Heraanleg twee kruispunten Bredabaan (N1) in Wuustwezel (Gooreind)

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2,5 maand vanaf 24 februari 2020

Update 18-03-2020: De werken in de Bredabaan liggen tot nader order stil omwille van de veiligheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus (COVID-19). Zodra bekend is wanneer de werken hervat kunnen worden, zullen we dit communiceren via deze webpagina.

In het voorjaar voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wegenwerken uit op de Bredabaan (N1) in Wuustwezel (Gooreind). Er wordt gewerkt op twee locaties: ter hoogte van het kruispunt met de Bosduinstraat/Arthur Boelstraat en ter hoogte van het woonzorgcentrum Amandina tot aan de Mansionstraat. De werkzaamheden worden op beide locaties gelijktijdig uitgevoerd om de duurtijd zo kort mogelijk te houden. De werken starten vanaf maandag 24 februari 2020 en zullen ongeveer 2,5 maand duren.

Een overzicht van de twee werfzones op de Bredabaan (N1) in Gooreind. 

Vernieuwing kruispunten en aanpassing bushaltes

De twee kruispunten van de Bredabaan die vernieuwd worden bevinden zich op korte afstand van elkaar. Het gaat om het kruispunt met de Bosduinstraat x Arthur Boelstraat en het kruispunt met de Mansionstraat, ter hoogte van palliatief centrum Coda en woonzorgcentrum Amandina. De kruispunten worden over de volledige breedte van de weg aangepakt: dat betekent nieuwe voetpaden, nieuwe fietspaden en een nieuwe rijbaan. De kruispunten worden ook compacter aangelegd en voorzien van fietsoversteken. Fietsers hoeven straks dus niet langer gebruik te maken van de zebrapaden om over te steken.

Ter hoogte van beide kruispunten worden ook de bestaande bushavens heraangelegd volgens de huidige normen op vlak van veiligheid, toegankelijkheid en comfort. Na de werken zullen de bussen van De Lijn voortaan op de rijbaan halteren. Dat is enerzijds veiliger omdat in- en uitvoegbewegingen zo vermeden worden en anderzijds laat het toe om een comfortabel, verhoogd perron aan te leggen voor de busreiziger.

Het nieuwe kruispunt ter hoogte van de Bosduinstraat en Arthur Boelstraat.

Aan het kruispunt met de Mansionstraat wordt bovendien ook een middeneiland aangelegd op de rijbaan. Zo zullen voetgangers de Bredabaan in twee tijden kunnen oversteken. Dat is veel veiliger dan nu het geval is. Op sommige plaatsen wordt het middeneiland verlaagd aangelegd. Dat doen we om ervoor te zorgen dat omwonenden nog vlot tot aan hun inrit zullen kunnen geraken.  

Het nieuwe kruispunt ter hoogte van de Mansionstraat.

Werken in twee fases

De werken starten op maandag 24 februari en zullen onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden ongeveer 2,5 maand duren. Om de duurtijd van de werken zo kort mogelijk te houden, worden beide kruispunten tegelijk aangepakt.

De aannemer zal in twee fases werken: eerst de oneven kant (rijrichting Wuustwezel-centrum) en daarna de even kant (rijrichting Brasschaat). Na ongeveer een maand zal er van kant gewisseld worden.

Hinder en omleidingen

Om de hinder zo beperkt mogelijk te houden, werden in overleg met de gemeente Wuustwezel en de lokale politie enkele maatregelen genomen. Zo blijft de rijrichting Brasschaat tijdens de werken steeds open voor verkeer.

Verkeerssituatie t.h.v. kruispunt Bosduinstraat x Arthur Boelstraat:

  • Autoverkeer op de Bredabaan blijft steeds in beide richtingen mogelijk, maar afwisselend over één rijstrook (beurtelings verkeer met tijdelijke verkeerslichten).
  • Fietsers volgen een korte omleiding of kunnen te voet met de fiets aan de hand de werfzone passeren. Tijdens de eerste fase (oneven kant) worden fietsers richting Wuustwezel omgeleid via Venstraat, Waterdreef, Emiel Verellenlaan. Fietsers richting Brasschaat gebruiken het bestaande fietspad. Tijdens de tweede fase (even kant) gebruiken fietsers richting Wuustwezel-centrum het reeds afgewerkte fietspad. Fietsers richting Brasschaat volgen de fietsomleiding.
  • Voetgangers behouden steeds doorgang langs de werf.
  • De zijstraten van het kruispunt lopen dood op de werf.
  • De Beukendreef, Ringdreef en Eikendreef worden tijdelijk enkelrichting gemaakt (verkeer enkel richting Bredabaan toegestaan) om sluipverkeer te vermijden. De Kochdreef wordt eveneens enkelrichting maar dan in de richting van de wijk aangezien deze als toegang tot de wijk moet dienen.

Bovenstaand plan van de verkeerssituatie kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Verkeerssituatie t.h.v. kruispunt Mansionstraat:

  • Autoverkeer op de Bredabaan in de richting van Brasschaat blijft steeds mogelijk. Verkeer in de richting van Wuustwezel-centrum volgt een lokale omleiding via Grotstraat, Oud Gooreind, Akkerveken, Martendijk. Ook de bussen van De Lijn richting Wuustwezel volgen deze omleiding.
  • Fietsers volgen een korte omleiding of kunnen te voet met de fiets aan de hand de werfzone passeren. Tijdens de eerste fase (oneven kant) worden fietsers richting Wuustwezel omgeleid via Mansionstraat, Pijlkruidstraat, Langerijt, Martendijk. Fietsers richting Brasschaat gebruiken het bestaande fietspad. Tijdens de tweede fase (even kant) gebruiken fietsers richting Wuustwezel-centrum het reeds afgewerkte fietspad. Fietsers richting Brasschaat volgen de fietsomleiding.
  • Voetgangers behouden steeds doorgang langs de werf.
  • De Mansionstraat is tijdens de werken afgesloten voor autoverkeer, fietsers en voetgangers kunnen er wel langs.
  • De Boterdijk (beide takken) wordt tijdelijk enkelrichting gemaakt naar Oud Gooreind om sluipverkeer te vermijden.

Bovenstaand plan van de verkeerssituatie kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Lokale bereikbaarheid

De aannemer zal inritten van bewoners en handelszaken in de werfzones zo goed mogelijk bereikbaar trachten te houden. Toch zullen tijdens bepaalde dagen of perioden inritten moeilijk of niet bereikbaar zijn met de wagen. De aannemer zal bewoners hiervan enkele dagen op voorhand verwittigen met een brief in de bus. Te voet blijven inritten uiteraard steeds bereikbaar.

Weersgevoelig

Opgelet: asfalt- en betonwerken zijn steeds erg weersgevoelig. Ten gevolge van de weersomstandigheden kan de huidige planning nog wijzigen. De meest actuele info kunt u steeds terugvinden op deze webpagina.