Heraanleg van Dorpsstraat/Laageind (N111) in Stabroek

Regio
Gemeente
Weg
Datum nutswerken vanaf najaar 2019, hoofdwerken vanaf 20 april 2020

Update 24-03-2020: De nutsmaatschappijen, die tot voor kort aan het werk waren in Stabroek, hebben omwille van de huidige coronacrisis hun activiteiten voor onbepaalde duur stopgezet. Ondanks de huidige stilstand hoopt de aannemer van AWV nog steeds op maandag 20 april te kunnen starten met de hoofdwerken op de N111. De aanpak en fasering van de hoofdwerken hadden we graag mondeling toegelicht tijdens een infomarkt. Maar gelet op de huidige situatie is dat niet langer mogelijk. De projectpartners bekijken of en wanneer een nieuwe infomarkt kan plaatsvinden. Meer informatie over de hoofdwerken kan je wel al raadplegen in de infofolder (zie rechterkolom onder 'documenten'). In de directe omgeving van de werfzone valt de folder deze week ook in de bus. 

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Aquafin en de gemeente Stabroek voorzien een grondige herinrichting van de N111 in het centrum van Stabroek. Het gedeelte tussen de Ertbrandstraat (N11) en de Grote Molenweg werd reeds eerder aangepakt. Nu is het de beurt aan het stuk ter hoogte van de Dorpsstraat en Laageind. De nieuwe N111 zal veiliger zijn voor fietsers en voetgangers en een aangenamere leefomgeving vormen in de dorpskern. 

Planning nutswerken

De nutsmaatschappijen zijn al enkele maanden aan het werk in Stabroek. Ze verleggen en vernieuwen hun kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom. De werken aan de zuidkant zijn bijna ten einde. Tussen de Grote Molenweg en Kerkendam moeten wel nog huisaansluitingen gemaakt worden. Vanaf 20 april tot na de zomer gaan de nutswerken verder aan de noordkant van de Dorpsstraat.

Tijdens de nutswerken wordt er voornamelijk in het voetpad en de berm gewerkt. Het verkeer op de N111 kan in twee richtingen blijven doorrijden, maar moet wel rekening houden met plaatselijke hinder. Fietsers kunnen tijdens het eerste deel van de nutswerken over het bestaande fietspad blijven rijden. Wanneer de werken naar de noordkant verschuiven, voorzien we voor fietsers een zo vlot mogelijke doorgang langs de werken.

Planning hoofdwerken (riolering + wegenis)

De start van de riolerings- en wegeniswerken is volgens de huidige stand van zaken voorzien vanaf 20 april 2020

De hoofdwerken bestaan uit twee zones:

 • Laageind (van A12 tot Abtsdreef)
 • Dorpsstraat (van Abtsdreef tot Grote Molenweg)

In elke zone leggen we eerst aan de noordkant een tijdelijke rijweg aan, daarna volgt de riolering en nieuwe weginfrastructuur aan de zuidzijde. Tenslotte vernieuwen we de noordzijde. Na de paasvakantie – op 20 april – start de aannemer in Laageind met de aanleg van de tijdelijke weg met fiets- en voetpad. In de Dorpsstraat volgt de aannemer hetzelfde stramien zodra de nutswerken afgerond zijn.

Bovenstaande timing is onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden. U kan de afbeelding in volledige grootte bekijken in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Timing in grote lijnen

20 april - 20 juli 2020

Aanleg van een tijdelijke rijweg, fiets- en voetpad aan de noordzijde van Laageind. Tot eind mei is de Abtsdreef afgesloten omdat we er aan de riolering werken. In de Dorpsstraat (noordzijde) zijn de nutsbedrijven aan de slag.

augustus - november 2020

Elke weggebruiker krijgt een plaats aan de noordkant van Laageind. De oude rijbaan en de hele zuidzijde van Laageind gaan op de schop. In de Dorpsstraat trekt de aannemer de tijdelijke weg met fiets- en voetpad verder door. Bij het begin van deze fase sluiten we de Meidoornlaan af.

november 2020 - februari 2021

Over de volledige projectzone werken we aan de zuidzijde van de N111. In Laageind krijgt de nieuwe infrastructuur vorm en in de Dorpsstraat leggen we de riolering aan. De Kleine Molenweg en de Grote Molenweg worden tijdelijk afgesloten, maar niet tegelijk.

