Overslaan en naar de inhoud gaan

Situatie na de werken

Situatie na de werken

Datum

Status

Beëindigd

Plaats

Weg

N9

Het ontwerp

Het 2,1 km lange stuk tussen Vaal en Langestraat is ruwweg opgedeeld in vijf stukken. Voor elke zone tonen we hieronder een doorsnede van de nieuwe weginrichting. In de zijkolom van deze webpagina (onder Documenten) kan je het vernieuwde technisch plan van na de infoavonden downloaden en uitvergroten. 

1. tussen Vaal en Stevensveld (50 km/u)

Een deel van het fietspad tussen Petrus Ascanusstraat (F212) en de oversteek ter hoogte van de schoolomgeving Walfergem wordt een dubbelrichtingsfietspad.

Ook wordt er meer ruimte gecreëerd tussen de  Petrus Ascanusstraat en Stevensveld, zodat er voldoende ruimte is voor de bus om naast de rijweg te stoppen. Ter hoogte van de Sint-Martinusscholen (met zijn vele op- en afstappers) ontstaat er zo een beveiligde oversteek met middeneiland en komt er meer ruimte voor de zwakke weggebruiker.

Zone 1 - Vaal-Stevensveld

2. tussen Stevensveld en bedrijvenzone (50 km/u)

Binnen dit stuk liggen heel wat handelszaken. Om de veiligheid en leefbaarheid voor bezoekers te verhogen en het aantal kruisende bewegingen met voertuigen te beperken worden de handelszaken ontsloten via een ventweg. Ventwegen zijn parallelbanen die naast de hoofdweg liggen en die enkel door klanten van handelszaken en omwonenden worden gebruikt om een parking of privé-terrein op te rijden.

Zone 2 - Stevensveld-Bedrijvenzone

3. tussen bedrijvenzone en Zittert (50 km/u)

Vanaf de bushalte ‘Kruiskouter’ richting Brussel wordt een busbaan aangelegd tot aan huisnr. 197 (start lintbebouwing). Agentschap Wegen en Verkeer zorgt via deze busbaan voor een vlottere doorstroming van de bus.

Zone 3 - Bedrijvenzone-Zittert

4. ter hoogte van lintbebouwing Zittert (50 km/u)

Het kruispunt met Zittert en Benedenstraat krijgt een oversteek aan de westkant van de zijstraten, zodat de zichtbaarheid ter hoogte van dit kruispunt verbetert en er voldoende ruimte ontstaat voor een afslagstrook richting Zittert.

Zone 4 - Lintbebouwing - Zittert

5. tussen Zittert en Langestraat (overgang 50 naar 70 km/u)

De weggebruiker krijgt een duidelijker wegbeeld om zijn/haar snelheid aan te passen, wanneer men in of uit de bebouwde kom rijdt. Door het aanbrengen van een groen middeneiland creëert men hier een snelheidsovergang van 50 km/u naar 70 km/u (en omgekeerd). Voor fietsers worden de vrijliggende fietspaden aan beide zijden van de rijweg nog extra zichtbaar gescheiden door een groene strook.

Ter hoogte van de Langestraat legt men een middenberm met oversteekplaats aan en wijzigt het enkelrichtingsfietspad naar een dubbelrichtingsfietspad.

Zone 5 - Zittert-Langestraat

Bekijk hier het volledige ontwerp