Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting N70 in Melsele

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N70

Wat en waarom?

Veiligheid én leefbaarheid verhogen

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de gemeente Beveren en Synductis werken samen aan de totale heraanleg van de N70 in Melsele. De projectzone strekt zich uit over de N70 van aan de Essendreef tot net voorbij het kruispunt met de Burggravenstraat/Snoeckstraat. Over een afstand van zo’n 2 kilometer ondergaat de gewestweg een grondige metamorfose. Bij de herinrichting gaat de nodige aandacht uit naar de veiligheid van alle weggebruikers.

Gescheiden rioleringsstelsel

 • Aparte rioolbuizen om regenwater en afvalwater gescheiden op te vangen en af te voeren.

 • Afkoppeling op privaat terrein om aan te sluiten op nieuwe riolering.

 • Bufferbekken achter Pareinpark om wateroverlast te voorkomen.

Vlotter en veiliger verkeer langs de N70

 • Nieuwe fietspaden aan beide zijden van de weg.

 • Vlotter openbaar vervoer dankzij aparte busbaan en lichtengeregelde doorgang voor de bussen op de ovondes.

 • Veilige schoolomgeving dankzij zone 30, kiss-and-ridestroken en veilige, stapsgewijze oversteekplaats.

 • Overzichtelijke weginrichting en snelheidslimiet van 50km/u voor lokaal en doorgaand verkeer in de rest van de projectzone.

Leefbaarheid in de omgeving verhogen

 • Meerdere veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers met middeneiland om in twee keer over te steken.

 • Comfortabele bushaltes met verhoogde perrons, schuilhuisjes en fietsenstalling.

 • Parkeermogelijkheden: langsparkeren aan één of beide zijden van de N70 en nieuwe parkeerzone t.h.v. de A. Farnèselaan.

 • Groener karakter door aanplant van bomen en struiken langs het hele traject.

N70 Beveren_ontwerpplan

Timing en impact

Planning van de riolerings- en wegenwerken

De hoofdwerken zijn in januari 2021 gestart en zullen ongeveer 2 jaar in beslag nemen. Het doorgaande verkeer wordt zoveel mogelijk omgeleid via de snelwegen. Voor plaatselijk verkeer is er tijdens het grootste deel van deze werken in de werfzone verkeer in één richting mogelijk (richting Beveren). Bij werken in smallere delen wordt de N70 volledig onderbroken. Fietsers en voetgangers behouden steeds doorgang.

N70 Beveren - tijdslijn

Algemene verkeersprincipes tijdens de werken

 • Het doorgaande verkeer wordt zoveel mogelijk omgeleid via de snelwegen.
 • Voor lokaal verkeer is er tijdens het grootste deel van de werken in de werfzone verkeer in één richting mogelijk, richting Beveren (januari 2021 - januari 2022). Bij werken in smallere delen wordt de N70 volledig onderbroken (januari 2022 - december 2022). 
 • Er wordt steeds doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers.

Meer informatie
Meer details over de timing en de verkeersmaatregelen van de hoofdwerken vindt u terug onder de rubrieken 'Actuele hinder' en 'Timing en fasering'.

Goed om te weten
Alle verkeersmaatregelen die we nemen in Melsele zijn vooraf doorgesproken met en goedgekeurd door de hulpdiensten. Zij zijn op de hoogte van alle afsluitingen en omleidingen en passen waar nodig hun aanrijroutes aan. In de straten waar enkelrichtingsverkeer geldt, mogen de hulpdiensten in geval van nood tegen de rijrichting in rijden.