februari - april 2021

De nieuwe infrastructuur in Laageind is voor meer dan de helft klaar en biedt nu plaats aan alle weggebruikers. We leggen in deze periode de noordzijde aan. In de Dorpsstraat werken we verder aan de zuidzijde. De weggebruiker blijft hier nog even op de tijdelijke verharding aan de noordkant.

april - juli 2021

Laageind is bijna afgewerkt en in de Dorpsstraat wordt de nieuwe zuidzijde in gebruik genomen. De éénrichting voor gemotoriseerd verkeer blijft gelden, want aan de noordkant werken we nog volop.


Verkeershinder en omleidingen

Algemene principes tijdens de werken

Bereikbaarheid:

 • Tijdens de hoofdwerken blijft er op de N111 steeds doorgaand verkeer in één richting mogelijk: van de A12 naar de Grote Molenweg.
 • Verkeer naar de A12 wordt omgeleid.
 • Er wordt steeds doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers.

Bereikbaarheid en minder-hinder: 

 • Toegang naar bedrijven/scholen/winkels wordt individueel bekeken met oplossingen op maat (vb. naar draaicirkels, aantal inritten per locatie…)
 • Onmiddellijk aanvullen van sleuven
 • Afvalophaling via centrale punten

Omleiding voor doorgaand verkeer

Tijdens de volledige duur van de werken kan autoverkeer slechts in één richting door Stabroek rijden, van de A12 richting Putte. In de andere richting volgt verkeer een omleiding via Oud Broek. Op deze omleidingsroute is vrachtverkeer (+3,5t) niet toegelaten. Vrachtverkeer rijdt via Kapellen of over Nederland. Signalisatie op de snelwegen geeft dit aan.

De Grote Molenweg blijft bereikbaar vanaf Hoogeind, uitgezonderd wanneer we het kruispunt zelf aanpakken. Zo kan plaatselijk verkeer vanuit Putte via ’s Hertogendijk en de Kleine Molenweg naar de Dorpsstraat rijden.

Van 20 april tot eind mei 2020 is de Abtsdreef afgesloten van de Dorpsstraat. Komende vanaf de A12 rijdt plaatselijk verkeer om via de Meidoornlaan. Vanuit Putte volgt u de omleiding over Oud Broek. Zodra dit kruispunt weer open is, kan u vanuit Laageind linksaf de Abtsdreef bereiken en vanuit de Abtsdreef linksaf de Dorpsstraat indraaien.

Verkeer in Laageind en Dorpsstraat

Laageind en Dorpsstraat blijven bereikbaar voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer. Afhankelijk van de locatie van de werken (noordelijke of zuidelijke weghelft) in Laageind en de Dorpsstraat, wandelt of rijdt u op een ander deel van de weg.

FASE 1: 20 april tot begin augustus 2020

Vanaf maandag 20 april geldt éénrichtingsverkeer vanaf de A12. Tot augustus rijdt autoverkeer nog op de bestaande zuidelijke rijstrook. Fietsers (in beide richtingen) krijgen een plaats op de andere rijstrook, afgeschermd van wagen en werfzone. Tijdens de eerste weken van deze fase is de Abtsdreef afgesloten.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

FASE 2: begin augustus tot begin november 2020

Na het bouwverlof schuift elke weggebruiker in Laageind op naar de tijdelijke verhardingen die de aannemer aan de noordzijde heeft aangelegd. In de Dorpsstraat start de aanleg van de tijdelijke weg met fiets- en voetpad. Bij het begin van deze fase is de Meidoornlaan enkele weken afgesloten.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Lokale bereikbaarheid

Aandacht voor fietsers en voetgangers

Als fietser of voetganger kan u de werken steeds in beide richtingen passeren. De nodige oversteekplaatsen en afscherming maken dit bovendien veilig. Wanneer de bestaande verhardingen opgebroken zijn, garandeert een tijdelijk fiets- en voetpad een comfortabel alternatief tot de eerste nieuwe infrastructuur klaar is.

