Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Noordlaan

Herinrichting Noordlaan

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

R34

Wat en waarom?

Boven- en ondergrondse herinrichting Noordlaan

De Noordlaan (R34) in Torhout wordt volledig heringericht, zowel bovengronds als ondergronds. De riolering wordt volledig vernieuwd en er wordt een bufferbekken aangelegd om wateroverlast bij hevige regenval te vermijden.

Bovengronds wordt de Noordlaan veiliger gemaakt: 

  • Op het kruispunt van de Industrielaan komen nieuwe verkeerslichten zodat fietsers er veiliger kunnen oversteken. 
  • Ook op het kruispunt Aartrijkestraat worden verkeerslichten geplaatst. Op dit kruispunt zullen niet alle bewegingen meer mogelijk zijn, gezien dit kruispunt vooral voor het dwarsend fietsverkeer gepromoot zal worden. Vrachtverkeer van en naar het centrum zal via de Industrielaan moeten rijden. Op die manier wordt de Aartrijkestraat veiliger voor fietsers. 
  • Op de Noordlaan zelf worden ventwegen aangelegd, zodat het doorgaand verkeer gescheiden wordt van het bestemmingsverkeer.

Timing en impact?

Start werken voorjaar 2020

De werken startten op 22 juni 2021 en zullen 240 werkdagen duren. Het einde van de werken is voorzien tegen eind 2022.

Fluvius is de bouwheer van deze werken. Wegen en Verkeer investeert 3,7 miljoen euro in dit project. Andere medefinanciers van de werken zijn de stad Torhout en de provincie West-Vlaanderen.

Meer info over de fasering en hinder tijdens de werken: www.torhout.be/project-noordlaan.