Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Plantin en Moretuslei

Actuele hinder

Actuele hinder

Datum

Status

Gestart

Provincie

Weg

N184

Heraanleg kruispunt Provinciestraat vanaf maandag 29 juni

Vanaf maandag 29 juni wordt het kruispunt met de Provinciestraat volledig afgesloten en is de Plantin en Moretuslei bijgevolg geknipt. Tot 31 augustus gelden de onderstaande verkeersmaatregelen, voor de verschillende weggebruikers:

Auto

 • Plaatselijk verkeer op de Plantin en Moretuslei blijft steeds mogelijk tot aan het kruispunt. Keerlussen houden iedereen bereikbaar.
 • Van het centrum naar de Singel rijd je via het Albertpark.
 • Van de Provinciestraat naar de Plantin en Moretuslei rijd je via de Kroonstraat.
 • De Van Den Nestlei is afgesloten ter hoogte van de werf. Verkeer komende van het centrum kan wel nog via de bypass de Van Den Nestlei bereiken
 • In de Rolwagenstraat en de Wipstraat geldt er tijdelijk dubbelrichtingsverkeer.   

Fietser en voetganger

 • Het kruispunt zelf blijft via veilige corridors toegankelijk voor voetgangers en fietsers (fiets aan de hand). 
 • Doorgaand fietsverkeer stadinwaarts en -uitwaarts volgt een omleiding rond de werfzone.

Tram

 • Tram 11 rijdt ondertussen over de vernieuwde sporen. Er is bijgevolg geen hinder meer voor het tramverkeer. 
Plantin en Moretuslei - Heraanleg kruispunt Provinciestraat

Heraanleg Singelkruispunt en renovatie complex Borgerhout vanaf maandag 29 juni

Complex Borgerhout

Van maandag 29 juni tot 31 augustus renoveren we de zuidkant van het complex Borgerhout (rijrichting Deurne). We werken op de Luitenant Lippenslaan vanaf de Singel tot net voor het Erasmus Ziekenhuis. De brug over de ring wordt volledig afgesloten in de richting van Deurne-Zuid

De op- en afritten van het complex Borgerhout die in de werfzone vallen, zijn niet of beperkt bereikbaar:

 • De opritten richting Gent en Breda/Luik komende van de Singel en Deurne-Zuid zijn afgesloten. 
 • De afrit vanaf de Ring komende van Antwerpen-Zuid is afgesloten.
 • De afrit vanaf de Ring komende vanaf Antwerpen-Noord: uitsluitend rechts afslaan richting Singel/centrum. 

Singelkruispunt

Op maandag 29 juni starten we met de heraanleg van het Singelkruispunt, dat in verschillende fases wordt aangelegd. Door de faseerde aanpak blijft het kruispunt grotendeels toegankelijk, maar rijdt verkeer echter over een beperkt aantal en versmalde rijstroken

Kijk in de rechterkolom (of onderaan als u mobiel surft) onder Timing en fasering voor een overzicht van alle fases. 

Fase 1: maandag 29 juni tot vrijdag 7 augustus

situatie complex Borgerhout

Fase 2: van vrijdag 7 tot maandag 31 augustus

Plantin en Moretuslei - Singelkruispunt fase 2

Kom slim naar Antwerpen
Rijdt u niet vast in de wegenwerken en check Slim naar Antwerpen voor alle bereikbaarheidsinformatie en slimme alternatieven om vlot in de stad te geraken. Zet uw auto bijvoorbeeld op één van de gratis Park+Rides en reis verder met de bus of de tram. Zo komt u steeds slim naar Antwerpen. 

Belangrijke informatie over lage-emissiezone (LEZ)

Van 29 juni tot 31 augustus wordt er dus gewerkt aan het Singelkruispunt in Borgerhout. Door deze werken moet het verkeer richting Ring omrijden via de Singel naar de dichtstbijzijnde op- en afritten. De Singel ligt deels in en deels buiten de lage-emissiezone (LEZ).

In volgende situaties zal u in de periode van 29 juni tot en met 31 augustus geen boete ontvangen voor de LEZ:

 • Als je vanaf de Luitenant Lippenslaan via de Singel naar oprit 4 en 5 Berchem (zuid) of oprit 1 Merksem (noord) rijdt om de Ring op te rijden.
 • Als je via afrit 3 Borgerhout de LEZ inrijdt en de LEZ zo snel mogelijk verlaat via de Stenenbrug of Zurenborgbrug.

Al het verkeer dat via een andere route door de LEZ rijdt of in omgekeerde richting door de LEZ rijdt, zal wel beboet worden.

Deze situatie is enkel van toepassing tussen 29 juni en 31 augustus.

Verkeer met bestemming Deurne-Zuid wordt aangeraden om om te rijden via de E313 en afrit 18 Wommelgem te nemen.