Parkeren, laden en lossen

In de Dorpsstraat blijven de parkeerstroken aan de zuidzijde zo lang als mogelijk beschikbaar (tot het najaar). Parkeren aan de noordzijde van zowel Laageind als Dorpsstraat kan vanaf 20 april niet meer. Aan die kant van de weg kan u wel gebruik maken van de gratis parking op het terrein ‘Hoeve Brouwers’. Voor het laden en lossen voorziet de aannemer waar mogelijk ruimte in de werfzone en maakt hij specifieke afspraken met winkels en bedrijven.

PITO en Picoloplein blijven bereikbaar

De Picolo-site en PITO houden we bereikbaar via onder andere de Conservenweg. We voorzien veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Wie met de bus komt, stapt af aan de halte ‘Stabroek Dorp’ in de Kleine Molenweg en de Dorpsstraat of aan halte ‘Van De Poel’ in de Abtsdreef.

Bushaltes in de werfzone

De Lijn past haar dienstregeling tijdens de werken aan. In de werfzone worden enkel de haltes ‘Stabroek Dorp’ en ‘Van De Poel’ bediend. De bussen komende van Putte volgen mee de omleiding via Oud Broek. Leerlingen van PITO stappen af aan de halte ‘Van De Poel’ in de Abtsdreef. De bussen vanuit Ekeren/Kapellen zullen de halte ‘Stabroek Dorp’ in de Kleine Molenweg bedienen. Meer info vindt u op www.delijn.be/omleidingen of via de berichtgeving aan de bushaltes.


Ontwerp en doelstelling: een veilige en comfortabele N111

De N111 in Stabroek is niet alleen een belangrijke gewestweg, maar vormt ook de centrale as in het dorpscentrum van Stabroek. Momenteel is de inrichting van deze weg vooral gericht op gemotoriseerd verkeer. Met de aanleg van nieuwe enkelrichtingsfietspaden aan weerszijden van de weg brengen we daar verandering in. Bovendien wordt de verkeerssituatie zo aangepast dat ook parkeren veel veiliger en efficiënter zal verlopen. In de schoolomgeving zorgt een aangepaste kiss-and-ridezone ervoor dat kinderen afzetten en ophalen veilig en conflictvrij kan verlopen. Daarnaast wordt er ook groen aangeplant, zodat het aangenaam wonen, werken en winkelen wordt in de Dorpsstraat en Laageind.  

Ook de belangrijkste kruispunten (N111 met de Abtsdreef/Picoloplein, de Grote Molenweg en de Kleine Molenweg/Meidoornlaan) worden aangepakt. Verkeerslichten en oversteekpunten met een middenberm zorgen voor een veilige verkeerssituatie. 

 • Een nieuwe bushalte nabij het kruispunt met de Torense Weg, met een perron van 15m, maakt het voor de gebruikers van het openbaar vervoer een stuk aangenamer en veiliger.
   

 • Op de aangepaste kiss-and-ridezone nabij het PITO kunnen ouders hun kinderen veilig afzetten en ophalen.
 • De in- en uitritten voor zwaar transport worden uitgevoerd in aangepast printbeton.
 • De rood aangeduide zone ter hoogte van de PICOLO bedrijvenzone is een laad- en loszone. 
   

 • Aan weerszijden van de rijweg leggen we enkelrichtingsfietspaden aan in rood asfalt. 
   

 • Oversteekpunten met een middenberm, zoals aan het kruispunt met de Grote Molenweg, zorgen voor een veiligere verkeerssituatie.

Communicatie

Infomarkt 

AWV, Aquafin en de gemeente Stabroek legden oorspronkelijk een infomarkt vast begin april om de hoofdwerken toe te lichten. Omwille van het coronavirus kon deze informarkt niet doorgaan. De projectpartners bekijken of en wanneer een nieuwe infomarkt kan plaatsvinden. 

Nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV je graag op de hoogte houden van de heraanleg van de N111. Telkens als er nieuws te melden valt over het project (zowel in aanloop naar de werken als tijdens de uitvoering ervan) ontvangen geabonneerden een mailtje. 

Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf je in op de nieuwsbrief.

Bereikbaarheidsadviseur

Zit je tijdens de werken aan de N111 met vragen over de bereikbaarheid van je woning of handelszaak, of heb je andere concrete vragen over de werken? Contacteer dan het team van de bereikbaarheidsadviseur via 0468/03.53.84 of via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.