Overslaan en naar de inhoud gaan

Heraanleg kruispunt Steenweg op Antwerpen met Turnhoutse ring

Heraanleg kruispunt Steenweg op Antwerpen met Turnhoutse ring

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N12
R13

Wat en waarom?

Doorstromingsproblemen en onveilige fietsoversteken

De Antwerpsesteenweg/Steenweg op Antwerpen (N12) is een belangrijke as tussen Turnhout en Antwerpen, zeker ook voor het openbaar vervoer. Maar het kruispunt van de N12 met de ring van Turnhout (R13) zorgt nu voor doorstromingsproblemen, waardoor de bussen van De Lijn vaak vertraging oplopen.

Bovendien is deze kruising een van de gevaarlijke kruispunten van de Turnhoutse ring. Dagelijks steken er grote groepen fietsers de ring over van Vosselaar naar Turnhout en terug. Nochtans zijn de fietsvoorzieningen op dit kruispunt hier niet op voorzien. Door de bypassen, vrije rechtsaf buiten de verkeerslichten, zijn er gevaarlijke conflicten tussen fietsers en auto’s. Voornamelijk tijdens de ochtendspits aan de bypass van de N12 naar de Kempenlaan wordt de zwakke weggebruiker geconfronteerd met het rechts afslaand verkeer naar de ring.

Luchtfoto huidig kruispunt N12 met R13

Conflictvrij kruispunt voor alle weggebruikers

Om de verkeersveiligheid te verhogen en de doorstroming te verbeteren komen er extra voorsorteerstroken aan het kruispunt, zodat het auto- en busverkeer vlotter kan doorrijden. Zo voorzien we een extra rechtsaf voor het verkeer op de N12 komende van Vosselaar richting de Kempenlaan. Op de Nassaulaan (R13) richting het zuiden van de ring komt dan weer een extra rijstrook voor het verkeer dat rechtdoor rijdt. Op de andere takken behouden we het aantal rij- en afslagstroken.

De bypassen aan het kruispunt verdwijnen en de rechtsafslagstroken liggen allemaal binnen de verkeerslichten. Nieuwe verkeerslichten maken het volledige kruispunt bovendien conflictvrij voor zowel het gemotoriseerd verkeer als de fietsers.

Veilige fietsoversteken met meer opstelruimte

Om het oversteken vlotter en vooral veiliger te laten verlopen, leggen we op alle takken van het kruispunt nieuwe, brede fietspaden aan in asfalt. De fietspaden worden zo recht mogelijk aangelegd, zodat fietsers niet moeten slalommen om het kruispunt over te oversteken. Tegelijk verbreden we de opstelruimte aan de verkeerslichten. Op die manier hebben doorrijdende fietsers en wachtende fietsers meer ruimte om elkaar te passeren.

R13-N12_ontwerpplan met aanduidingen

Met oog voor toekomstige ontwikkelingen: dubbelrichtingsfietspaden op de R13

Bij de heraanleg van het kruispunt N12- R13 houden we meteen rekening met de optie om later dubbelrichtingsfietspaden aan te leggen langs de ring. Dit betekent dat de fietspaden parallel met de ring minimaal 3 m breed zullen zijn. De bochten leggen we zoals gezegd extra breed aan, zodat fietsers die moeten wachten aan de verkeerslichten niet in de weg staan van de fietsers die groen licht hebben en kunnen doorrijden.

Ook oversteekplaatsen buiten kruispunt worden verbeterd

Niet alleen de oversteken aan het kruispunt pakken we aan, ook de dichtstbijzijnde oversteken op de N12 herbekijken we. Veel fietsers steken nu aan de verkeerde kant van het kruispunt de ring over. Dit wil het Agentschap Wegen en Verkeer in de toekomst absoluut vermijden. Daarom creëren we een veilige fietsoversteek ter hoogte van de Collegestraat. Aan de kant van Vosselaar kunnen fietsers nog steeds oversteken ter hoogte van de bestaande fietsoversteek aan de Weigang. Voor voetgangers komt er een nieuwe oversteekplaats over de N12 ter hoogte van de bushalte Turnhout Galgenbeekweg.

Timing en impact?

2021: het jaar van de wettelijke procedures

Momenteel werkt het Agentschap wegen en verkeer het dossier voor de omgevingsvergunning die nodig is om de werken te kunnen uitvoeren. Dit dossier kan dan binnenkort ingediend worden. In het kader van de vergunningenprocedure volgt een openbaar onderzoek, zodat u de plannen kan inkijken en eventuele opmerkingen of bezwaren kan indienen.

Voor dit project zijn ook nog een aantal onteigeningen nodig. Het onteigeningsplan is goedgekeurd. Momenteel worden de betreffende eigenaars persoonlijk ingelicht en plannen we een gesprek in om de grondverwerving te bespreken.

Al deze procedures nemen nog wel enige tijd in beslag. Als alles vlot verloopt, starten de werken in de zomer van 2023.