Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Merksemsebaan en Deurnesteenweg ter hoogte van Hoogmolenbrug

Timing & fasering

Timing & fasering

Datum

Status

Gestart

Provincie

Weg

N120

Fasering nutswerken: januari - augustus 2020

De voorbereidende nutswerken zijn ingrijpend en vertalen zich meteen in verkeershinder.

Fase 1 (afgerond) 

Tijdens deze fase werkte de aannemer van de nutsmaatschappijen aan de noordzijde van de Merksemsebaan, tussen de Bijkhoevelaan en de grens met de stad Antwerpen. 

Fase 2 (afgerond) 

In deze fase realiseert de aannemer verschillende doorsteken dwars onder de Merksemsebaan door. De werfzone verschuift op regelmatige basis, en verkeer (zowel richting Antwerpen als richting Wijnegem) verloopt over een beperkt aantal rijstroken.

Fase 3 (afgerond)

Vervolgens wordt er aan de buitenzijde van de rijbaan gewerkt (zuidzijde Merksemsebaan), vanaf de grens met de stad Antwerpen tot net voorbij de Bijkhoevelaan. De aannemer neemt voor de aanleg van de nutsleidingen tijdens fase 3 de rechterrijstrook in. Voor autoverkeer is de linkse rijstrook beschikbaar en voetgangers en fietsers passeren de werken veilig over een tijdelijke fiets- en voetgangersstrook. De Deurnesteenweg en Bijkhoevelaan blijven bereikbaar.

Fase 4: mei - medio augustus

Fluvius en water-link beëindigen hun werken in de loop van augustus. Aan de zuidzijde (kant Deurne) legt Fluvius nog tot het bouwverlof nieuwe leidingen aan. Aan de overzijde (weghelft naar Antwerpen) renoveert water-link een belangrijke hoofdtoevoer voor drinkwater. Om de planning te halen, werkt water-link mogelijk verder tijdens het bouwverlof. In augustus, na het bouwverlof, staan de laatste overkoppelingen op de agenda. Deze gebeuren met minimale hinder voor het verkeer.

Fasering hoofdwerken: vanaf 4 augustus

Na afloop van de nutswerken, start Wegen en Verkeer met de herinrichting van de Merksemsebaan vanaf de gemeentegrens (Wijnegem-Antwerpen) tot iets voorbij de Bijkhoevelaan. Deze werken zijn opgedeeld in een aantal fasen en duren tot september 2021. Dankzij de gefaseerde aanpak blijft verkeer op de Merksemsebaan mogelijk, al wordt het wel herleid tot één rijstrook in elke richting op de weghelft waar niet gewerkt wordt.

Fase 0: voorbereidende werken aan middenberm en fietspad

  • 4 tot 24 augustus 2020
  • verkeer op één rijstrook in elke richting op de eigen weghelft.

Fase 1: zuidzijde Merksemsebaan en Deurnesteenweg

  • 24 augustus - december 2020
  • verkeer via 2x1 rijstrook op noordzijde

Fase 2: noordzijde Merksemsebaan en Deurnesteenweg

  • januari 2021 – juni 2021
  • verkeer via 2x1 rijstrook op nieuwe zuidzijde

Fase 3: afwerking middenbermen en kruispunten

  • zomervakantie 2021
  • beperkte verkeershinder