Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting kruispunt Eigenbrakelsesteenweg/Bosstraat

Herinrichting kruispunt Eigenbrakelsesteenweg/Bosstraat

Algemeen Overzicht

Datum

Weg

N235

Wat en waarom?

Betere zichtbaarheid en veiliger kruispunt Eigenbrakelsesteenweg/Bosstraat

In zijn huidige toestand is het kruispunt van de Eigenbrakelsesteenweg en de Bosstraat een uitgestrekte asfaltvlakte waar je als voetganger, fietser of automobilist moeilijk zicht krijgt op het aanrijdende verkeer. Om de zichtbaarheid en de veiligheid te verbeteren, voert Wegen en Verkeer de volgende ingrepen uit:

  • We maken het kruispunt compacter, door de rijweg te versmallen. Zo komen de takken van het kruispunt dichter bij elkaar te liggen. 
  • In de aanloop naar het kruispunt komen er middeneilanden om de overgang van de snelheidsbeperking van 70 km/u naar een snelheidsregime van 50 km/u te accentueren, zo hebben automobilisten minder de neiging om de snelheidsbeperking te overschrijden. Wegen en Verkeer zal ook verderop extra signalisatieborden plaatsen om de weggebruiker te waarschuwen voor de snelheidsbeperking. Door deze ingrepen wordt het veiliger het kruispunt op te rijden vanuit de zijstraten.
  • De verkeerslichten met een drukknop worden verplaatst naar het kruispunt zelf, zodat voetgangers en fietsers veilig kunnen oversteken van de Avenue des Muguets naar de Bosstraat en omgekeerd zonder een omweg te maken. Deze komen midden op het kruispunt zodat ze beter opgemerkt worden dan nu het geval is. 
  • De Chemin des Sept Fontaines wordt een beperkte eenrichtingsstraat met toegelaten rijrichting naar de Avenue des Muguets. De Oude Eigenbrakelse Steenweg wordt ook een beperkte eenrichtingsstraat richting de Eigenbrakelsesteenweg. De Chemin des Sept Fontaines zal enkel aantakken op de Avenue des Muguets. Door deze rechtstreekse aansluiting met de steenweg te schrappen, maken we het kruispunt overzichtelijker en eenvoudiger. Het laat ook toe een comfortabele bushalte (lees verder) aan te leggen op de vrijgekomen ruimte.
  • Ten slotte zal Wegen en Verkeer ook de twee bushaltes van de TEC vervangen zodat de busreizigers voortaan met meer veiligheid en comfort de bus kunnen op- en afstappen.

Veiligere fietspaden langs de Eigenbrakelsesteenweg 

Tegelijkertijd met de werken van Wegen en Verkeer, zal de gemeente Eigenbrakel over een afstand van ongeveer 500 meter nieuwe fietspaden aanleggen. In de plaats van de aanliggende, gemarkeerde fietspaden komt er een verhoogd tweerichtingsfietspad aan de westkant van de weg.

 

20200918_SITUERINGSKAART_N235_Eigenbrakelsesteenweg_Kruispunt_Bosstraat

Timing en impact?

Nutswerken vanaf 18 september, eigenlijke wegenwerken vanaf 19 oktober

Voor de eigenlijke wegenwerken kunnen beginnen, zullen de nutsmaatschappijen (o.a Fluvius en Ores) van de gelegenheid gebruikmaken om een aantal leidingen te vernieuwen en te verplaatsen. Fluvius start vanaf vrijdag 18 september, terwijl Ores haar werken aanvangt vanaf maandag 21 september. De nutswerken duren ongeveer twee weken. Tijdens die voorbereidende werken zullen de rijstroken op de Eigenbrakelsesteenweg versmald worden, maar zal het verkeer nog alle richtingen uit kunnen.

Het agentschap (herinrichting kruispunt) en de gemeente Eigenbrakel (aanleg fietspaden) voeren nadien hun werken gecoördineerd en tegelijkertijd uit vanaf maandag 19 oktober, om de hinder voor de weggebruiker in tijd te beperken. De werken zullen gelijktijdig starten, maar zullen niet noodzakelijk tegelijk beëindigd worden.

Hinder voor doorgaand verkeer op Eigenbrakelsesteenweg en in zijstraten 

Tijdens de eigenlijke wegenwerken van Wegen en Verkeer en van de gemeente Eigenbrakel zullen fietsers en automobilisten ter hoogte van de werken via tijdelijke verkeerslichten beurtelings langs de werfzone kunnen rijden. Op bepaalde momenten tijdens de werken is het echter niet mogelijk om verkeer in beide richtingen door te laten. In die periodes wordt het doorgaand verkeer omgeleid via o.a. de Waterloosesteenweg en de Chaussée Bara. Wie als voetganger langs de werfzone wil wandelen, kan dat altijd op een veilige manier doen. 

Wanneer er aan de zijstraten gewerkt wordt, zullen deze werken afgesloten worden. Wegen en Verkeer voorziet dan enkele lokale omleidingen.