Overslaan en naar de inhoud gaan

Actuele hinder

Actuele hinder

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N9

Asfalteringswerken fase 4c (vrijdagavond 28 april – maandagmorgen 1 mei)

Op vrijdagavond 28 april (vanaf 20u) starten de laatste asfalteringswerken in de zone tussen Stevensveld en Vaal. Tot maandagochtend 1 mei, volgens de huidige inschattingen tot 6u 's morgens, is de steenweg volledig afgesloten voor auto- en vrachtverkeer.  

Omwonenden en handelszaken in de werfzone

 • Woningen en handelszaken kan u enkel te voet of met de fiets bereiken
 • Er wordt mogelijk ook ‘s nachts doorgewerkt, wat betekent dat omwonenden rekening moeten houden met extra omgevingsgeluid. We excuseren ons hier alvast voor en proberen die geluidshinder in de mate van het mogelijke te beperken.
 • Parkeren in de werfzone is niet mogelijk. We vragen dan ook om tijdens het asfalteringsweekend een parkeeralternatief te zoeken buiten de werfzone. Op die manier loopt u niet het risico vast te zitten eens de werken vrijdagavond van start gaan.

Fietsers en voetgangers

 • Doorgaand fietsverkeer volgt in beide richtingen een omleiding via Kruiskouter, Groeningekouter en de fietssnelweg naast de spoorweg.
 • Op deze route geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u voor het autoverkeer.

Doorgaand auto- en vrachtverkeer

 • De steenweg is volledig afgesloten ter hoogte van de werfzone. 
 • Doorgaand verkeer richting Asse volgt een omleiding via de E40, het op- en afrittencomplex van Ternat (nr. 20) en de Edingsesteenweg (N285). Voor verkeer in de richting van Brussel/Zellik geldt deze omleiding in de andere richting. 

Lokaal autoverkeer

 • Voor lokaal autoverkeer richting Asse is er een omleiding via Keesdal, Lindendries en Vaal. Deze route is enkelrichting en verboden voor vrachtverkeer zwaarder dan 3,5 ton. Enkel het stuk Vaal tussen de Brusselsesteenweg en Lindendries blijft dubbelrichting. 
 • De zijstraten die aansluiten op de werfzone tussen Stevensveld en Vaal (Bergveld, Stevensveld en de P. Ascanusstraat) worden ook afgesloten. 
 • Op alle lokale omleidingswegen geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u, waar nodig worden er parkeerverboden ingesteld om de veiligheid op de omleidingsroute te kunnen garanderen.

(lokale) omleidingen tijdens de asfalteringswerken in het weekend van 28 - 30 april

Hinder tijdens fase 4b (maandag 9 januari – zomer 2023)

Sinds dinsdag 9 augustus werken we aan de vierde fase van de herinrichting. Vanaf maandag 9 januari 2023 verplaatst de werf naar de overkant van de Brusselsesteenweg (N9), naar de weghelft richting Zellik/Brussel. Tijdens deze laatste fase pakken we de resterende 500 meter tussen de kruispunten met Stevensveld en Vaal aan. Als alles vlot verloopt, is deze fase tegen de zomer van 2023 voltooid. Hierna zit de herinrichting van de Brusselsesteenweg (N9) er volledig op.  

Fietsers en voetgangers

 • Fietsers volgen in beide richtingen de omleiding via Kruiskouter, Groeningekouter en de fietssnelweg naast de spoorweg.
 • De Petrus Ascanusstraat, tussen de Brusselsesteenweg (N9) en de spoorweg, wordt afgesloten
  • Schoolgaande jeugd en andere trage weggebruikers kunnen Walfergem bereiken langs de Bergestraat om zo via de tunnel onder de spoorweg en het kruispunt aan Vaal over te steken. We leggen hiervoor een tijdelijk voetpad aan. 
 • Op deze route geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u voor het autoverkeer.
 • Om de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen, plaatsen we in de werfzone betonnen veiligheidsstootbanden langs de rijweg.

Doorgaand autoverkeer

 • Enkel verkeer richting Zellik/Brussel kan de Brusselsesteenweg gebruiken en langs de werfzone rijden. Er geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u.
 • Doorgaand verkeer richting Asse moet een omleiding volgen via de E40 naar het op- en afrittencomplex van Ternat (nr. 20), om via de Edingsesteenweg (N285) naar Asse te rijden.

Lokaal autoverkeer

 • De omleiding richting Asse verloopt via Keesdal, Lindendries en Vaal. Deze route is enkelrichting en verboden voor vrachtverkeer zwaarder dan 3,5 ton. Enkel het stuk Vaal tussen de Brusselsesteenweg en Lindendries blijft dubbelrichting. 
 • Kruiskouter (beide kanten) en Keesdal zijn open voor verkeer.
 • Bergveld blijft afgesloten.
 • De Petrus Ascanusstraat wordt afgesloten tussen de Brusselsesteenweg (N9) en de spoorweg. Het is voor auto’s niet mogelijk om vanuit de wijk Ten Berg weg te rijden via de Petrus Ascanusstraat naar de N9.
  • Verkeer van en naar Zellik volgt de omleiding via de Bergestraat en Kruiskouter.
  • Verkeer van en naar Asse rijdt via de Bergestraat en/of Boekfos.
 • Stevensveld gaat terug open, maar enkel voor eenrichtingsverkeer weg van de Brusselsesteenweg (N9).
 • Op alle lokale omleidingswegen geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u, waar nodig worden er parkeerverboden ingesteld om de veiligheid op de omleidingsroute te kunnen garanderen.

Openbaar vervoer

 • De bussen van lijnen 213, 214, 215 en 216 volgen een omleiding tijdens de werken. Op delijn.be/routeplanner vindt u actuele informatie over de hinder. Automatisch op de hoogte blijven? Op delijn.be/omleidingsnieuwsbrief kan u zich inschrijven op een nieuwsbrief met actuele informatie over uw lijn.
 • Net voorbij Stevensveld komt een tijdelijke bushalte. We voorzien hier ook een gecombineerde oversteek voor busgebruikers, voetgangers en fietsers.

Tot dusver reed het werfverkeer tijdens fase 4b over de volledige lengte tussen Vaal en Stevensveld via de Brusselsesesteenweg. Omdat dat verkeer tegen de richting in rijdt, werd er een systeem in de verkeerslichtenregeling ingebouwd waardoor dat zonder problemen kon. Nu de Petrus Ascanusstraat is afgesloten en er veel fiets- en voetgangersverkeer via de tijdelijke oversteekplaats aan Vaal zijn weg naar onder andere de scholen in Walfergem zoekt, ontstaat er veel verwarring ter hoogte van Vaal. Veiligheid staat voorop. Daarom heeft het gemeentebestuur van Asse beslist om het werfverkeer richting Asse vanaf woensdag 8 februari, een kleine omleiding te laten volgen via Bergveld, Lindelaan en Vaal. Dit zal voor wat extra hinder zorgen in deze straten. 

Tijdens de werken voert de politie strenge controles uit op de lokale omleidingswegen. Meer weten? Kijk op het tabblad 'Cameracontroles tegen sluipverkeer'.