Overslaan en naar de inhoud gaan

Ontwerp

Ontwerp

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

,

Weg

N425

Het kruispunt na de werken

Met enkele grondige ingrepen wordt het kruispunt van de Groot-Brittanniëlaan met de Martelaarslaan en Godshuizenlaan (R40) veiliger voor alle weggebruikers.

1. Vlotter tramverkeer: 

  • de tramhalte Gent Bijlokehof (richting Melle Leeuw en Ledeberg) wordt verplaatst naar de Martelaarslaan. Op dit moment stopt de tram vlak voor de verkeerslichten, waardoor deze vaak twee keer moet wachten om het kruispunt te kruisen (haltestop en verkeerslichten). De verplaatsing zorgt voor een betere doorstroming met betrouwbare haltetijden. Aan de tramhalte Gent Bijlokehof richting station Gent-Sint-Pieters hoeven we geen aanpassingen te doen.
  • de nieuwe tramhalte krijgt een lengte van 88 meter zodat twee tramstellen halt kunnen houden zonder het kruispunt te blokkeren.

Het kruispunt voor de werken. De tramhalte in de Groot-Brittanniëlaan wordt verplaatst naar de Martelaarslaan. © Google

De locatie van de tramhalte Gent Bijlokehof (richting Melle Leeuw en Ledeberg) in de Martelaarslaan.

Met een detectiesysteem voor het kruispunt zorgen we ervoor dat de trams steeds groen licht krijgen en kunnen blijven doorrijden.

2. Vlotte en comfortabele fietspaden: we vernieuwen de fietspaden aan het kruispunt. Fietspaden worden verhoogd en aanliggend gebouwd met een veiligheidsstrook van minimaal 0,5 meter tussen het fietspad en de rijweg. Langs de Martelaarslaan worden bomen en parkeerplaatsen aangelegd tussen de rijweg en het fietspad. We voorzien ook bredere fietspaden en opstelstroken aan het kruispunt. Met name het eiland tussen de Groot-Brittanniëlaan en de Godshuizenlaan wordt een stuk groter en aan de kant Bijlokehof wordt het fietspad 4 meter breed in de richting van het station. Zo kunnen er meer fietsers zich opstellen en oversteken als het licht op groen springt zonder andere fietsers te hinderen. Bijlokehof wordt doodlopend voor voertuigen. Fietsers kunnen er wel het kruispunt oprijden. De opstelvakken kant Bijloke en Groot-Brittanniëlaan x Martelaarslaan worden niet vergroot omdat de stroom fietsers op die locaties kleiner is.

3. Veilig oversteken en wandelen

  • We zorgen voor nieuwe voetgangersoversteken met een middenberm zodat de voetgangers veilig in twee keer kunnen oversteken. De voetpaden hebben een minimumbreedte van 1.5 meter. 
  • Net voorbij de Jean-Baptist Boterdaelstraat voorzien we ook een lichtengeregelde voetgangersoversteek. Hierdoor verdwijnt de huidige voetgangersoversteek aan de Offerlaan. 
  • Om de wachttijd niet te hoog te laten oplopen zijn er in de verkeerslichtenregeling voor fietsers en voetgangers komende uit de zijstraten enkele conflicten met andere weggebruikers toegestaan. Het verkeer op de R40 is wel volledig conflictvrij geregeld.

4. Nieuw wegdek met bijkomende afslagstroken: 

  • Het kruispunt krijgt een nieuw wegdek en nieuwe markeringen. In de Martelaarslaan komt een afslagstrook om rechtsaf te slaan naar de Groot-Brittanniëlaan. Zo draaien auto’s mee met de tram en hebben ze vaker groen. Aan de kruising met fiets- en voetgangers voorzien we ribbelstroken die auto’s waarschuwen voor fietsers en voetgangers. 
  • De bestaande toegang voor gemotoriseerd verkeer van Bijlokehof richting de Martelaarslaan verdwijnt en wordt verplaatst naar de Louis Pasteurlaan. Wel kunnen wagens nog tot de garages rijden. Dit maakt het kruispunt compacter en moet de verkeersafwikkeling op het kruispunt veiliger en vlotter doen verlopen. 
  • De voorsorteerstrook in de Godshuizenlaan richting de Louis Pasteurlaan wordt verlengd en we voorzien op de Godshuizenlaan nog een bijkomende voorsorteerstrook linksaf naar de Groot-Brittanniëlaan.

     

5. Aandacht voor groen: waar mogelijk bouwen we tussen de parkeervoorzieningen groene bermen en groenvakken. Ook planten we ongeveer 30 nieuwe bomen. Wel zal er een kleine strook groen verdwijnen aan het park Bijlokehof om ruimte te creëren voor voetgangers.

6. Minder parkeerplaatsen: Omdat we ruimte nodig hebben voor bijkomende afslagstroken, veilige fietspaden en groen moeten we een aantal parkeerplaatsen innemen. In totaal verdwijnen er 11 parkeerplaatsen in het nieuwe ontwerp: 12 bestaande verdwijnen, 1 nieuwe komt er bij. Er verdwijnen er vooral aan de noordzijde van de Martelaarslaan.

7. Gescheiden riolering: we werken ook onder het kruispunt. Hier komt een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel dat afvalwater en regenwater afzonderlijk afvoert. Het afvalwater wordt gezuiverd. Het regenwater wordt afgevoerd naar waterlopen in de omgeving. Woningen die in de werfzone liggen moeten op de nieuwe riolering aangesloten worden.

Bekijk hieronder via de video en de afbeelding hoe we een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen.

Bekijk hieronder in 12 stappen hoe we een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Klik eerst op de pijlen links en rechts om door de 12 stappen te bladeren. Klik dan op de gewenste stap om deze stap te lezen en te vergroten. Bekijkt u graag alle stappen in één overzicht? Klik dan hier.