Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting kruispunt Beringersteenweg met Pater Beckersstraat en Joachimstraat

Herinrichting kruispunt Beringersteenweg met Pater Beckersstraat en Joachimstraat

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Weg

N72

Op het kruispunt van de Pater Beckersstraat x Beringersteenweg x Joachimstraat komt een verkeerseiland om de verkeersveiligheid, in het bijzonder voor zachte weggebruikers, te verhogen. 

Wat en waarom?

Compacter en veilig kruispunt met verkeerseiland

Op de Beringersteenweg, ter hoogte van de zijstraten Pater Beckersstraat en Joachimstraat, komt een verkeerseiland met een doorsteek voor voertuigen die een linksafslagbeweging willen maken. Hierdoor kunnen gemotoriseerde voertuigen de zijstraten indraaien zonder het doorgaand verkeer op te houden. 

Aan beide uiteinden van het eiland richt men een wachtzone met beschermingsbeugels en verlichte oversteekplaats in om voetgangers en fietsers veilig in twee tijden te laten oversteken. Tenslotte wordt bij de plaatselijke verbreding van de steenweg een vrijliggend fietspad aangelegd dat aansluit op de fietsroute. De fietspaden aan de kruisingen worden in een opvallende, rode markering aangebracht.

Aanpassingen aan zijstraten

Om de verkeersafwikkeling veilig en vlot te laten verlopen worden de zijstraten eveneens op elkaar en op het verkeerseiland afgestemd. Zo wordt de aansluiting van de Pater Beckersstraat op de steenweg versmald en meer haaks ingericht. Aan de Joachimstraat verdwijnt de middenberm. Door die versmalling wordt het kruispunt compacter en veiliger voor overstekende fietsers. 

Timing en impact?

Timing van de werken

Meer informatie over de timing volgt later.

Voor de herinrichting van het kruispunt is er meer openbare ruimte nodig en zullen er eerst enkele grondverwervingen gebeuren. Een onderhandelaar in opdracht van het Vlaams Gewest contacteert de grondeigenaar(s) voor de eigenlijke gesprekken over de grondverwerving. 

Opgelet: asfalt- en wegenwerken zijn weersgevoelig. De planning kan steeds wijzigen.

Minderhinder-maatregelen

Tijdens de werken gelden er tijdelijke minderhinder-maatregelen. Zo kan de aannemer veilig werken en beperken we de hinder voor de weggebruiker. 

Meer informatie over welke maatregelen van toepassing zijn, volgt zodra de werken naderen.

Vragen? Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Limburg
Telefoon
011 74 23 00

Contactformulier