Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting kruispunt Steenweg met Waardestraat met aansluiting op nieuwe spoorwegbrug

Herinrichting kruispunt Steenweg met Waardestraat met aansluiting op nieuwe spoorwegbrug

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N2

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal het kruispunt van de N2 Steenweg met de Waardestraat in Diepenbeek herinrichten. Concreet zal de Steenweg afbuigen richting de nieuwe spoorwegbrug van Infrabel. Met de ingreep beogen AWV en Infrabel een dubbel doel: de Steenweg door het centrum van Diepenbeek ontlasten en één van de zeven overwegen in de gemeente wegwerken. Dit voorjaar wil AWV de omgevingsvergunning aanvragen. De werken zijn begin 2022 gepland om in de zomer van dat jaar zowel de rijweg als de fly-over te openen. 

Wat en waarom?

Het grote plaatje: een oost-west omleiding rond het centrum van Diepenbeek

Spoorwegbeheerder Infrabel werkt momenteel aan een grootschalig overwegenproject in Diepenbeek. Om de verkeersveiligheid te vergroten wil Infrabel er in totaal 7 overwegen afschaffen en vervangen. Een daarvan situeert zich ter hoogte van de Waardestraat, waar er op termijn een spoorwegoverbrugging of fly-over komt. 

Het doorgaand en zwaar verkeer rijdt zo vanaf medio 2022 niet meer door Diepenbeek-centrum over de N2. Tussen de brug Waardestraat en de Verbindingslaan (N76), volgt het immers de nieuwe omleidingsweg, gebruik makend van de nieuwe spoorwegbruggen.

N2 Diepenbeek - nieuw traject doorgaand verkeer

Aansluiting op de nieuwe spoorwegbrug

De werken aan de fly-over Waardestraat vragen om een herinrichting van het kruispunt met de N2 Steenweg. Concreet zal de Steenweg afbuigen en aansluiten op de brugconstructie van Infrabel. Dat wordt meteen ook de hoofdbeweging. Met andere woorden wordt de Steenweg richting Diepenbeek-centrum ondergeschikt. De idee is immers dat doorgaand verkeer tussen Hasselt en Bilzen, dat dus niet in het centrum van Diepenbeek moet zijn, straks via de fly-over en een nog deels aan te leggen weg langs de spoorweg rijdt tot aan de N76. Op die manier ontstaat er een omleidingsweg voor doorgaand verkeer waardoor Diepenbeek-centrum wordt ontlast. 

De Waardestraat (gemeenteweg) blijft bereikbaar vanaf de Steenweg maar wordt doodlopend net onder de brug, waar er een parking voor een handvol auto’s komt. Aan de overkant van het spoor, ter hoogte van atletiekpiste, zal de Waardestraat aansluiten op de nieuwe omleidingsweg.

N2 Diepenbeek - ontwerpplan

Fietsvriendelijk kruispunt

AWV zal de Steenweg niet zomaar verleggen, maar meteen ombouwen tot een fietsvriendelijk kruispunt, met vrijliggende fietspaden en twee fietsoversteekpunten via een middeneiland. Zo kunnen fietsers veilig in twee tijden oversteken. Er komt ook een publieke fietsenstalling. 

Voor verkeer komende van de spoorweg richting Diepenbeek-centrum komt er een aparte linksafslagstrook, zodat achterliggend verkeer richting Hasselt vlot kan doorrijden. 

Bushaltes meer richting centrum

De huidige bushaltes op de Steenweg ter hoogte van het warenhuis schuiven op richting het centrum, naar de ondergeschikte tak van de Steenweg. Zo vermijden we dat busreizigers moeten op- en afstappen aan de hoofdas. Tegelijk garanderen we ook zo de doorstroming. 

De haltes worden aangelegd volgens de laatste normen op het gebied van comfort en toegankelijkheid. De bus zal er stoppen op de rijweg. 
 

Timing en impact?

Voorbereidende werken najaar 2021

Eind september starten de voorbereidende werken rondom het kruispunt. Daarbij wordt de openbare verlichting vervangen door tijdelijke werfverlichting, een stuk van de riolering opgebroken en een keermuur gebouwd langs de Steenweg tegenover de Aldi. 

Vanaf midden oktober verplaatsen en vernieuwen de nutsmaatschappijen hun nutsleidingen en kabels voor water, gas, elektriciteit en telecom. De nutswerken gebeuren in twee fases: in eerste instantie aan de onderkant van de rijweg (rijrichting centrum) en vervolgens aan de bovenkant (rijrichting Hasselt). 

De hinder blijft in het najaar beperkt tot mogelijks beurtelings verkeer buiten de spitsuren. De aannemer kan hierover tijdelijke lichten gebruiken. Fietsers kunnen langs de werfzone of volgen een korte omleiding

Deze voorbereidende werken duren tot eind dit jaar, onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden.

Vernieuwing kruispunt begin 2022

Begin 2022 start AWV met de effectieve herinrichting van het kruispunt. De precieze uitvoering en minderhinder-maatregelen kunnen we pas concreet afspreken zodra er een aannemer is. Het uitgangspunt is wel dat er verkeer in beide richtingen mogelijk blijft, eventueel met tijdelijke verkeerslichten

De fly-over van Infrabel zou in de zomer van 2022 klaar zijn. AWV tracht om ook het kruispunt tegen dan volledig af te werken. 

Opgelet: deze planning is steeds onder voorbehoud. 

Contacteer ons

Contact
Bereikbaarheidsadviseur Wegen Limburg
Telefoon
011 433 855
E-mail