Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting kruispunt Veedijk met Steenweg op Gierle

Herinrichting kruispunt Veedijk met Steenweg op Gierle

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Weg

N140

Wat en waarom?

Verkeersveiligheid verhogen voor alle weggebruikers

Het kruispunt van de Steenweg op Gierle (N140) en Veedijk in Vosselaar is de belangrijkste toegangsweg naar de industriezone Veedijk in Turnhout. Het kruispunt voldoet echter niet aan de veiligheidsnormen. Het wegdek is verouderd en de fietspaden die vlak langs de rijweg liggen, zijn te smal. Vele vrachtwagens van en naar de E34 passeren samen met fietsende scholieren dagelijks dit gevaarlijke kruispunt. Ook voor voetgangers is er onvoldoende ruimte en de bushaltes zijn niet uitgerust met schuilhuisjes en een fietsenstalling.

Het kruispunt is onveilig en kende in het verleden al meerdere ongevallen, waaronder één met dodelijke afloop. Om het kruispunt veiliger en overzichtelijker te maken voor alle weggebruikers is een herinrichting noodzakelijk.

Luchtfoto kruispunt N140 met Veedijk en De Breem

Conflictvrije verkeerslichten en extra afslagstroken

Om het kruispunt veiliger te maken voor alle weggebruikers wordt het wegdek vernieuwd en komt er een conflictvrije verkeerslichtenregeling. Deze lichtenregeling vermijdt conflicten tussen doorgaand fietsverkeer en het afslaand (vracht)verkeer van de industriezone Veedijk naar de E34 en omgekeerd.

Op elke tak van het kruispunt komt een aparte rechtsafslagstrook en een gecombineerde rechtdoor- en linksafslagstrook. We zorgen met de herinrichting dat er voldoende ruimte is voor (vracht)verkeer om voor te sorteren en de draaibewegingen te maken binnen de grenzen van de rijweg. Zo kan het verkeer op het kruispunt vlot doorstromen en vermijden we structurele files.

Vrijliggende fietspaden en veilige oversteekplaatsen

Met deze herinrichting willen Wegen en Verkeer en de gemeente Vosselaar de veiligheid, in het bijzonder voor de zachte weggebruikers, verhogen. Zo komen aan beide kanten van zowel de N140 als de Veedijk vrijliggende enkelrichtingsfietspaden van 2 m breed. Het fietspad en de rijweg worden van elkaar gescheiden door een groene berm. In de Veedijk is die berm bijna 1 m breed en langs de N140 zelfs 1,40 m. In De Breem worden verhoogde aanliggende fietspaden aangelegd, met in de bochten een verharde veiligheidszone tussen de rijweg en het fietspad. Op het kruispunt zelf voorzien we in alle richtingen fietsoversteken.

Voor voetgangers worden er zebrapaden voorzien ter hoogte van de bushaltes. De bushaltes op de N140 worden heringericht met halteplaatsen naast de rijweg. De halte in de richting van Turnhout blijft op dezelfde locatie. De halte in de richting van Gierle verschuift naar de zuidzijde van de kruising. Er komen twee voetgangersoversteekplaatsen: een op De Breem en een op de N140.

Herinrichting kruispunt N140 met Veedijk en De Breem

Timing en impact?

Heraanleg vanaf zomer 2022

Begin 2021 diende Wegen en verkeer een aanvraag voor de omgevingsvergunning in voor de herinrichting van het kruispunt van de Steenweg op Gierle (N140) met de Veedijk en De Breem. Het openbaar onderzoek in het kader van deze vergunningsprocedure is afgerond. Ook zijn er enkele onteigeningen gebeurd. Na het afleveren van de omgevingsvergunning startte de aanbesteding voor het aanstellen van een aannemer, zodat de herinrichting dit najaar kon starten.

Na de eerste aanbestedingsronde werd echter geen aannemer gevonden om de werken uit te voeren. De aanbestedingsprocedure moest daarom opnieuw opgestart worden, deze keer wel met succes. Aannemer AGBb Infra uit Arendonk is aangesteld om de werken uit te voeren.

In overleg met de aannemer en de stad Turnhout is beslist om de werken op te starten na het zomers bouwverlof, vanaf augustus 2022. In het voorjaar van 2022 zijn er namelijk nog werken in de Zierenbosstraat, die straks als omleidingsroute zal dienen tijdens de heraanleg van het kruispunt Veedijk. De Zierenbosstraat is tijdens die werken afgesloten voor de aanleg van fiestpaden en heraanleg van de bocht, in opdracht van de stad Turnhout.

Kruispunt volledig afgesloten tijdens de werken

De uitvoering van de werken gebeurt in één fase. Hiervoor wordt het kruispunt volledig afgesloten, behalve voor fietsers en voetgangers.
Voor het gemotoriseerd verkeer voorzien we verschillende omleidingen:

  • Het verkeer tussen Gierle en Turnhout volgt in beide richtingen een omleiding via de N132 en de E34.
  • De industriezone Veedijk blijft bereikbaar langs de zijde van de Steenweg op Tielen. Vanaf de E34 rijdt verkeer door de industriezones Muizenven en Everdongen aan de noordkant van de snelweg naar de Steenweg op Tielen om de Veedijk te bereiken.
  • Bedrijven en aangelanden die in De Breem liggen, zijn bereikbaar via de Rijdtstraat/Boskant.
  • De Steenweg op Tielen is vlak voor het kruispunt met de Everdongenlaan en Tieblokkenlaan afgesloten. Dit wil zeggen dat Steenweg op Tielen, tussen de ring en Everdongenlaan (huisnummers 1 - 70), de Parkwijk en de Jef Buyckxstraat en haar omliggende straten enkel bereikbaar zijn via de ring. Volg omleiding T.

In Veedijk zullen verschillende maatregelen genomen worden, om een veilige doorgang voor iedereen te garanderen.

Klik op de pijl rechtsboven om het omleidingsplan voor gemotoriseerd verkeer vergroot te bekijken.

Klik op de pijl rechtsboven om het omleidingsplan voor fietsers vergroot te bekijken.

Openbaar vervoer

Ook de bussen van De Lijn moeten de omleiding via de E34 volgen. Tijdens de volledige duur van de werken worden de bushaltes op Steenweg op Gierle – Turnhoutsebaan – De Nefstraat niet bediend. Ook de bushalte De Breem wordt dus niet bediend. De halte Philips I dient als vervanghalte.

Voor meer informatie over de rijtijden en haltes van De Lijn kun je kijken op www.delijn.be.