Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Brusselsesteenweg in Beersel

Herinrichting Brusselsesteenweg in Beersel

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

N235

Wegen en Verkeer werkt momenteel aan de administratieve voorbereiding van dit project. Zodra er meer gekend is over deze werken, volgt er uitgebreide communicatie naar alle omwonenden.

Wat en waarom?

Veilige schoolomgeving

Een studiebureau onderzoekt in 2019 in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer de herinrichting van de Brusselsesteenweg (N235), meerbepaald het stuk vanaf het kruispunt met de Alsembergsesteenweg en de Pastoor Bolsstraat tot het Winderickxplein in Beersel. Met de herinrichting wil Wegen en Verkeer in de eerste plaats veilige infrastructuur aanleggen voor voetgangers en fietsers. Ter hoogte van het Sint-Victorinstituut komt er ook een veilige schoolomgeving. 

Ook verder onderzoek naar vernieuwde riolering

De volledige vernieuwing van de riolering onder de Brusselsesteenweg (N235) maakt ook deel uit van de studieopdracht. Die vernieuwing is noodzakelijk om de wateroverlast in de regio naar de toekomst toe terug te dringen. Het studiebureau zal daarvoor een eerder aangevatte rioleringsstudie uit 2013 verder uitwerken. Wat wel al vaststaat is dat er een gescheiden stelsel komt, voorzien met de nodige buffering, waarin regen- en afvalwater apart worden afgevoerd. Dat is beter voor het milieu.

Waar staan we nu?

Studie opgesplitst in twee delen 

Wegen en Verkeer heeft op haar voorstel-van-investeringsprogramma (dat nog moet goedgekeurd worden door de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken) kredieten gebudgetteerd voor de uitvoering van deel 1 en deel 2 van de herinrichting. Volgens de huidige planning zal deel 1 uitgevoerd worden voor deel 2. In deel 2 zullen er waarschijnlijk onteigeningen moeten gebeuren om veilige fietspaden aan te kunnen leggen. Ook daar zijn alvast de nodige kredieten voor gebudgetteerd. Een concrete timing is er nog niet. Zodra we meer weten, leest u dat op deze pagina.

Tip: Klik op de dubbele pijl rechtsboven om de kaart te vergroten.

Contact

Contacteer ons bij vragen

Contact
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Website