Heraanleg van Dorpsstraat/Laageind (N111) in Stabroek

Regio
Gemeente
Weg
Datum voorbereidende werken vanaf september 2019, hoofdwerken vanaf maart 2020

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Aquafin en de gemeente Stabroek voorzien een grondige herinrichting van de N111 in het centrum van Stabroek. Het gedeelte tussen de Ertbrandstraat (N11) en de Grote Molenweg werd reeds eerder aangepakt. Nu is het de beurt aan het stuk ter hoogte van de Dorpsstraat en Laageind. De nieuwe N111 zal veiliger zijn voor fietsers en voetgangers en een aangenamere leefomgeving vormen in de dorpskern. 

Nutswerken starten vanaf 30 september

Op maandag 30 september 2019 vatten de nutsbedrijven hun ondergrondse kabelwerken aan. Hun aannemer start aan de zuidzijde van de Dorpsstraat (even huisnummers) ter hoogte van Kerkepad en werkt in de richting van de haven. De werken zullen zich tot december enkel in deze zone bevinden. In de loop van december verschuiven zij pas naar de noordzijde van de weg. De nutsbedrijven en hun aannemer zullen aangelanden in de werfzone tijdig informeren over toegankelijkheid en onderbrekingen omwille van overkoppelingen. 

Tijdens de nutswerken wordt er voornamelijk in het voetpad en de berm gewerkt. Het verkeer op de N111 kan steeds in twee richtingen blijven doorrijden, maar moet wel rekening houden met plaatselijke hinder. Fietsers kunnen tijdens het eerste deel van de nutswerken over het bestaande fietspad blijven rijden. Wanneer de werken naar de noordkant verschuiven, voorzien we voor fietsers een zo vlot mogelijke doorgang langs de werken.

Eerste fase nutswerken

Van Abtsdreef tot brug over A12

 • Zuidkant (september – december 2019) – aanleg hoofdleidingen
 • Noordkant (december – begin 2020) – aanleg hoofdleidingen
 • Noord- en zuidkant (december – begin 2020) – individuele overkoppelingen

Hinder?

 • Verkeer op de N111 blijft steeds in twee richtingen mogelijk, hou wel rekening met plaatselijk hinder
 • Voetgangers steken over en passeren via de overzijde.
 • Fietsers:
  • Tijdens werken zuidkant: via bestaand dubbelrichtingsfietspad
  • Tijdens werken noordkant: aannemer voorziet waar nodig plaatselijk tijdelijk fietspad

Hoofdwerken vanaf maart 2020

De start van de riolerings- en wegeniswerken is voorzien vanaf maart 2020. De hoofdwerken worden in verschillende fases uitgevoerd om de werken zo vlot en efficiënt mogelijk uit te voeren en de hinder zo beperkt mogelijk te houden. De exacte fasering voor de hoofdwerken wordt momenteel nog verder uitgewerkt. Ruim voor de start van de werken wordt er nog een infomoment georganiseerd voor het brede publiek. Dan wordt de fasering en de precieze verkeershinder tijdens de hoofdwerken voorgesteld. Meer info daarover volgt later.

De grote lijnen van de fasering zijn als volgt:

 • Starten aan zuidkant en kant A12.
 • Eens voorbij abtsdreef werken aan beide kanten (geschrankt).
 • Fases van steeds ongeveer een maand.

Bereikbaarheid - principes tijdens hoofdwerken:

 • Tijdens de hoofdwerken blijft er steeds doorgaand verkeer in één richting mogelijk: van de A12 richting de Grote Molenweg.
 • Verkeer richting de A12 wordt omgeleid.
 • Er wordt steeds doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers.

