Overslaan en naar de inhoud gaan

Timing & fasering

Timing & fasering

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N9

Werken uitgevoerd in vier grote fases

De werken worden gefaseerd uitgevoerd om de hinder voor omwonenden, handelaars, bedrijven en het verkeer zo veel mogelijk te beperken. Ze gebeuren in vier verschillende fases:

  • Fase 1 (eind augustus 2020 - eind november 2020): In een eerste fase werken we van zo’n 100 meter voor het kruispunt (ter hoogte van Garage Miers) tot voorbij het kruispunt met de Langestraat 
  • Fase 2 (begin 2021 - midden juli 2021): Langestraat - kruispunt Zittert (ca. 500 meter)
  • Fase 3 (zomer 2021 - najaar 2021): Kruispunt Zittert - kruispunt Stevensveld (ca. 1 km)
  • Fase 4 (najaar 2021 - zomer 2022): Kruispunt Stevensveld - kruispunt Vaal (ca. 500 meter) 

Drie stappen per fase

Per fase werken we in drie aparte stappen. (1) Zo werken we altijd eerst aan de noordelijke weghelft van de rijweg. Het verkeer richting Asse rijdt dan over het zuidelijke deel. (2) Zodra het noordelijke stuk is afgewerkt, starten we aan het zuidelijke stuk en rijdt het verkeer opnieuw op de andere weghelft. (3)  In een laatste stap leggen we in de volledige zone een nieuwe asfaltlaag aan en zijn de werken in deze fase afgerond.

Fasering N9 Asse final