Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Wat gaan we doen?

Aangenamer en vlotter autoverkeer

Over een lengte van 1.500 meter vervangen we de oude betonplaten door een weg in asfalt. We schrappen de deels ongebruikte middenstrook en de snelheidslimiet zakt van 70 naar 50 km per uur. We voegen inritten naar handelszaken samen en verminderen op die manier het aantal afslaande bewegingen. Het autoverkeer stroomt zo vlotter door.  Zo creëren we tegelijkertijd een vlotte doorstroming van auto’s en een veilige doorsteek voor fietsers.

 

Tegengaan sluipverkeer

Om sluipverkeer op het traject Zandvleuge/Gravin Johannalaan/Sint-Jansdreef/Leopoldlaan tegen te gaan, knipte het stadsbestuur van Eeklo het kruispunt van de Leopoldlaan met de Sint-Jansdreef. Deze knip blijft. Alleen fietsers kunnen nog door. De achterliggende woonwijk blijft met de wagen bereikbaar via de ovonde met de Heilig Grafstraat en de Zandvleuge.

Zoom Sint-Jansdreef - N9 Leopoldlaan

Veilige fietspaden en oversteekplaatsen in Leopoldlaan en Sint-Jansdreef

De Leopoldlaan krijgt bredere en veilige fietspaden, afgescheiden van het autoverkeer. Het deel van de Sint-Jansdreef naar de Brugsesteenweg wordt een fietsweg. Op de Leopoldlaan bouwen we een veilige fietsoversteek via een middeneiland.

 

Zoom Leopoldlaan - N9 Leopoldlaan

Aanleg nieuwe verbinding tussen Brugsesteenweg en Leopoldlaan

In 2022 zetten we een volgende stap in de aanleg van de ring rond Eeklo (R43). De Brugsesteenweg wordt dan afgesloten van de ringweg. Om bewoners uit de wijk niet helemaal rond te laten rijden tot aan de ovonde, leggen we nu al een nieuwe verbindingsweg aan tussen de Brugsesteenweg en de Leopoldlaan. Die weg komt tussen huisnummers 37 en 41 (bedrijf IT Experts).

Nieuwe verbindingsweg - N9 Leopoldlaan

Groene laan met bomenrijen

Samen met een boomdeskundige bestudeerden we de staat van de bomen langs de Leopoldlaan. Een aantal bomen moeten we rooien omdat ze in slechte gezondheid zijn. Andere bomen moeten plaats maken voor de heraanleg van de rijweg en fietspaden. In totaal zullen we een 30-tal bomen rooien. Om het groene karakter van de Leopoldlaan te behouden en te versterken, komen er meer dan 180 nieuwe bomen. Deze komen links en rechts van de rijweg.

leopoldlaan

Nieuwe LED-verlichting

We vernieuwen de straatverlichting langs de volledige Leopoldlaan. Daarbij maken we gebruik van LED-verlichting. De keuze van de verlichtingspalen is afgestemd op de aan te planten bomen. Zo zorgen we voor samenhang in het straatbeeld en versterken we het laaneffect. Het gebruik van LED-verlichting past volledig binnen het duurzaam energiebeleid van de stad.