Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting stationsomgeving

Herinrichting stationsomgeving

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

R36
N43

Wat en waarom?

Het Stationsproject Kortrijk is een samenwerkingsverband tussen de NMBS, Infrabel, De Lijn,de stad Kortrijk, het Agentschap Wegen en Verkeer en Parko. Eurostation is het ontwerpbureau.

Het doel van het project is het optimaliseren van de mobiliteit in de stationsomgeving voor de verschillende weggebruikers en dit volgens het STOP-principe. Dat betekent dat er vooral wordt gekeken naar de noden van voetgangers en fietsers. In de tweede plaats houdt men rekening met het openbaar vervoer. En in derde instantie kijkt men naar het privévervoer.

De partners willen van de stationsbuurt opnieuw een buurt maken waar het aangenaam vertoeven is. Dat allemaal binnen een regionale dimensie, die zowel inspeelt op de troeven van de Eurometropool als op de verbinding met toekomstige stedelijke projecten zoals Kortrijk Weide.

Timing en impact?

De werken in de stationsomgeving zullen ongeveer 10 jaar duren en gefaseerd verlopen. Ze kunnen heel wat hinder veroorzaken. Verkeersstromen worden anders georganiseerd, openbare vervoerhaltes veranderen van plaats, bewoners worden geconfronteerd met werfverkeer, handelszaken zijn minder bereikbaar door de wegenwerken, .. .

Het Stationsproject Kortrijk wil deze hinder zo veel mogelijk beheersen en minimaliseren. In elk stadium van de werken passen we specifieke minder hinder-maatregelen toe. Zowel in de fase vóór de werken als tijdens de uitvoering.

Meer info vindt u hier