Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting N177 in Wilrijk tussen Atomiumlaan en de Krijgslaan

Herinrichting N177 in Wilrijk tussen Atomiumlaan en de Krijgslaan

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N177

Wat en waarom?

Huidige situatie

De Boomsesteenweg heeft twee rijstroken plus een strook die deels is ingericht als busbaan, deels als parking en deels als invoegstrook. Doordat de vrije busbaan niet continu is, maar wordt onderbroken door een parkeerstrook, zijn er heel wat moeilijke invoegbewegingen op de Boomsesteenweg. De doorstroming van zowel het reguliere verkeer als het openbaar vervoer wordt hierdoor verstoord.

Ook de verkeerssituatie ter hoogte van de IKEA-site zorgt voor verwarring. Met tijdelijke maatregelen zijn al stappen genomen om te verhinderen dat uitrijdend verkeer van de IKEA-site, rechtstreeks uitvoegt naar de A12. Bestuurders die vanuit de IKEA-site komen en naar de A12 willen, moeten uitrijden via de Geleegweg. Op het kruispunt Geleegweg is een invoegstrook voorzien op de N177 om het verkeer vlotter te laten invoegen op de A12.

Het bestaande dubbelrichtingsfietspad is te smal, waardoor het onveilig en oncomfortabel is. Het fietspad in klinkers is – net zoals de rijweg – in slechte staat en vertoont verzakkingen waardoor bij regenweer plassen ontstaan.

Wat verandert er?

Aangezien de weg toch volledig opgebroken wordt voor de nieuwe riolering, maakt AWV gebruik van de gelegenheid om de rijweg opnieuw in te richten.

  1. Er komt een vrije busbaan over de volledige lengte tussen Atomiumlaan en Krijgslaan, met toegankelijkere bushaltes. De weg krijgt dus overal 3 rijstroken: linkerrijstrook, rechterrijstrook en busbaan.
  2. De rijstroken voor het reguliere verkeer versmallen om zo het verkeer te doen vertragen en de maximum snelheid van 50km/u beter af te dwingen.
  3. De fietspaden worden vernieuwd en komen verhoogd te liggen. Er is een schrikstrook van ca. 1 meter tussen het fietspad en de busbaan.
  4. De kruispunten worden opnieuw ingericht met extra aandacht voor oversteekmogelijkheden voor fietsers. Aan de Geleegweg komen verkeerslichten.

Timing en impact?

Grondverwervingen noodzakelijk voor start werken

AWV maakte een nieuw ontwerpplan op voor de Boomsesteenweg. Om de bredere fietspaden en volledige busbaan te kunnen aanleggen, moet op een paar plaatsen het openbaar domein verbreed worden. De procedure voor de noodzakelijke grondverwervingen is lopende. AWV verwacht tegen eind 2024 de omgevingsvergunning voor dit project te kunnen indienen. 

Wanneer de werken effectief uitgevoerd zullen worden, is vandaag nog niet bekend. Zodra daar meer informatie over is, melden we dat op deze webpagina.