Bereikbaarheid en minder-hinder: 

 • Toegang naar bedrijven/scholen/winkels wordt individueel bekeken => oplossingen op maat (vb. naar draaicirkels, aantal inritten per locatie…)
 • Onmiddellijk aanvullen van sleuven
 • Afvalophaling via centrale punten

Conclusies enquête bereikbaarheid

Eind 2017 polsten we via een online enquête naar bezorgdheden en noden van de bedrijven in de werfzone met betrekking tot hun bereikbaarheid. We hebben de informatie die hieruit naar boven kwam, bestudeerd en geanalyseerd en kwamen tot onderstaande conclusies. Deze conclusies zullen integraal aan de aannemer meegeven worden, zodat hij hier zo veel mogelijk rekening mee kan houden. 

 • Bedrijven waar op zeer regelmatige basis zwaar vervoer van en naartoe gaat, liggen voornamelijk tussen de Abtsdreef en de A12.
 • Leveringen gebeuren meestal op weekdagen in de voormiddag, zowel door personenwagens als door zware vrachtwagens.
 • Klanten bezoeken de handelszaken zowel in de voor- als in de namiddag, maar we merken een piek op tussen 16u. en 18u.
 • Zowel klanten als medewerkers verplaatsen zich voornamelijk met de auto.
 • Het verkeer naar de werfzone komt vanuit de verschillende aanrijrichtingen, er is dus geen dominante richting.
 • Er moet voldoende aandacht besteed worden aan verkeer van en naar de scholen in de werfzone.
 • Ook met kleinhandelszaken, winkels en bezoeken van huisartsen moet rekening gehouden worden.

Een veilige en comfortabele N111

De N111 in Stabroek is niet alleen een belangrijke gewestweg, maar vormt ook de centrale as in het dorpscentrum van Stabroek. Momenteel is de inrichting van deze weg vooral gericht op gemotoriseerd verkeer. Met de aanleg van nieuwe enkelrichtingsfietspaden aan weerszijden van de weg brengen we daar verandering in. Bovendien wordt de verkeerssituatie zo aangepast dat ook parkeren veel veiliger en efficiënter zal verlopen. In de schoolomgeving zorgt een aangepaste kiss-and-ridezone ervoor dat kinderen afzetten en ophalen veilig en conflictvrij kan verlopen. Daarnaast wordt er ook groen aangeplant, zodat het aangenaam wonen, werken en winkelen wordt in de Dorpsstraat en Laageind.  

Ook de belangrijkste kruispunten (N111 met de Abtsdreef/Picoloplein, de Grote Molenweg en de Kleine Molenweg/Meidoornlaan) worden aangepakt. Verkeerslichten en oversteekpunten met een middenberm zorgen voor een veilige verkeerssituatie. 

 • Een nieuwe bushalte nabij het kruispunt met de Torense Weg, met een perron van 15m, maakt het voor de gebruikers van het openbaar vervoer een stuk aangenamer en veiliger.
   

 • Op de aangepaste kiss-and-ridezone nabij het PITO kunnen ouders hun kinderen veilig afzetten en ophalen.
 • De in- en uitritten voor zwaar transport worden uitgevoerd in aangepast printbeton.
 • De rood aangeduide zone ter hoogte van de PICOLO bedrijvenzone is een laad- en loszone. 
   

 • Aan weerszijden van de rijweg leggen we enkelrichtingsfietspaden aan in rood asfalt. 
   

 • Oversteekpunten met een middenberm, zoals aan het kruispunt met de Grote Molenweg, zorgen voor een veiligere verkeerssituatie.

Communicatie

Nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV je graag op de hoogte houden van de heraanleg van de N111. Telkens als er nieuws te melden valt over het project (zowel in aanloop naar de werken als tijdens de uitvoering ervan) ontvangen geabonneerden een mailtje. 

Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf je in op de nieuwsbrief.

Bereikbaarheidsadviseur

Zit je tijdens de werken aan de N111 met vragen over de bereikbaarheid van je woning of handelszaak, of heb je andere concrete vragen over de werken? Contacteer dan het team van de bereikbaarheidsadviseur via 0468/03.53.84 of via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.