen en de natuurlijke functies te herstellen, zet de Vlaamse Milieumaatschappij samen met het Regionaal Landschap Brabantse Kouters volop in op het openleggen van de Woluwe. Zo belandt zuiver hemelwater zoveel mogelijk in de waterlopen en wordt het afvalwater via het rioleringssysteem en de hoofdbuizen (moerriolen) sneller afgevoerd naar de nabijgelegen waterzuiveringsinstallaties.

De moerriolen raken minder snel overbelast, waardoor er minder overstromingen met gemengd water gebeuren. Het waardevolle hemelwater blijft bewaard om bijvoorbeeld droogte tegen te gaan, een groot pluspunt in tijden van klimaatverandering.

Meer informatie over het openleggen van de Woluwe kan je nalezen in deze brochure.

Meer groen-blauwe ruimtes in de Vlaamse Rand

De gemeente en de Vlaamse Milieumaatschappij maken ook van de gelegenheid gebruik om buurtparken aan te leggen naast de Woluwelaan, ter hoogte van de gelijknamig straten of vijvers:

  • Buurtpark Villastraat
  • Buurtpark Budasteenweg
  • Buurtpark Donjon

De inrichting van de buurtparken gaat gepaard met:

  • het aanleggen van een volledig nieuwe meanderende open waterloop;
  • het aanleggen van een wandelpad, deels als vlonderpad;
  • het natuurlijk inrichten van de vijvers Donjon;
  • het voorzien van rustplaatsen, zitelementen;
  • het aanplanten van struiken en bomen.

Globaal wordt in de drie buurtparken de natuurlijke dynamiek (meandering) van de Woluwe hersteld. De bestaande vijvers worden in beperkte mate gedempt, zonder de totale oppervlakte ervan te wijzigen. De verloren oppervlakte wordt gecompenseerd door de vijvers aan een andere kant te vergroten, waardoor het waterbergend vermogen van de te dempen vijvers behouden blijft. Deze buurtparken krijgen met hun streekeigen groen, natuurlijke speelterreintjes, paden en rustbanken een recreatieve én educatieve functie.

Dit project wordt financieel ondersteund door Agentschap Natuur en Bos (ANB).