Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting fietspaden en nieuwe asfaltlaag Brusselsesteenweg

Herinrichting fietspaden en nieuwe asfaltlaag Brusselsesteenweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N1

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal vanaf 1 maart starten met de herinrichting van de fietspaden op de Brusselsesteenweg (N1) in Mechelen, tussen de nieuwe tangent ter hoogte van Passade (Stenenmolenstraat) en de Abeelstraat. Tegelijkertijd zal ook het wegdek over hetzelfde traject een nieuwe laag asfalt krijgen.

Wat en waarom?

Herinrichting van de fietspaden en vernieuwing van het wegdek

De fietspaden op de Brusselsesteenweg tussen de nieuwe tangent en de Abeelstraat zijn in beide rijrichtingen aan een grondige onderhoudsbeurt toe. Daarom zal het Agentschap Wegen en Verkeer de fietspaden in beide rijrichtingen vernieuwen, om zo de verkeersveiligheid en het rijcomfort van de fietsers te verbeteren.

RIJRICHTING MECHELEN

Momenteel zijn er richting Mechelen 2 rijvakken en 1 parkeerstrook ter beschikking. 

De huidige parkeerstrook zal heraangelegd worden als vrijliggend en verhoogd fietspad. Van de huidige 2 rijstroken zal de rechtse omgevormd worden tot parkeerstrook over het hele traject. Ook zal de snelheid op dit vak tussen de Abeelstraat en de aansluiting met de tangent verlaagd worden naar 50 km/u. 

RIJRICHTING ZEMST

Richting Zemst/E19 zullen de rijvakken wat versmald worden ten voordele van een nieuw vrijliggend en verhoogd fietspad. Het aantal rijstroken en de huidige 70 km/u zullen ongewijzigd blijven. 

We maken van de heraanleg van de fietspaden eveneens gebruik om het wegdek over hetzelfde traject te vernieuwen.

Timing en impact?

Werken in 4 fasen

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken zal er in vier fasen gewerkt worden.

Fase 1: heraanleg van de fietspaden richting Zemst (1 maart - 14 maart)

De zone tussen de op- en afrit van de E19 en de Abeelstraat zal volledig afgesloten zijn.

Het verkeer op de N1 richting Zemst zal tussen de kruisbaan en de op- en afrit van de E19 op 1 rijstrook gebracht worden. Het verkeer kan keren aan het rondpunt van Technopolis en via een doorsteek op de andere rijrichting van de N1 verder rijden richting Zemst. 

Het verkeer richting Mechelen wordt eveneens op 1 rijstrook gebracht. Er zullen tijdelijke verkeerslichten komen ter hoogte van het kruispunt met de Abeelstraat om de doorstroming veilig te laten verlopen.

Fietsers en voetgangers moeten in deze fase  een omleiding volgen via Kruisbaan - Zwartkloosterstraat - Zemstbaan.

 

Omleiding fase 1

Opmerking: Tijdens deze fase zal er belangrijke hinder ontstaan voor de toegang tot het keuringsstation. Toegang voor voertuigen met MTM + 3,5 Ton zal niet mogelijk zijn. Ook voor voertuigen met aanhangwagen zal toegang tot het keuringsstation sterk bemoeilijkt zijn. U kan uw voertuig laten keuren in de naburige keuringsstations van Heist-op-den-Berg, Willebroek of Kontich. Voor andere voertuigen, is een toegang voorzien tot het keuringsstation via de Zemstbaan. Meer info kan u terugvinden op de website van autoveiligheid.be

Fase 2: heraanleg van de fietspaden richting Mechelen (15 maart - 31 maart)

Het verkeer op de N1 richting Mechelen zal op 1 versmalde rijstrook gebracht worden langs de werfzone. Het verkeer richting Zemst kan op de nieuwe situatie rijden zonder hinder. Er zullen tijdelijke verkeerslichten komen ter hoogte van het kruispunt met de Abeelstraat.

Fietsers en voetgangers volgen een omleiding op het nieuwe fietspad aan de andere kant van de N1. Dit fietspad zal gedurende de werken tijdelijk dubbelrichting zijn. 

Heraanleg fase 2

Fase 3 en 4: nieuwe toplaag asfalt (14 april - 18 april)

Tijdens deze fase wordt de toplaag van de rijbaan in beide richtingen helemaal vernieuwd. Deze werken zullen maximaal ‘s nachts en in het weekend uitgevoerd worden om de hinder zoveel mogelijk te beperken. De exacte data zullen zo snel mogelijk gecommuniceerd worden.