Overslaan en naar de inhoud gaan

Timing & fasering

Timing & fasering

Datum

Status

Beëindigd

Plaats

Weg

N9

Werken uitgevoerd in vier grote fases

De werken worden gefaseerd uitgevoerd om de hinder voor omwonenden, handelaars, bedrijven en het verkeer zo veel mogelijk te beperken. Ze gebeuren in vier verschillende fases:

  • Fase 1 (eind augustus 2020 - eind november 2020): In een eerste fase werken we van zo’n 100 meter voor het kruispunt (ter hoogte van Garage Miers) tot voorbij het kruispunt met de Langestraat 
  • Fase 2 (begin 2021 - midden juli 2021): Langestraat - kruispunt Zittert (ca. 500 meter)
  • Fase 3 (zomer 2021 - zomer 2022): Kruispunt Zittert - kruispunt Stevensveld (ca. 1 km)
  • Fase 4 (8 augustus 2022 - zomer 2023): Kruispunt Stevensveld - kruispunt Vaal (ca. 500 meter) 

Drie stappen per fase

Per fase werken we in drie aparte stappen. (1) Zo werken we altijd eerst aan de noordelijke weghelft van de rijweg. Het verkeer richting Asse rijdt dan over het zuidelijke deel. (2) Zodra het noordelijke stuk is afgewerkt, starten we aan het zuidelijke stuk en rijdt het verkeer opnieuw op de andere weghelft. (3)  In een laatste stap leggen we in de volledige zone een nieuwe asfaltlaag aan en zijn de werken in deze fase afgerond.

Waarom duren de werken langer dan gedacht?

De werken duren volgens de huidige planning tot de zomer van 2023. We communiceerden eerst eind 2022 als einddatum, maar die timing hebben we niet gehaald. Vooral het aansluiten van de huizen op de nieuwe rioleringsbuizen bleek complexer en tijdrovender dan eerst gedacht. Daarnaast zorgden de extra werken aan Broekooi en de aanleg van de ventweg aan Bhenauto voor vertraging. Ten slotte speelde ook het slechtere weer tijdens de wintermaanden een rol.